strategia

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS

Aspon strategiasta johdetut taloudelliset tavoitteet pohjautuvat yhtiön tuloksentekokyvystä tehtyihin laskelmiin, ja ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kannattavuus ja pääoman tuotto ovat Aspolle tärkeämpiä mittareita kuin liikevaihdon kehitys, joka on alttiimpi ulkoisille tekijöille kuten raaka-ainehintojen muutoksille.

Asettamaansa 6 prosentin liikevoittotavoitteeseen Aspo pääsee ennen kaikkea panostamalla asiakaskumppanuuksien kehitystyöhön sekä korkeampikatteiseen tuote- ja palveluvalikoimaan.

Aspon tavoitteena on erinomainen, keskimäärin yli 20 prosentin tason ylittävä oman pääoman tuotto.

Aspo tavoittelee enintään 130 prosentin nettovelkaantumisastetta. Monialayhtiön alhainen liiketoimintariski mahdollistaa kasvun rahoittamisen myös ulkoisin rahoitusinstrumentein.


ASPO PYRKII SAAVUTTAMAAN ASETTAMANSA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUONNA 2023:

  • Liikevoitto nykyrakenteella 6 %
  • Oman pääoman tuotto keskimäärin yli 20 %
  • Nettovelkaantumisaste enintään 130 %


OHJEISTUS VUODELLE 2021

Aspo tarkensi 4.8.2021 koko vuodelle 2021 annettua tulosohjeistustaan toisen vuosipuoliskon alun markkinakehityksen ja liiketoimintojen tarkentuneiden loppuvuoden markkina- ja kysyntänäkymien johdosta.

Uusi ohjeistus
Aspon liikevoitto on noin 30–36 Me (19,3) vuonna 2021.

Vanha ohjeistus (annettu 11.2.2021)
Aspon liikevoitto vuonna 2021 on suurempi kuin vuonna 2020 (19,3 Me).


Päivitetty: 09.08.2021

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Nettovelkaantumisaste, %