rahoitusrakenne

RAHOITUSRAKENNE

Korollinen nettovelka laski 160,3 miljoonaan euroon (12/2021: 167,4) ja nettovelkaantumisaste laski 97,6 %:iin (9/2021: 130,9, 12/2021: 129,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 35,8 % (9/2021: 31,8, 12/2021: 32,0).

Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -7,0 miljoonaa euroa (-2,9). Valuuttakurssimuutokset, erityisesti Venäjän ruplan vahvistuminen, lisäsivät rahoituskuluja -4,0 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,8 % (1,6).

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 43,7 miljoonaa euroa (12/2021: 17,7). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä (9/2021: 5, 12/2021: 5).


JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo laski 7.6.2022 liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 02.11.2022

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma 31.9.2022: 202 Me