leipurin-2021

 

kohti täyttä potentiaalia

Leipurin toimii osana elintarvikeketjua hankkien raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaen niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii yhteensä yhdeksässä maassa.

Leipurin palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita raaka-aineiden lisäksi tukemalla tuotekehitystä ja uutuustuotteiden reseptiikkaa. Leipurin muita tuotekategorioita ovat erilaiset tarvikkeet ja koneet samoille asiakassegmenteille. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia.


Katseet kohti länsimarkkinoita

Sota Ukrainassa ja päätös vetäytyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin markkinoilta vaikuttavat Leipurin liiketoimintaan merkittävästi. Idän liiketoimintojen myynnin toteutuminen vaatii vielä paikallisten viranomaisten hyväksynnän, ja Leipurin arvioi kaupan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, joskin tähän liittyy vielä epävarmuutta.

Läpi vuoden Leipurin toimintoihin vaikuttivat Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuvat itämarkkinoiden rajoitukset ja globaalien raaka-ainemarkkinoiden voimakas hintainflaatio sekä raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät haasteet.

Vuoden aikana otettiin myös merkittäviä kehitysaskeleita. Laajentuminen Ruotsin markkinoille kesällä 2022 julkistetun Kobia-yritysoston myötä kasvattaa huomattavasti Leipurin liikevaihtoa ja luo synergiaetuja muun muassa toimitusketjun hallinnassa sekä tuotevalikoiman kehityksessä.
Vuonna 2022 sekä Leipurin liikevaihto että kannattavuus paranivat edellisvuodesta. Myynnin kasvuun vaikutti huomattavasti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu globaaleilla markkinoilla.

Keskittyminen ydinliiketoimintoihin ja kannattavuuden parantamiseen

Kesällä Leipurin sai päätökseen koneliiketoimintansa Vulganuksen myynnin johtavalle itävaltalaiselle leipomoalan laitevalmistaja KÖNIG Maschinen GmbH:lle. Vulganus valmistaa ja huoltaa elintarviketeollisuuden jäähdytys- ja pakastusratkaisuja spiraalituotteillaan. Vulganus oli aiemmin määritelty ydinliiketoiminnan ulkopuoliseksi ja strategisten vaihtoehtojen kartoittaminen oli aloitettu.

Leipurin on määritellyt toiminnalleen vastuullisuustavoitteet, jotka ovat linjassa Aspon vastuullisuusteemojen kanssa. Leipurin vastuullisuustyön viisi pilaria kattavat koko ruokaketjun luonnosta ja pellolta lähtien aina kuluttajien ruokapöytään asti.

Leipurin uutena toimitusjohtajana aloitti 2.1.2023 Miska Kuusela. Hän siirtyi Leipurin-konserniin Myllyn Paras Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Kuuselalla on pitkä kokemus elintarvikealan johtotehtävistä ja hän on toiminut aiemmin muun muassa Dava Foods Finland Oy:n ja Helsingin Myllyn toimitusjohtajana. Kuuselan johdolla Leipurin jatkaa keskittymistä valittuihin kasvuklustereihin ja toimintojen tehokkuuden parantamiseen.

www.leipurin.com


Päivitetty: 09.03.2023

Leipurin osuus Aspon liikevaihdosta 2020