ASPON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 4.4.2023 klo 10.00 Helsingissä.

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 17.4.2023.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 1.11.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta, kokonaismäärältään enintään 0,23 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen ja tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouspöytäkirja
Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 sekä tilintarkastuskertomus
Aspon Vuosi 2022 -julkaisu
Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2022
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Ennakkoäänestys ja -ilmoittautumislomake (PDF)
Valtakirjamalli (PDF)

Tietosuojaseloste (PDF)

 

Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät  
​Aspon tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin julkaiseminen viikolla 10
​Kokouskutsun ja palkitsemispolitiikan julkaiseminen 13.3.2023
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.3.2023 klo 13
​Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 23.3.2023
​Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 28.3.2023 klo 16
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee olla merkittynä yrityksen tilapäiseen osakasluetteloon  30.3.2023 klo 10
​Yhtiökokous 4.4.2023 klo 10
​Osingon täsmäytyspäivä * 6.4.2023
​Osingon maksupäivä * 17.4.2023
* Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle