vastuullisuus

Vastuullista arvonluontia

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin. Vastuullisesti johdettu, kasvava yritys luo työtä, verotuloja ja hyvinvointia.

Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessiamme ja johtamisjärjestelmäämme. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille vastuullisuustavoitteet.

Koko konsernin osalta tärkeimmät painopistealueet ovat päästöintensiteetin pienentäminen sekä työturvallisuuden parantaminen. Näissä tavoitteissa saavutettiin hyvää kehitystä vuonna 2022, kun sekä päästöintensiteetti että tapaturmataajuus laskivat edellisvuodesta.

Aspon eettiset ohjeet määrittelevät ne käyttäytymissäännöt, joita Aspon työntekijöiltä heidän toiminnassaan odotetaan. Lisäksi ne ohjaavat työntekijöitä tilanteissa, joissa pitää tehdä henkilökohtaisia ja eettisiä päätöksiä. Eettisiä ohjeita sovelletaan koko Aspo-konsernin henkilöstöön ja toimintaan. Aspon hallitus on hyväksynyt ja julkaissut eettiset ohjeet.

Aspon vastuullisuustyön johtamisesta vastaavat konsernin toimitusjohtaja sekä vastuullisuusjohtaja, jotka raportoivat yhtiön hallitukselle riskienhallintapolitiikan mukaisesti.


Päivitetty: 09.03.2023