OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous päätti 7.4.2016 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2021-2022

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty 31.8.2021 osakasluettelon mukaan 

  • Roberto Lencioni (puheenjohtaja), Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy
  • Gustav Nyberg, Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab
  • Annika Ekman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
  • Pekka Pajamo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

 

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Roberto Lencioni. Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund toimii toimikunnan asiantuntijana. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. 

Nimitystoimikunnan raportti 2021

Nimitystoimikunnan raportti 2020

Nimitystoimikunnan raportti 2019

Nimitystoimikunnan raportti 2018

Nimitystoimikunnan raportti 2017


Päivitetty: 06.10.2021