OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksen perustama yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva toimielin. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle 1.2.2024 mennessä.

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 31.5.2023 päivätyn osakasluettelon perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat. Aspo Oyj:n neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat nimenneet seuraavat jäsenet Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

  • Roberto Lencioni, Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy
  • Gustav Nyberg, Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab
  • Pekka Pajamo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Annika Ekman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen


Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Roberto Lencioni. Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund toimii toimikunnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden toukokuun 31. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan raportti 2022

Nimitystoimikunnan raportti 2021

Nimitystoimikunnan raportti 2020

Nimitystoimikunnan raportti 2019

Nimitystoimikunnan raportti 2018

Nimitystoimikunnan raportti 2017


Päivitetty: 08.11.2023