telko

 

Johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden jakelija

Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Yhtiö tarjoaa raaka-aineita, teknistä osaamista ja tukea eri toimialoille. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat.

Telkon kumppanit hyötyvät yhtiön teknisestä osaamisesta ja tuesta sekä laajasta raaka-ainevalikoimasta, joka auttaa löytämään tuottavuutta, kestävyyttä ja toiminnan laatua parantavia muovi-, kemikaali- ja voiteluaineratkaisuja. Vuonna 2023 Telkolla oli toimintaa Suomessa, Baltian maissa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa. 

THE TELKO EFFECT™

Telko on julkistanut kirkastetun Telko Effect™ -brändiimagonsa, joka kuvaa Telkon pyrkimyksiä parantaa asiakkaidensa ympäristö- ja teknistä suorituskykyä ja taloudellista tulosta. Telkon asiantuntemus ja prosessit sekä kokonaiskustannuksiin keskittyminen ja poikkeuksellinen palveluasenne auttavat Telkon asiakkaita, päämiehiä ja loppukäyttäjiä parantamaan suorituskykyään kestävästi.

Telko Effect tarkoittaa parempaa laatua, tuottavuutta ja kestävyyttä sekä kustannusten ja resurssien tehokasta käyttöä. Telkon ratkaisupainotteisuudella ja räätälöidyllä teknisellä asiantuntemuksella saavutetaan standardit, joita brändien omistajat tavoittelevat.


VUONNA 2023 VAIHTELEVAA KYSYNTÄÄ JA EPÄVAKAITA HINTOJA

Telkon jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi vuonna 2023 pääasiassa yritysostojen myötä, mutta kannattavuus heikkeni markkinahintojen laskun seurauksena. Telko pystyi parantamaan kustannustehokkuuttaan ja sopeuttamaan kustannuksiaan, mikä lievensi markkinaolosuhteiden vaikutusta tulokseen. Telko sai onnistuneesti päätökseen vetäytymisensä Venäjältä ja Valko-Venäjältä ja pystyi jatkamaan liiketoimintaansa ja toimintojaan Ukrainassa. 


ONNISTUNEITA YRITYSOSTOJA JA VETÄYTYMISIÄ 

Strategiansa mukaisesti Telko osallistuu aktiivisesti markkinan konsolidointiin. Telko sai tammikuussa 2023 päätökseen Eltrexin oston. Eltrex on puolalainen erikoiskemikaalien ja teollisuuden pakkausmateriaalien jakeluun erikoistunut yritys. Vuoden aikana Telko myi Venäjän tytäryhtiönsä ja sai päätökseen poistumisensa Venäjän markkinoilta. Lisäksi Telko lopetti toimintansa Valko-Venäjällä ja käynnisti Valko-Venäjän tytäryhtiönsä selvitysprosessin. Syyskuussa Telko myi ruiskuvalukoneiden liiketoimintansa Baltian maissa. Telko jatkoi fuusio- ja yritysostomahdollisuuksien tutkimista koko vuoden ajan.


TAVOITTEENA PÄÄSTÖVÄHENNYKSET KOKO ARVOKETJUSSA

Telkon ympäristönsuojelukäytäntöjä kehitetään jatkuvasti ISO 9001 -standardin periaatteiden mukaisesti. Telkolla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka kattaa yhtiön kaikki EU-alueen toimipisteet. Telko on lisäksi kemikaalijakelijoiden Responsible Care -ohjelmassa, joka ohjaa toiminnan kehittämistä lakien ja säädösten minimivaatimuksia kattavammaksi.

Telko uudistaa osaltaan muovien kiertotaloutta ja tarjoaa asiakkailleen ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Telkolle on muun muassa myönnetty ISCC Plus -sertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena jakelijana. ISCC Plus on biopohjaisten muovien sertifikaatti, jonka ansiosta Telko voi toimittaa asiakkailleen massatasemenetelmän (mass balance) periaatteiden mukaisesti tuotettuja muoviraaka-aineita. Vuonna 2023 Telko ylsi EcoVadiksen vastuullisuusluokituksessa Hopea-tasolle.

www.telko.com.


Päivitetty: 07.03.2024

Telkon osuus Aspon liikevaihdosta 2020