vastuullisuus-strategia-tavoitteet

Tavoitteena edelläkävijyys

Aspon liiketoimintojen tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä omilla aloillaan. Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessiamme ja johtamisjärjestelmäämme. Aspon liiketoiminnoille on määritelty keskeiset ESG-teemat:

  • Liiketoimintamme kasvattaminen ja samalla sen ympäristökuormituksen alentaminen
  • Aspo-kokemuksen parantaminen arvoketjumme ihmisille
  • Hyvän hallintotavan käytäntöjen edistämien kaikilla tasoilla


Valittujen teemojen ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille uudet ESG-tavoitteet.

Aspon vastuullisuusraportti vuodelta 2021 julkaistiin viikolla 10.

Ympäristövastuu

 

Kuva4

 


Keskeisin ympäristövastuuseen liittyvä tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30.

Vuonna 2021 päästöintensiteetti parani liiketoimintojen kasvun myötä ja oli 0,42.

*sis. scope 1+2 päästöt

undefined

Vastuullisia innovaatioita kehitetään liiketoimintakohtaisesti.

waste

Kierrätykselle ja jätteiden käsittelylle on asetettu liiketoimintakohtaiset tavoitteet.

 

Sosiaalinen vastuu

 

Kuva5   

Keskeisin sosiaaliseen vastuuseen liittyvä tavoite on työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen, jonka KPI on LTIF (Lost Time Injury Frequency Rate per Million person-hours). Vuonna 2021 tapaturmataajuus (LTIF2) oli 8,8 ja tavoite vuodelle 2022 on 7,0. Pitkän aikavälin tavoite on nolla. 

pp

Työtyytyväisyyttä mitataan People Power -indeksillä

  • Nykytaso 2021: AA+ (81)
  • Tavoite säilyttää taso AA+

Net promoter score on käytössä liiketoimintakohtaisesti.

laatu

Tuotteiden ja palvelun laadun varmistamiseksi on asetettu liiketoimintakohtaiset tavoitteet.

Hyvä hallinto

 

Kuva6

Hyvä hallinto on keskeinen osa Aspon vastuullisuutta. Tavoitteemme on, että vuonna 2022 100 % henkilöstöstä on suorittanut Code of Conduct & Compliance -koulutukset. Nykytaso vuonna 2021 on 75 %.

Kuva8

Systemaattista riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä liiketoimintojen kanssa.

Kuva10

ESG-tavoitteet osaksi Aspon palkitsemisjärjestelmää vuonna 2022.

Tutustu vuoden 2021 vastuullisuusraporttiimme täällä.


Päivitetty: 05.10.2022