ASPON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin torstaina 8.4.2021  Helsingissä.

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,18 euroa/osake, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 19.4.2021. Toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksetaan marraskuussa 2021.

Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen ja tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.


Tallenteet yhtiökokouksen esityksistä

Gustav Nybergin, hallituksen puheenjohtajan 8.4.2021 saakka
Aki Ojanen, toimitusjohtaja
Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja alkaen 8.4.2021

 

Yhtiökokouspöytäkirja
Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2 Kokouskutsu 11.3.2021 (pörssitiedote)
Liite 3 Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus
Liite 4 Palkitsemisraportti
Liite 5 Palkitsemispolitiikka
Liite 6 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden osakeannista


YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Kokouskutsu
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 sekä tilintarkastuskertomus
Aspon Vuosi 2020 -julkaisu
Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Tietosuojaseloste (PDF)
Valtakirjamalli (PDF)

Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät  
​Aspon tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin julkaiseminen 4.3.2021
​Kokouskutsun ja palkitsemispolitiikan julkaiseminen 11.3.2021
Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 16.3.2021 klo 16
Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaiseminen 17.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 17.3.2021 klo 12
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 23.3.2021 klo 16
​Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 25.3.2021
Osakkeenomistajien kysymysten ja johdon vastausten  julkaiseminen  26.3.2021
​Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 30.3.2021 klo 16
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee olla merkittynä yrityksen tilapäiseen osakasluetteloon  1.4.2021 klo 10
​Yhtiökokous 8.4.2021 klo 10
​Osingon täsmäytyspäivä * 12.4.2021, 29.10.2021
​Osingon maksupäivä * 19.4.2021, 5.11.2021
* Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle  

 


Päivitetty: 29.07.2021