ASPON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin keskiviikkona 6.4.2022 klo 10.00  Helsingissä. 

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.  Osingonmaksupäivä on 19.4.2022. 

Lisäksi  yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,22 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 2.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta ja/tai pääomanpalautuksesta, kokonaismäärältään enintään 0,22 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen ja tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

 

Yhtiökokouspöytäkirja
Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2 Kokouskutsu 9.3.2022 (pörssitiedote)
Liite 3 Tilinpäätös 2021 ja tilintarkastuskertomus
Liite 4 Palkitsemisraportti
Liite 5 Palkitsemispolitiikka
Liite 6 Hallituksen  valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Liite 7 Hallituksen  valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Liite 8 Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 sekä tilintarkastuskertomus
Aspon Vuosi 2021 -julkaisu
Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2021
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Ennakkoäänestyslomake (PDF)

Valtakirjamalli (PDF)
Tietosuojaseloste (PDF)

 
Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät  
​Aspon tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin julkaiseminen viikolla 10
​Kokouskutsun ja palkitsemispolitiikan julkaiseminen 9.3.2022
Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 14.3.2022 klo 16
Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaiseminen 15.3.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 15.3.2022 klo 12
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 23.3.2022 klo 16
​Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 25.3.2022
Osakkeenomistajien kysymysten ja johdon vastausten  julkaiseminen  28.3.2022
​Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 30.3.2021 klo 16
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee olla merkittynä yrityksen tilapäiseen osakasluetteloon  1.4.2022 klo 10
​Yhtiökokous 6.4.2022 klo 10
​Osingon täsmäytyspäivä * 8.4.2022
​Osingon maksupäivä * 19.4.2022
* Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle   


Päivitetty: 19.04.2022