HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET

Periaatteet ja päätöksentekojärjestys

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. Aspo Oyj:n yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotukset Aspo Oyj:n hallituksen ja sen valiokuntien palkkioista sekä muista taloudellisista etuuksista.

Varsinaisen yhtiökokouksen päättämät hallituksen, tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkiot vuonna 2021

Hallituksen puheenjohtaja 5 400 euroa / kk
Hallituksen varapuheenjohtaja    4 050 euroa / kk
Hallituksen jäsenet  2 700 euroa / kk
Valiokunnan puheenjohtaja  1 050 euroa / kokous
Valiokunnan jäsenet    700 euroa / kokous

Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen varapuheenjohtaja tai puheenjohtaja, palkkio on sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen tai valiokunnan jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.


Päivitetty: 29.07.2021