telko

 

Johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden jakelija

Telko on johtava jakelija ja ratkaisutoimittaja eri teollisuuden toimialoille ja yrityksille, jotka haluavat turvata liiketoimintansa tulevaisuuden kestävillä muovi-, kemikaali- tai voiteluaineratkaisuilla. Tämä tehdään hyödyntämällä alan johtavaa osaamista, vahvoja kumppanuuksia ja tunnettua palvelukykyä Telkon asiakkaiden tuotannon läpimenoaikojen, materiaalitehokkuuden sekä taloudellisen ja ympäristöystävällisen suorituskyvyn parantamiseksi.


Suuria muutoksia toimintaympäristössä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti merkittävästi Telkon liiketoimintaan ja toimintaedellytyksiin itämarkkinoilla. Päätös vetäytymisestä tehtiin jo keväällä, ja lokakuussa 2022 Telko allekirjoitti sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä osakekannan venäläiselle teolliselle toimijalle. Joulukuussa Telko viimeisteli esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Valko-Venäjän tytäryhtiönsä osakekannan tytäryhtiön nykyiseen johtoon kuuluvalle henkilölle. Molemmat yrityskaupat edellyttävät vielä paikallisten viranomaisten hyväksyntää.
Huolimatta Venäjän ja muiden itämarkkinoiden loppuvuotta kohti supistuneesta liikevaihdosta ja heikentyneestä tuloksesta Telkon vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto pysyi lähes edellisvuoden ennätyslukemissa.

 
Yritysostoja ja skaalautuvuutta

Vuonna 2023 Telkon liikevaihto ja tulos tulevat olemaan olennaisesti edellistä vuotta alemmalla tasolla johtuen Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan muuttuneesta tilanteesta. Muiden maiden osalta kysynnän ennakoidaan pysyvän kohtuullisena, joskin liiketoiminnoittain näkymissä on eroja.

Orgaanisen kasvun lisäksi Telko tulee jatkamaan kasvunsa kiihdyttämistä myös yritysostojen avulla.  Telko jatkaa myös toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden ja skaalautuvuuden parantamiseksi. Telko on viime vuosina johdonmukaisesti vähentänyt volyymituotteiden osuutta valikoimastaan ja vastaavasti lisännyt erikoistuotteiden määrää, minkä ansiosta sen sietokyky hintojen heilahteluille on parempi kuin aiemmin.

 

Vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu

Telko määritteli vuonna 2021 liiketoimintakohtaiset vastuullisuustavoitteet, joista keskeisimpiä on auttaa koko arvoketjua päästöintensiteetin pienentämisessä. Telkon omien epäsuorien Scope 3 -päästöjen osalta ollaan paraikaa luomassa etenemissuunnitelmaa. Hyvä hallintotapa on jo vuosia ollut Telkon kilpailuetu etenkin itämarkkinoilla. Vuonna 2022 Telkolle myönnettiin EcoVadis kultatason vastuullisuussertifikaatti, ja yhtiön tavoitteena on saavuttaa platinataso viimeistään vuonna 2025.  

Telko noudattaa tarkasti kaikkia ympäristö- ja turvallisuussäädöksiä sekä panostaa vahvasti ympäristöystävällisiin, vaihtoehtoisiin muoviraaka-aineisiin. Telkon ympäristönsuojelukäytäntöjä kehitetään jatkuvasti ISO 9001 -standardin periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2022 Telkolle myönnettiin myös ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joka kattaa yhtiön kaikki EU-alueen toimipisteet. Muoviraaka-aineita käyttävä teollisuus hakee vaihtoehtoja perinteisille raaka-aineille ja pyrkii löytämään ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Suurimmat raaka-ainetuottajat taas panostavat tuotekehityksessään voimakkaasti korvaaviin biopohjaisiin tai biohajoaviin materiaaleihin.

www.telko.com.


Päivitetty: 09.03.2023

Telkon osuus Aspon liikevaihdosta 2020