strategia

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS

Aspon strategiasta johdetut taloudelliset tavoitteet pohjautuvat yhtiön tuloksentekokyvystä tehtyihin laskelmiin, ja ne liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Korotetun liikevoittoprosenttitavoitteen tukena ovat Aspon liiketoimintojen kehitystoimenpiteet ja myös muutokset liiketoimintaportfoliossa. Tavoitellun kasvun taustalla ovat orgaanisen kasvun lisäksi panostukset yritysostoihin ja strategian mukainen siirtyminen kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa.

Aspon uudet 1.12.2021 julkaistut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevoitto 8 % (aiemmin 6 %)
  • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa (uusi tavoite)
  • Oman pääoman tuotto yli 20 %
  • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

 

Aspon taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022, annettu 14.6.2022:


Aspo-konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vertailukaudesta (42,4 Me).

Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla liikevoittoa lisäämällä tai vähentämällä siitä myyntivoitot ja -tappiot, liikearvon arvonalentumistappiot sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

 

 

 

 


Päivitetty: 29.06.2022

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Nettovelkaantumisaste, %