aspo-esl-2021

Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo

ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluna suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

ESL Shippingin alukset operoivat pääosin Itämeren ja Pohjois-Euroopan sopimusliikenteessä. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat enimmäkseen pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. 


Vahva taloudellinen tulos

Asiakkaiden joustava ja luotettava palvelu edellyttää riittävän suurta ja keskenään vaihtokelpoista laivastoa. Vuoden 2022 lopussa ESL Shippingillä oli liikenteessä 41 alusyksikköä, joiden kantavuus oli yli 425 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 23 oli kokonaan omistettuja (80 % tonnistosta), kaksi vähemmistöomistettua ja loput 16 aikarahdattuja. 

Vuonna 2022 ESL Shippingin taloudellinen tulos oli erinomainen. Sen mahdollisti varustamon päämarkkina-alueella läpi vuoden vallinnut hyvä kysyntä, varustamon pitkäaikainen kumppanuusstrategia sekä maa- ja merihenkilöstön onnistunut operatiivinen toiminta.

Vahvistaakseen asemaansa pienemmässä alusluokassa ESL Shippingin tytäryhtiö AtoB@C Shipping on tilannut yhteensä kaksitoista uuden sukupolven erittäin energiatehokasta sähköhybridialusta, joista joka toinen alus myydään pooling-järjestelyn puitteissa sijoittajaryhmälle.

 
Tavoitteena hiilineutraali operointi

ESL Shippingin strategian keskeisenä tavoitteena on olla vastuullisen merenkulun edelläkävijä. Varustamon tavoitteena on olla edelläkävijä niin teknologisissa ratkaisuissa, vastuullisuudessa kuin palvelujen laadussa. Tärkeimpänä tavoitteena on vähentää hiili-intensiteettiä 50 prosentilla tonnimailia kohden vuoteen 2030 mennessä ja mahdollistaa hiilineutraali operointi vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2022 aikana ESL Shipping kuljetti lasteja yhteensä 14,7 miljoonaa tonnia, ja sen CO2-päästöt kuljetettua lastitonnia kohti pienenivät 7,5 % edellisvuoteen nähden.

Varustamon tiekartta fossiilivapaaseen merenkulkuun koostuu kolmesta osasta. Avainroolissa ovat mahdollisimman tehokkaiksi suunnitellut alukset sekä voimalinjaratkaisut, jotka mahdollistavat erilaisten fossiilivapaiden polttoainesekoitteiden käyttämisen ja esimerkiksi akkujen hyödyntämisen kulutuspiikkien leikkaamisessa.

Merenkulun päästöjen vähentäminen vaatii uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa teollisessa mittakaavassa, sillä tällä hetkellä niiden saatavuus on hyvin rajoitettua. Sen vuoksi varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä merikuljetuksia.

Kolmantena elementtinä ovat asiakkaat, jotka jakavat yhteisen vision vähäpäästöisestä merenkulusta. Hyvänä esimerkkinä tästä on jo vuonna 2021 alkanut Virtual Arrival -kokeilu, jossa pyritään entisestään vähentämään päästöjä optimoimalla satamaan saapumisen ajankohta.

www.eslshipping.com


Päivitetty: 30.7.2021

ESL Shipping osuus Aspon liikevaihdosta 2020