vastuullisuus-strategia-tavoitteet

Tavoitteena edelläkävijyys

Aspon liiketoimintojen tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä omilla aloillaan. Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessiamme ja johtamisjärjestelmäämme. Aspon liiketoiminnoille on määritelty keskeiset ESG-teemat:

  • Liiketoimintamme kasvattaminen ja samalla sen ympäristökuormituksen alentaminen
  • Aspo-kokemuksen parantaminen arvoketjumme ihmisille
  • Hyvän hallintotavan käytäntöjen edistämien kaikilla tasoilla


Valittujen teemojen ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille ESG-tavoitteet.

Aspon vastuullisuusraportti vuodelta 2023 julkaistiin 7.3.2024.

Ympäristövastuu

 

Kuva4

 


Keskeisin ympäristövastuuseen liittyvä tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30.

Vuonna 2023 päästöintensiteetti nousi hiukan ja oli 0,37 (0,33 vuonna 2022). Päästöintensiteetin kasvu v. 2023 johtuu liikevaihdon laskusta, sillä absoluuttiset päästöt ovat laskeneet 12kk aikana.


*sis. scope 1+2 päästöt

undefined

Vastuullisia innovaatioita kehitetään liiketoimintakohtaisesti.

waste

Kierrätykselle ja jätteiden käsittelylle on asetettu liiketoimintakohtaiset tavoitteet.

 

Sosiaalinen vastuu

 

Kuva5   

Vuonna 2023 TRIF-tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency) oli 4,8. Tapaturmataajuus kehittyi erittäin hyvin edellisvuoteen (8,1) nähden, ja vuoden 2023 tavoite 6,0 saavutettiin.

pp

Työtyytyväisyyttä mitataan People Power -indeksillä

  • Nykytaso 2023: AA 
  • Tavoite: AA

laatu

Tuotteiden ja palvelun laadun varmistamiseksi on asetettu liiketoimintakohtaiset tavoitteet. Net promoter score on käytössä liiketoimintakohtaisesti.

Hyvä hallinto

 

Kuva6

Hyvä hallinto on keskeinen osa Aspon vastuullisuutta. Tavoitteemme on, että 100 % henkilöstöstä suorittaa vuosittain Code of Conduct & Compliance -koulutukset. Vuonna 2023 Code of Conduct -koulutuksen suoritti 100 % (100 %) ja Compliance-koulutuksen 100 % (100 %) koko konsernin työntekijöistä.

Kuva8

Systemaattista riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä liiketoimintojen kanssa.

Kuva10

Vuonna 2023 vahvistettiin yhtiön vastuullisuusosaamista ja -resursointia vastuullisuustyön johtamiseksi konsernitasolla.

 


Päivitetty: 14.03.2024