vastuullisuus

Vastuullista arvonluontia

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta on edellytys pitkän aikavälin arvonluontiin. Vastuullisesti johdettu, kasvava yritys luo työtä, verotuloja ja hyvinvointia.

Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessiamme ja johtamisjärjestelmäämme. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille uudet ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2e (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Vuonna 2021 päästöintensiteetti parani liiketoimintojen kasvun myötä ja oli 0,42.

Aspon eettiset ohjeet määrittelevät ne käyttäytymissäännöt, joita Aspon työntekijöiltä heidän toiminnassaan odotetaan. Lisäksi ne ohjaavat työntekijöitä tilanteissa, joissa pitää tehdä henkilökohtaisia ja eettisiä päätöksiä. Eettisiä ohjeita sovelletaan koko Aspo-konsernin henkilöstöön ja toimintaan. Aspon hallitus on hyväksynyt ja julkaissut eettiset ohjeet.

Aspon vastuullisuustyön johtamisesta vastaa konsernin toimitusjohtaja, joka raportoi yhtiön hallitukselle riskienhallintapolitiikan mukaisesti.


Päivitetty: 16.02.2022