vastuullisuus-strategia-tavoitteet

Tavoitteena edelläkävijyys

Aspon liiketoimintojen tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä omilla aloillaan. Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessiamme ja johtamisjärjestelmäämme. Aspon liiketoiminnoille on määritelty keskeiset ESG-teemat:

  • Liiketoimintamme kasvattaminen ja samalla sen ympäristökuormituksen alentaminen
  • Aspo-kokemuksen parantaminen arvoketjumme ihmisille
  • Hyvän hallintotavan käytäntöjen edistämien kaikilla tasoilla


Valittujen teemojen ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille ESG-tavoitteet.

Aspon vastuullisuusraportti vuodelta 2022 julkaistiin 9.3.2023.

Ympäristövastuu

 

Kuva4

 


Keskeisin ympäristövastuuseen liittyvä tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30.

Vuonna 2022 päästöintensiteetti parani liiketoimintojen kasvun, operatiivisen tehokkuuden ja uusien toimintamallien ansiosta ja oli 0,33.

*sis. scope 1+2 päästöt

undefined

Vastuullisia innovaatioita kehitetään liiketoimintakohtaisesti.

waste

Kierrätykselle ja jätteiden käsittelylle on asetettu liiketoimintakohtaiset tavoitteet.

 

Sosiaalinen vastuu

 

Kuva5   

Keskeisin sosiaaliseen vastuuseen liittyvä tavoite on työturvallisuuden parantaminen, ja vuonna 2022 TRIF-tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency) oli 8,1 (8,8). Vaikka tapaturmataajuus parani
verrattuna edelliseen vuoteen, niin emme saavuttaneet vuoden 2022 tavoitetta 7,0.

pp

Työtyytyväisyyttä mitataan People Power -indeksillä

  • Nykytaso 2022: AA 
  • Tavoite AA+

Net promoter score on käytössä liiketoimintakohtaisesti.

laatu

Tuotteiden ja palvelun laadun varmistamiseksi on asetettu liiketoimintakohtaiset tavoitteet.

Hyvä hallinto

 

Kuva6

Hyvä hallinto on keskeinen osa Aspon vastuullisuutta. Tavoitteemme on, että 100 % henkilöstöstä suorittaa vuosittain Code of Conduct & Compliance -koulutukset. Vuonna 2022 Code of Conduct -koulutuksen suoritti noin 100 % (89 %) ja Compliance-koulutuksen noin 100 % (88 %) koko konsernin työntekijöistä.

Kuva8

Systemaattista riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä liiketoimintojen kanssa.

Kuva10

ESG-tavoitteet tuotiin osaksi Aspon palkitsemisjärjestelmää vuonna 2022.

 


Päivitetty: 09.03.2023