aspo-esl-2021

Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo

ESL Shippingin kilpailuetu perustuu kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat muun muassa teräs-, energia- ja metsäteollisuus sekä ruoantuotantoketju. Varustamo tarjoaa myös erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

ESL Shippingin alukset operoivat pääosin Itämeren ja Pohjois-Euroopan sopimusliikenteessä. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat enimmäkseen pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin.

Ympäristöinvestoinnit laivastoon jatkuivat

Asiakkaiden joustava ja luotettava palvelu edellyttää riittävän suurta ja keskenään vaihtokelpoista laivastoa. Vuoden 2021 lopussa ESL Shippingillä oli liikenteessä 51 alusyksikköä, joiden kantavuus oli yli 473 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 oli kokonaan omistettuja, kaksi vähemmistöomistettua ja loput 25 aikarahdattuja.

Vahvistaakseen asemaansa pienemmässä alusluokassa ESL Shippingin tytäryhtiö AtoB@C Shipping tilasi syyskuussa kuusi uuden sukupolven sähköhybridialusta 70 miljoonalla eurolla.

Kuluvan vuoden aikana varustamo jatkoi ympäristöinvestointeja nykyiseen laivastoon telakoimalla ennätysmäärän aluksia. Telakointien yhteydessä kaikkiin aluksiin asennettiin painolastivesien käsittelyjärjestelmä sekä huollettiin muun muassa nostureita ja lastiruumia muiden teknisten korjausten ohella.

Koronaviruspandemian vaikutus markkinatilanteeseen on vähentynyt, mutta erilaiset yhteiskuntien toimintaa rajoittavat toimenpiteet vaikuttivat varustamon toimintaan koko vuoden. Merihenkilöstön osalta miehistönvaihtojen onnistumiseen pandemiaolosuhteissa panostettiin erityisesti.

50 % pienemmät päästöt vuoteen 2030 mennessä

ESL Shippingin vastuullisuusstrategian keskeisenä tavoitteena on olla vastuullisen merenkulun edelläkävijä. Varustamon tavoitteena on olla edelläkävijä niin teknologisissa ratkaisuissa, vastuullisuudessa kuin palvelujen laadussa. Tärkeimpänä tavoitteena on vähentää hiili-intensiteettiä 50 prosentilla tonnimailia kohden vuoteen 2030 mennessä ja mahdollistaa hiilineutraali operointi vuoteen 2050 mennessä.

Varustamon tiekartta fossiilivapaaseen merenkulkuun koostuu kolmesta osasta. Avainroolissa ovat mahdollisimman tehokkaiksi suunnitellut alukset sekä voimalinjaratkaisut, jotka mahdollistavat erilaisten fossiilivapaiden polttoainesekoitteiden käyttämisen ja esimerkiksi akkujen hyödyntämisen kulutuspiikkien leikkaamisessa.

Merenkulun päästöjen vähentäminen vaatii uusiutuvien polttoaineiden tuotantoa teollisessa mittakaavassa, sillä tällä hetkellä niiden saatavuus on hyvin rajoitettua. Sen vuoksi varustamo valmistelee pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa tarjotakseen tulevaisuudessa entistä vähähiilisempiä merikuljetuksia.

Kolmantena elementtinä ovat asiakkaat, jotka jakavat yhteisen vision vähäpäästöisestä merenkulusta. Hyvänä esimerkkinä tästä on kesällä alkanut Virtual Arrival -kokeilu, jossa pyritään entisestään vähentämään päästöjä Luulajan ja Oxelösundin välisessä liikenteessä

Pohjois-Euroopassa asiakkaiden kiinnostus ympäristöystävällisiä ja mahdollisimman vähähiilisiä merikuljetuksia kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Niin suuremmassa kuin pienemmässä laivaluokassa varustamolla on merkittäviä pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka pelkän rahdinkuljettamisen sijaan pitävät sisällään esimerkiksi logistiikan kokonaissuunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa. Tällainen kumppanuus mahdollistaa esimerkiksi asiakkaan vienti- ja tuontikuljetusten yhdistelyn, mistä hyötyvät molemmat osapuolet.

www.eslshipping.com


Päivitetty: 30.7.2021

ESL Shipping osuus Aspon liikevaihdosta 2020