AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN

 Avainluvut kumulatiivisesti esitettynä

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
Aspo-konserni  II/21 I/21 IV/20 III/20 II/20 I/20 IV/19 III/19 II/19 I/19 IV/18 III/18 II/18
Liikevaihto, Me 142,9 132,3 133,5 118,4 115,6 133,2 147,0 148,0 151,2 141,5 156,6 136,3 132,7
ESL Shipping  46,0 43,4 41,2 31,6 32,9 42,7 45,3 43,4 42,6 43,7 46,4 30,6 22,6
Leipurin 25,8 27,9 26,6 24,3 23,2 26,9 31,9 29,9 28,0 25,9 31,6 28,0 31,2
Telko *) 71,1 61,0 65,7 62,5 59,5 63,6 69,8 74,7 80,6 71,9 69,5 67,3 71,7
Kauko*)                     9,1 10,4 7,2
Liikevoitto, Me 9,6 7,9 7,6 3,6 4,1 4,0 5,4 6,7 4,1 4,9 2,6 7,2 7,1
ESL Shipping  5,4 4,5 4,8 -0,1 0,6 2,3 4,4 4,4 2,6 3,2 4,2 4,0 4,3
Leipurin 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,9
Telko *) 5,5 4,5 4,1 4,2 4,2 2,4 0,9 2,4 2,3 2,4 3,4 2,9 3,6
Kauko*)                     -4,4 0,7 -0,4
Muu toiminta -1,6 -1,4 -1,5 -0,8 -1,0 -1,3 -1,0 -0,9 -1,4 -1,2 -1,4 -1,2 -1,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,7 6,0 5,7 3,0 3,5 3,0 3,7 4,5 2,7 3,5 1,7 5,3 5,4
ESL Shipping  11,7 10,4 11,7 -0,3 1,8 5,4 9,7 10,1 6,1 7,3 9,1 13,1 19,0
Leipurin 1,2 1,1 0,8 1,2 1,3 2,2 3,4 2,7 2,1 1,9 2,5 2,9 2,9
Telko *) 7,7 7,4 6,2 6,7 7,1 3,8 1,3 3,2 2,9 3,3 4,9 4,3 5,0
Kauko*)                     -48,4 6,7 -5,6
Investoinnit, Me 4,6 1,5 -1,0 3,4 1,7 0,6 0,7 16,8 1,8 0,6 3,8 37,8 1,0
ESL Shipping  4,5 1,4 -1,2 3,2 1,8 0,4 0,4 16,5 1,4 0,3 3,4 37,4 0,7
Leipurin 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Telko *)   0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1
Kauko*)                     0,0 0,0 0,0
Muu toiminta                   0,1 0,0 0,1 0,0
Katsauskauden voitto, Me 7,8 6,4 6,1 2,0 2,7 2,6 3,7 4,9 4,0 3,5 0,8 6,0 5,4
Henkilöstö 921 900 896 867 888 916 931 942 965 968 958 964 919
ESL Shipping  298 289 295 281 276 276 277 272 278 277 276 274 237
Leipurin 275 270 262 261 303 290 297 306 306 317 323 330 321
Telko *) 316 311 308 293 277 318 330 335 352 348 301 301 292
Kauko*)                     33 35 44
Muu toiminta 32 30 31 32 32 32 27 29 29 26 25 24 25
Osakekohtainen tulos (EPS), e 0,24 0,19 0,19 0,05 0,08 0,07 0,10 0,15 0,12 0,10 0,02 0,18 0,17
 
*) 1.1.2019 alkaen Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä
 

Päivitetty: 11.08.2021