aspo-esl-2021

Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo

ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat muun muassa teräs-, energia- ja metsäteollisuus sekä ruoantuotantoketju. Varustamo tarjoaa myös erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

ESL Shippingin alukset operoivat pääosin Itämeren ja Pohjois-Euroopan sopimusliikenteessä. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat enimmäkseen pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. ESL Shipping tutkii myös aktiivisesti mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin Venäjän arktisen alueen kasvumarkkinoille.

Mittavia investointeja laivastoon

Asiakkaiden joustava ja luotettava palvelu edellyttää riittävän suurta ja keskenään vaihtokelpoista laivastoa. Vuoden 2020 lopussa ESL Shippingillä oli liikenteessä 50 alusyksikköä, joiden kantavuus oli yli 465 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 oli kokonaan omistettuja, kaksi vähemmistöomistettua ja loput 24 aikarahdattuja.

Aspo on investoinut ESL Shippingin kasvuun ja alusten energiatehokkuuden parantamiseen yli 100 miljoonaa euroa muutaman viime vuoden aikana. Varustamon LNG-käyttöiset alukset Viikki ja Haaga täyttävät niille asetetut korkeat vaatimukset niin päästöjen vähentämisen, energiatehokkuuden kuin lastinkäsittelyn tehostamisenkin suhteen. Kesäkuussa M/S Viikkiin tankattiin ensimmäisenä aluksena Suomessa nestemäistä biokaasua, mikä mahdollistaa asiakkaalle lähes päästöttömät kuljetukset. Ruotsalaisen AtoB@C-varustamon liiketoiminta on menestyksekkäästi integroitu osaksi ESL Shippingiä.

ESL Shipping kärsi vuoden 2020 aikana voimakkaasti koronaviruspandemian aiheuttamista raskaan teollisuuden tuotantokapasiteetin leikkauksista, joilla oli merkittävä vaikutus kuljetusvolyymeihin vuoden alussa kansainvälisessä liikenteessä, ja maaliskuusta alkaen aina kolmannelle neljännekselle asti varustamon päämarkkina-alueella Euroopassa. Varustamon henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on ollut poikkeuksellisissa olosuhteissa ensiarvoisen tärkeää. Maahenkilöstö siirtyi heti maaliskuussa etätöihin niin Suomessa kuin Ruotsissa, ja pääosa henkilöstöstä työskenteli vuoden lopussa edelleen etänä. Merihenkilöstön osalta miehistönvaihtojen onnistumiseen pandemiaolosuhteissa panostettiin erityisesti.

ESL Shipping onnistui säilyttämään normaalin palvelukyvyn ja turvaamaan asiakkaidensa toimitusketjujen keskeytymättömyyden poikkeuksellisissa toimintaolosuhteissa, joissa alusten miehistöjen vaihtaminen, huollot tai varaosatoimitukset eivät ole toimineet normaalisti lentoyhteyksien puuttumisen ja matkustusrajoitusten vuoksi. Merihenkilöstössä esiintyneet muutamat koronavirustapaukset on karanteenitoimien johdosta kyetty rajaamaan siten, että niillä ei ole ollut juurikaan vaikutusta alusliikenteeseen.

Aspon tavoitteena on entisestään vahvistaa ESL Shippingin asemaa Itämeren johtavana, ympäristöystävällisimpänä ja kannattavuuttaan jatkuvasti parantavana varustamona. ESL Shipping on hyvin valmistautunut muutokseen kohti fossiilittomia merikuljetuksia, ja kuljetusvolyymit ovat toipumassa koronaviruspandemian aiheuttamasta historiallisesta aallonpohjasta. Investoinnit ympäristöystävällisiin aluksiin ja AtoB@C-yrityskauppa luovat vakaan pohjan tulevaisuuden kasvulle ja tuloksen parantumiselle.

www.eslshipping.com


Päivitetty: 30.7.2021

ESL Shipping osuus Aspon liikevaihdosta 2020