AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN

 Avainluvut kumulatiivisesti esitettynä

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
 
Aspo-konserni  I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 IV/22 III/22 II/22 I/22 IV/21 III/21 II/21 I/21
Liikevaihto, Me 132,7 135,8 133,3 136,4 147,5 164,6 160,1 165,3 162,6 163,2 148,0 142,9 132,3
ESL Shipping  49,9 49,3 43,0 44,0 52,7 63,3 65,0 60,3 56,8 54,7 47,3 46,0 43,4
Telko *) 50,2 49,0 53,8 54,2 54,3 59,2 60,5 71,8 75,9 73,6 73,0 71,1 61,0
Leipurin 32,6 33,9 33,2 34,4 34,6 41,3 32,3 29,3 27,7 31,7 27,7 25,8 27,9
Kauko*)                          
Lopetetut toiminnot**)   3,6 3,3 3,8 5,9 0,8 2,3 3,9 2,2 3,2      
Liikevoitto, Me -3,2 -0,1 6,6 -5,2 8,5 -4,8 12,3 13,6 10,1 8,8 7,6 9,6 7,9
ESL Shipping  -5,0 4,4 4,0 3,3 6,0 10,2 9,7 9,0 9,2 9,8 7,1 5,4 4,5
Telko *) 2,2 2,3 3,1 -0,1 2,7 -7,7 4,2 6,8 4,0 4,4 2,5 5,5 4,5
Leipurin 1,1 1,0 2,0 1,4 1,2 -4,3 -0,5 0,4 -0,4 -3,6 0,6 0,3 0,3
Kauko*)                          
Muu toiminta -1,5 -1,3 -1,0 -1,8 -1,3 -1,9 -0,9 -1,4 -2,5 -1,9 -2,6 -1,6 -1,4
Lopetetut toiminnot**)   -6,5 -1,5 -8,0 -0,1 -1,1 -0,2 -1,2 -0,2 0,1      
Liikevoitto, % liikevaihdosta -2,4 -0,1 5,0 -3,8 5,8 -2,9 7,7 8,2 6,2 5,4 5,1 6,7 6,0
ESL Shipping  -10,0 8,9 9,3 7,5 11,4 16,1 14,9 14,9 16,2 17,9 15,0 11,7 10,4
Telko *) 4,4 4,7 5,8 -0,2 5,0 -13,0 6,9 9,5 5,3 6,0 3,4 7,7 7,4
Leipurin 3,4 2,9 6,0 4,1 3,5 -10,4 -1,5 1,4 -1,4 -11,4 2,2 1,2 1,1
Kauko*)                          
Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 4,8 7,0 7,9 3,6 8,0 11,3 13,0 16,0 15,0 13,9 11,0    
ESL Shipping 2,7 5,0 4,0 3,3 6,0 10,6 9,7 9,2 7,9 9,8 7,1    
Telko *) 2,2 2,3 3,1 0,9 2,7 1,3 3,7 7,2 8,6 5,2 5,9    
Leipurin 1,1 0,8 1,3 1,1 1,0 1,1 0,6 0,9 0,7 0,7 0,6    
Muu toiminta -1,2 -1,3 -1,0 -1,7 -1,3 -1,8 -0,8 -1,4 -2,0 -1,9 -2,8    
Lopetetut toiminnot**)   0,2 0,5 0,0 -0,4 0,1 -0,2 0,1 -0,2 0,1 0,2    
Vertailukelpoinen liikevoitto, %  3,6 5,2 5,9 2,6 5,4 6,9 8,1 9,7 9,2 8,5 7,4    
ESL Shipping 5,4 10,1 9,3 7,5 11,4 16,7 14,9 15,3 13,9 17,9 15,0    
Telko*) 4,4 4,7 5,8 1,7 5,0 2,2 6,1 10,0 11,3 7,1 8,1    
Leipurin 3,4 2,4 3,9 3,2 2,9 2,7 1,9 3,1 2,5 2,2 2,2    
Investoinnit, Me 0,6 10,1 5,8 4,1 1,8 2,7 6,9 5,4 2,8 5,8 4,0 4,6 1,5
ESL Shipping  0,5 9,9 5,4 3,8 1,6 2,2 6,5 5,2 2,6 5,7 3,7 4,5 1,4
Telko *) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1
Leipurin     0,1     0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Kauko*)                          
Muu toiminta     0,1                    
Katsauskauden voitto, Me -6,0 -3,8 3,9 -5,7 7,2 -5,4 9,4 9,6 7,0 5,7 5,4 7,8 6,4
Henkilöstö 734 712 810 827 873 886 936 882 927 944 901 921 900
ESL Shipping  283 297 296 302 287 295 296 306 290 295 291 298 289
Telko *) 249 218 230 242 248 293 298 310 333 321 313 316 311
Leipurin 158 157 164 163 176 255 277 202 243 270 265 275 270
Kauko*)                          
Muu toiminta 44 40 39 39 42 42 42 41 38 36 32 32 30
Lopetetut toiminnot**)     81 81 120 1 23 23 23 22      
Osakekohtainen tulos (EPS), e -0,16 -0,13 0,10 -0,19 0,21 -0,21 0,30 0,31 0,21 0,17 0,16 0,24 0,19
 
 
*) Kauko on raportoitu 1.1.2019 alkaen ja 30.9.2021 saakka osana Telko-segmenttiä
**) Kauko on raportoitu lopetettuna toimintona Q4 2021 alkaen. Ei-ydinliiketoiminnat segmentti on sisällytetty lopetettuihin toimintoihin 1.1.2023 alkaen.
Vertailukelpoista liikevoittoa alettiin raportoida Q3/2021 alkaen
Raportoitavat segmentit muuttuivat vuoden 2023 alussa. Aikaisempien vuosien lukuja ei ole oikaistu.
 

Päivitetty: 07.05.2024