aspo-esl-2021

Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo

ESL Shipping on pohjoisen Itämeren johtava varustamopalvelujen tarjoaja ydinsegmenteissään. Se tarjoaa luotettavia kuljetuspalveluja teollisuuskumppaneilleen. ESL Shippingin aktiivinen toiminta-alue ulottuu Lounais-Eurooppaan.

Joustavien ja luotettavien palvelujen tarjoaminen edellyttää riittävän suurta ja keskenään vaihtokelpoista laivastoa. Vuoden 2023 lopussa ESL Shippingillä oli käytössä 43 alusta, kaikki 1A tai 1A Super -jääluokissa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja, kaksi vähemmistöomistettuja ja 17 aikarahdattuja. Varustamon laivaston kantavuus on yli 443 000 tonnia kuollutta painoa. 


Kumppanuus liiketoimintamallina

Yhtiö pyrkii luomaan pitkäaikaisia suhteita valittuihin kumppaniasiakkaisiinsa. ESL Shippingin kymmenestä merkittävimmästä asiakkaasta seitsemällä on yli kymmenen vuoden sopimussuhde ESL Shippingin kanssa. Tämä on tulosta korkeasta asiakaskeskeisyydestä, joka perustuu asiakkaiden palvelutarpeiden ja laadukkaiden palvelujen toimittamisen syvälliseen ymmärrykseen.

ESL Shipping luo kilpailuetua tarjoamalla erittäin luotettavia varustamopalveluja ympäri vuoden, myös ankarissa ja haasteellisissa sääolosuhteissa.

Vahva taloudellinen tulos v.2023 haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta

Vuodelle 2023 oli ominaista haasteellinen liiketoimintaympäristö, mistä huolimatta ESL Shipping teki vakaan taloudellisen tuloksen vuonna 2023. Kumppanuusstrategia osoitti vahvuutensa vaikeassa liiketoimintaympäristössä.

Strategia perustuu vihreään kasvuun

Vihreä siirtymä vauhdittaa merkittävästi kestävien merikuljetusten tarpeita Itämeren alueella. ESL Shipping on tilannut kaksitoista erittäin energiatehokasta Coaster-kokoluokan sähköhybridialusta, joista ensimmäinen toimitettiin vuoden 2023 lopussa. ESL Shipping valmistelee vihreiden alusten investointien seuraavaa aaltoa, ja yhtiö on vahvistanut osaamistaan ja kapasiteettiaan uusiutuvan energian ja projektikuljetusten osalta.

Lisäksi ESL Shipping osallistuu aktiivisesti tulevaisuuden polttoaineiden kehitykseen, ja sillä on hyvät edellytykset toimia päästöttömien kuljetusten johtavana tarjoajana.


Lisäpääomaa vihreän kasvun vauhdittamiseen

ESL Shippingin vihreä siirtymä edellyttää huomattavia investointeja. Lisärahoituksella varmistetaan vihreän merenkulun investointien nopea edistyminen. Tämän mukaisesti Aspo teki marraskuussa 2023 OP Suomi Infran kanssa sopimuksen 30 miljoonan euron investoinnista ESL Shippingiin. Helmikuussa 2024 Varma ilmoitti liittyvänsä mukaan omalla 15 miljoonan euron investoinnillaan.


www.eslshipping.com


Päivitetty: 30.7.2021

ESL Shipping osuus Aspon liikevaihdosta 2020