AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN

 Avainluvut kumulatiivisesti esitettynä

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
Aspo-konserni  II/22 I/22 IV/21 III/21 II/21 I/21 IV/20 III/20 II/20 I/20 IV/19 III/19 II/19
Liikevaihto, Me 165,3 162,6 163,2 148,0 142,9 132,3 133,5 118,4 115,6 133,2 147,0 148,0 151,2
ESL Shipping  60,3 56,8 54,7 47,3 46,0 43,4 41,2 31,6 32,9 42,7 45,3 43,4 42,6
Leipurin 29,3 27,7 31,7 27,7 25,8 27,9 26,6 24,3 23,2 26,9 31,9 29,9 28,0
Telko *) 71,8 75,9 73,6 73,0 71,1 61,0 65,7 62,5 59,5 63,6 69,8 74,7 80,6
Kauko*)                          
Lopetetut toiminnot**) 3,9 2,2 3,2                    
Liikevoitto, Me 13,6 10,1 8,8 7,6 9,6 7,9 7,6 3,6 4,1 4,0 5,4 6,7 4,1
ESL Shipping  9,0 9,2 9,8 7,1 5,4 4,5 4,8 -0,1 0,6 2,3 4,4 4,4 2,6
Leipurin 0,4 -0,4 -3,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 0,8 0,6
Telko *) 6,8 4,0 4,4 2,5 5,5 4,5 4,1 4,2 4,2 2,4 0,9 2,4 2,3
Kauko*)                          
Muu toiminta -1,4 -2,5 -1,9 -2,6 -1,6 -1,4 -1,5 -0,8 -1,0 -1,3 -1,0 -0,9 -1,4
Lopetetut toiminnot**) -1,2 -0,2 0,1                    
Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,2 6,2 5,4 5,1 6,7 6,0 5,7 3,0 3,5 3,0 3,7 4,5 2,7
ESL Shipping  14,9 16,2 17,9 15,0 11,7 10,4 11,7 -0,3 1,8 5,4 9,7 10,1 6,1
Leipurin 1,4 -1,4 -11,4 2,2 1,2 1,1 0,8 1,2 1,3 2,2 3,4 2,7 2,1
Telko *) 9,5 5,3 6,0 3,4 7,7 7,4 6,2 6,7 7,1 3,8 1,3 3,2 2,9
Kauko*)                          
Investoinnit, Me 5,4 2,8 5,8 4,0 4,6 1,5 -1,0 3,4 1,7 0,6 0,7 16,8 1,8
ESL Shipping  5,2 2,6 5,7 3,7 4,5 1,4 -1,2 3,2 1,8 0,4 0,4 16,5 1,4
Leipurin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
Telko *) 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,3
Kauko*)                          
Muu toiminta                          
Katsauskauden voitto, Me 9,6 7,0 5,7 5,4 7,8 6,4 6,1 2,0 2,7 2,6 3,7 4,9 4,0
Henkilöstö 882 927 950 901 921 900 896 867 888 916 931 942 965
ESL Shipping  306 290 294 291 298 289 295 281 276 276 277 272 278
Leipurin 202 243 272 265 275 270 262 261 303 290 297 306 306
Telko *) 310 333 327 313 316 311 308 293 277 318 330 335 352
Kauko*)                          
Muu toiminta 41 38 35 32 32 30 31 32 32 32 27 29 29
Lopetetut toiminnot**) 23 23 22                    
Osakekohtainen tulos (EPS), e 0,31 0,21 0,17 0,16 0,24 0,19 0,19 0,05 0,08 0,07 0,10 0,15 0,12
 
 
 
 
*) Kauko on raportoitu 1.1.2019 alkaen ja 30.9.2021 saakka osana Telko-segmenttiä
**) Kauko on raportoitu lopetettuna toimintona Q4 2021 alkaen
 

Päivitetty: 10.08.2022