AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN

 Avainluvut kumulatiivisesti esitettynä

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
Aspo-konserni  III/21 II/21 I/21 IV/20 III/20 II/20 I/20 IV/19 III/19 II/19 I/19 IV/18 III/18
Liikevaihto, Me 148,0 142,9 132,3 133,5 118,4 115,6 133,2 147,0 148,0 151,2 141,5 156,6 136,3
ESL Shipping  47,3 46,0 43,4 41,2 31,6 32,9 42,7 45,3 43,4 42,6 43,7 46,4 30,6
Leipurin 27,7 25,8 27,9 26,6 24,3 23,2 26,9 31,9 29,9 28,0 25,9 31,6 28,0
Telko *) 73,0 71,1 61,0 65,7 62,5 59,5 63,6 69,8 74,7 80,6 71,9 69,5 67,3
Kauko*)                       9,1 10,4
Liikevoitto, Me 7,6 9,6 7,9 7,6 3,6 4,1 4,0 5,4 6,7 4,1 4,9 2,6 7,2
ESL Shipping  7,1 5,4 4,5 4,8 -0,1 0,6 2,3 4,4 4,4 2,6 3,2 4,2 4,0
Leipurin 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8
Telko *) 2,5 5,5 4,5 4,1 4,2 4,2 2,4 0,9 2,4 2,3 2,4 3,4 2,9
Kauko*)                       -4,4 0,7
Muu toiminta -2,6 -1,6 -1,4 -1,5 -0,8 -1,0 -1,3 -1,0 -0,9 -1,4 -1,2 -1,4 -1,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,1 6,7 6,0 5,7 3,0 3,5 3,0 3,7 4,5 2,7 3,5 1,7 5,3
ESL Shipping  15,0 11,7 10,4 11,7 -0,3 1,8 5,4 9,7 10,1 6,1 7,3 9,1 13,1
Leipurin 2,2 1,2 1,1 0,8 1,2 1,3 2,2 3,4 2,7 2,1 1,9 2,5 2,9
Telko *) 3,4 7,7 7,4 6,2 6,7 7,1 3,8 1,3 3,2 2,9 3,3 4,9 4,3
Kauko*)                       -48,4 6,7
Investoinnit, Me 4,0 4,6 1,5 -1,0 3,4 1,7 0,6 0,7 16,8 1,8 0,6 3,8 37,8
ESL Shipping  3,7 4,5 1,4 -1,2 3,2 1,8 0,4 0,4 16,5 1,4 0,3 3,4 37,4
Leipurin 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Telko *) 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1
Kauko*)                       0,0 0,0
Muu toiminta                     0,1 0,0 0,1
Katsauskauden voitto, Me 5,4 7,8 6,4 6,1 2,0 2,7 2,6 3,7 4,9 4,0 3,5 0,8 6,0
Henkilöstö 901 921 900 896 867 888 916 931 942 965 968 958 964
ESL Shipping  291 298 289 295 281 276 276 277 272 278 277 276 274
Leipurin 265 275 270 262 261 303 290 297 306 306 317 323 330
Telko *) 313 316 311 308 293 277 318 330 335 352 348 301 301
Kauko*)                       33 35
Muu toiminta 32 32 30 31 32 32 32 27 29 29 26 25 24
Osakekohtainen tulos (EPS), e 0,16 0,24 0,19 0,19 0,05 0,08 0,07 0,10 0,15 0,12 0,10 0,02 0,18
 
*) 1.1.2019 alkaen Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä
 

Päivitetty: 27.10.2021