leipurin-2021

 

Leivästä ja reseptistä kokonaisuuksien tarjoomaan

Leipurin on tukkukauppa, joka on erikoistunut tarjoamaan ratkaisuja leipomoasiakkaille, muulle elintarviketeollisuudelle sekä kodin ulkopuolisen syömisen (foodservice) ketjuasiakkaille ja vähittäiskaupalle. Leipomoliiketoiminnan ratkaisut käsittävät muun muassa raaka-aineet, reseptiikan, tuotevalikoiman kehityksen ja koulutuksen leipomoille sekä muulle elintarviketeollisuudelle. Leipurin myös suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Foodservice-liiketoiminnassa Leipurin tarjooma sisältää sekä raaka-aineita että palvelukonsepteja kuten esimerkiksi hankinta- ja logistiikkapalveluita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä.

Leipurin liikevaihto on ollut vakaa läpi vuosien ja erilaisten suhdanteiden, mutta koronaviruspandemia heikensi kysyntää ja kannattavuutta vuonna 2020. Leipomoille ja elintarvikealalle asetetuilla rajoituksilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus Leipurin kaikkeen toimintaan. Markkinoiden myllerryksestä huolimatta Leipurin pystyi ylläpitämään hyvää toimintakapasiteettia pandemian keskellä, eikä toimitus-ketjussa ollut merkittäviä häiriöitä. Merkkejä markkinoiden elpymisestä alkoi näkyä vuoden loppua kohden, ja Leipurin markkina-asema on edelleen vahva teollisten leipomoiden markkinoilla Suomessa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Investointeja digitaalisiin kanaviin

Haastava vuosi 2020 toi mukanaan myös paljon positiivista kehitystä ja uusia aloitteita. Leipurin kehitti digitaalisia valmiuksiaan vuonna 2020, ja yhtiön verkkokauppa kasvoi Suomessa 88 % edellisvuoteen verrattuna. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Leipurin jatkoi tuotekehitysyhteistyötä asiakkaiden kanssa verkkoseminaarien ja etäkokousten avulla. Baltian maissa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto saatiin päätökseen matkustusrajoituksista huolimatta. Kaiken kaikkiaan siirtyminen etätyöhön onnistui hyvin ja mahdollisti myös liiketoiminnan kehittämisen operatiivisten rutiinien lisäksi.

Hyvissä asemissa hyötymään alan trendeistä

Elintarviketeollisuuden keskeiset keskipitkän aikavälin trendit ovat pysyneet suurelta osin ennallaan. Makrotasolla vastuullisuus ja digitalisaatio ovat alan avaintekijöitä. Elin-tarvikkeiden arvoketjussa paikallinen tuotanto ja nousevat raaka-aineet, kuten kaura ja lihankorvikkeet, kasvattavat suosiotaan. Kuluttajille terveyttä, hyvinvointia ja mukavuutta täydentävät käsityöläiset arvot ja kotileivonta. Kattavan ratkaisuvalikoiman ja vuosien aikana kertyneen asiantuntijuuden ansiosta Leipurilla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää elintarviketeollisuuden nousevia trendejä.

www.leipurin.com


Päivitetty: 30.07.2021

Leipurin osuus Aspon liikevaihdosta 2020