strategia

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS

Aspon strategiasta johdetut taloudelliset tavoitteet pohjautuvat yhtiön tuloksentekokyvystä tehtyihin laskelmiin, ja ne liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Korotetun liikevoittoprosenttitavoitteen tukena ovat Aspon liiketoimintojen kehitystoimenpiteet ja myös muutokset liiketoimintaportfoliossa. Tavoitellun kasvun taustalla ovat orgaanisen kasvun lisäksi panostukset yritysostoihin ja strategian mukainen siirtyminen kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa.

Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevoitto 8 % 
  • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa 
  • Oman pääoman tuotto yli 20 %
  • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

 

Aspon tarkennettu taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023, annettu 1.11.2023:


Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 25–30 miljoonaa euroa vuonna 2023 (2022: 55,3 Me).

Aiempi ohjeistus 12.5.2023:
Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 25–35 miljoonaa euroa vuonna 2023 (2022: 55,3 Me).

Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla liikevoittoa lisäämällä tai vähentämällä siitä myyntivoitot ja -tappiot, liikearvon arvonalentumistappiot sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

 

 

 

 

 


Päivitetty: 30.11.2023

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Nettovelkaantumisaste, %