AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN

 Avainluvut kumulatiivisesti esitettynä

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
 
Aspo-konserni  I/22 IV/21 III/21 II/21 I/21 IV/20 III/20 II/20 I/20 IV/19 III/19 II/19 I/19
Liikevaihto, Me 162,6 163,2 148,0 142,9 132,3 133,5 118,4 115,6 133,2 147,0 148,0 151,2 141,5
ESL Shipping  56,8 54,7 47,3 46,0 43,4 41,2 31,6 32,9 42,7 45,3 43,4 42,6 43,7
Leipurin 27,7 31,7 27,7 25,8 27,9 26,6 24,3 23,2 26,9 31,9 29,9 28,0 25,9
Telko *) 75,9 73,6 73,0 71,1 61,0 65,7 62,5 59,5 63,6 69,8 74,7 80,6 71,9
Kauko*)                          
Lopetetut toiminnot**) 2,2 3,2                      
Liikevoitto, Me 10,1 8,8 7,6 9,6 7,9 7,6 3,6 4,1 4,0 5,4 6,7 4,1 4,9
ESL Shipping  9,2 9,8 7,1 5,4 4,5 4,8 -0,1 0,6 2,3 4,4 4,4 2,6 3,2
Leipurin -0,4 -3,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 0,8 0,6 0,5
Telko *) 4,0 4,4 2,5 5,5 4,5 4,1 4,2 4,2 2,4 0,9 2,4 2,3 2,4
Kauko*)                          
Muu toiminta -2,5 -1,9 -2,6 -1,6 -1,4 -1,5 -0,8 -1,0 -1,3 -1,0 -0,9 -1,4 -1,2
Lopetetut toiminnot**) -0,2 0,1                      
Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 5,4 5,1 6,7 6,0 5,7 3,0 3,5 3,0 3,7 4,5 2,7 3,5
ESL Shipping  16,2 17,9 15,0 11,7 10,4 11,7 -0,3 1,8 5,4 9,7 10,1 6,1 7,3
Leipurin -1,4 -11,4 2,2 1,2 1,1 0,8 1,2 1,3 2,2 3,4 2,7 2,1 1,9
Telko *) 5,3 6,0 3,4 7,7 7,4 6,2 6,7 7,1 3,8 1,3 3,2 2,9 3,3
Kauko*)                          
Investoinnit, Me 2,8 5,8 4,0 4,6 1,5 -1,0 3,4 1,7 0,6 0,7 16,8 1,8 0,6
ESL Shipping  2,6 5,7 3,7 4,5 1,4 -1,2 3,2 1,8 0,4 0,4 16,5 1,4 0,3
Leipurin 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1
Telko *) 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
Kauko*)                          
Muu toiminta                         0,1
Katsauskauden voitto, Me 7,0 5,7 5,4 7,8 6,4 6,1 2,0 2,7 2,6 3,7 4,9 4,0 3,5
Henkilöstö 927 950 901 921 900 896 867 888 916 931 942 965 968
ESL Shipping  290 294 291 298 289 295 281 276 276 277 272 278 277
Leipurin 243 272 265 275 270 262 261 303 290 297 306 306 317
Telko *) 333 327 313 316 311 308 293 277 318 330 335 352 348
Kauko*)                          
Muu toiminta 38 35 32 32 30 31 32 32 32 27 29 29 26
Lopetetut toiminnot**) 23 22                      
Osakekohtainen tulos (EPS), e 0,21 0,17 0,16 0,24 0,19 0,19 0,05 0,08 0,07 0,10 0,15 0,12 0,10
 
*) Kauko on raportoitu 1.1.2019 alkaen ja 30.9.2021 saakka osana Telko-segmenttiä
**) Kauko on raportoitu lopetettuna toimintona Q4 2021 alkaen
 

Päivitetty: 04.05.2022