leipurin-2021

 

UUSI RAKENNE, UUSI FOKUS

Leipurin toimii osana elintarvikeketjua, hankkii raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaa niitä asiakkaiden tarpeisiin tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii kuudessa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Ukrainassa. Se palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita tarjoamalla raaka-aineita, tukemalla tutkimusta ja kehitystä, reseptiikkaa sekä uusia tuoteinnovaatioita.

Vuonna 2023 Leipurin idän toiminnot (Leipurin East) Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa erotettiin kokonaan Leipurin-segmentistä. Sopimus näiden toimintojen myynnistä allekirjoitettiin, mutta kauppa edellyttää Venäjän viranomaisten hyväksyntää. Prosessi jatkui koko vuoden, eikä sitä ole saatu päätökseen vielä vuoden 2024 alkaessa.


UUSIA MARKKINASEGMENTTEJÄ RUOTSISSA


Vuosi 2023 oli vuonna 2022 ostetun ruotsalaisen Kobian ensimmäinen osana Leipuria. Integrointi jatkui koko vuoden, ja Kobian ja Leipurin toimintamallit yhdenmukaistettiin. Kobian tilojen myynti ja takaisinvuokraus saatiin onnistuneesti päätökseen. Kobia siirtyi uusille markkinasegmenteille, ja synergiaetujen toteutus eteni suunnitellusti ja jatkuu vuonna 2024 kaupallisten synergioiden myötä. Toimitusketjussa tunnistettiin merkittäviä tehostamisen mahdollisuuksia.


VAHVEMPI PAINOTTUMINEN SUOMEEN JA BALTIAN MAIHIN


Suomessa Leipurin teki vuonna 2023 erinomaisen tuloksen uuden maajohdon alaisuudessa. Talouden lisäksi tämä näkyi suositteluasteen (Net Promoter Score) ja työntekijöiden tyytyväisyyden huomattavana kasvuna. Suurin yksittäinen muutos vuoden aikana oli jäljellä olleen koneliiketoiminnan myyminen ja liiketoiminnan painottuminen yhä vahvemmin elintarvikkeiden raaka-aineisiin. Markkinoiden laajentaminen leipomoteollisuuden ulkopuolelle alkoi muutama vuosi sitten ja on muuttunut merkittäväksi uudeksi liiketoiminnaksi. Tätä hanketta viedään eteenpäin kaikissa Leipurin toimintamaissa.

Tulos Baltian maissa vuonna 2023 oli yleisesti hyvä. Suurimmat muutokset tehtiin Liettuassa, jossa johtoa uudistettiin, ja muutos yleishyödykkeistä kohti erikoistuneempaa tuotevalikoimaa ja asiakaskuntaa alkoi. Leipurin Liettuan tilat myytiin, ja toimintaa nykyaikaistetaan vuonna 2024.


SELKEYTTÄ MAAKOHTAISELLA TOIMINTAMALLILLA


Leipurin toimintamallia ja johdon rakennetta muutettiinvuoden 2023 aikana aiemmasta matriisimallista maakohtaisempaan liiketoimintaan, jossa on selkeämmät tulosvastuut. Samalla kuitenkin hyödynnetään yhteisen hankinnan, ristiinmyynnin ja hallintotoimintojen synergiaetuja koko konsernissa.

www.leipurin.com


Päivitetty: 07.03.2024

Leipurin osuus Aspon liikevaihdosta 2020