leipurin-2021

 

kohti täyttä potentiaalia

Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut leipomoiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ratkaisuihin. Leipurin liiketoiminta koostuu raaka-aineiden ja koneiden myynnistä leipomo- ja muulle elintarviketeollisuudelle. Leipomoliiketoiminnan tarjoamat ratkaisut käsittävät raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen ja foodservice- sekä elintarvikeliiketoiminnan. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin liiketoiminta on jaettu kolmeen markkina-alueeseen, Suomi, Baltia ja itä.

Leipurin strategiaa terävöitettiin

Leipurin käynnisti vuoden 2021 toisella neljänneksellä kannattavuusohjelman, jonka keskiössä ovat vastuullisuus ja tavoitteellisuus, kaupallisen toiminnan nykyaikaistaminen ja kategorioiden johtamisen kehittäminen, mittakaavaedut sekä rakenteellisten skenaarioiden arviointi ja tunnistaminen kasvun edistämiseksi. Leipurin strategiaa terävöitettiin vuonna 2021. Kasvua haetaan kasvipohjaisten elintarvikkeiden kasvavilta markkinoilta sekä keskittymällä entistä voimakkaammin leipomoliiketoimintaan, joka on Leipurin ydinosaamista. Elintarviketeollisuudesta haetaan uutta toista tukijalkaa Leipurin kasvulle.

Leipurin määritteli vuonna 2021 liiketoimintakohtaiset vastuullisuustavoitteet, jotka ovat linjassa Aspon vastuullisuusteemojen kanssa. Leipurin vastuullisuustyön 5 pilaria kattavat koko ruokaketjun luonnosta ja pellolta lähtien aina kuluttajien ruokapöytään asti.

Toinen pandemian rasittama vuosi

Leipurin liikevaihto on ollut vakaa läpi vuosien ja erilaisten suhdanteiden, mutta koronaviruspandemia heikensi kysyntää Baltiassa ja idässä vuonna 2021. Leipomoille ja elintarvikealalle asetetuilla rajoituksilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus Leipurin kaikkeen toimintaan. Markkinoiden epävakaudesta huolimatta Leipurin pystyi ylläpitämään hyvää toimintakapasiteettia pandemian keskellä, eikä toimitusketjussa ollut merkittäviä häiriöitä. Merkkejä markkinoiden elpymisestä alkoi näkyä vuoden loppua kohden, ja Leipurin markkina-asema on edelleen vahva teollisten leipomoiden markkinoilla Suomessa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Markkinoiden odotetaan elpyvän

Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaihtelevat Leipurin toimintamaissa. Markkinoiden sekä Leipurin asiakkaiden tilanteen odotetaan normalisoituvan, mikäli rajoitusten purkaminen kehittyy jatkossa suotuisasti. Kotimarkkinakysyntä elpyy, mutta puuttuvan turismin vaikutus kysyntään on negatiivinen erityisesti Baltiassa ja Suomessa. Pandemian ja äärimmäisten sääilmiöiden vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin korostuvat ja vaikuttavat sekä tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen että yleisesti toimitusaikoihin. Raaka-aineiden hinnat ovat voimakkaassa nousussa.

www.leipurin.com


Päivitetty: 01.04.2022

Leipurin osuus Aspon liikevaihdosta 2020