miksi-sijoittaa-aspoon

Miksi sijoittaa Aspoon?

Aspon tavoitteena on luoda omistajille arvoa kehittämällä liiketoimintoja, toteuttamalla rakennejärjestelyjä sekä rakentamalla tytäryhtiöiden kautta kestäviä, vahvaan kumppanuuteen ja kumuloituneeseen erikoisosaamiseen perustuvia asiakassuhteita. Kaikkien tytäryhtiöiden tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia ja kasvaa markkinoita nopeammin. Aspo näkee kaikissa liiketoiminnoissaan merkittävää tuottopotentiaalia.

1. Hajautettu riski

Aspon kassavirrat ovat jakautuneet neljään erilaiseen liiketoimintaan, joilla on erilaiset asiakaskunnat ja toisistaan eroavat syklit. Toimiminen useassa eri maassa hajauttaa myös osaltaan riskejä.

2. Korkea oman pääoman tuotto

Aspon tavoitteena on erinomainen, keskimäärin yli 20 % tason ylittävä oman pääoman tuotto.

3. Vakaa osingonmaksaja

Aspon osinkotuoton keskiarvo vuosien 2015–2019 ajalta on 5,3 %.

4. Omien toimialojensa markkinajohtaja

Kaikkien Aspon tytäryritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia ja kasvaa markkinoita nopeammin.

5. Menestys itämarkkinoilla ja Itämerellä

Aspo on onnistunut säilyttämään kannattavuutensa aidosti hyvällä tasolla itämarkkinoilla ja varustamotoiminnassa. Venäjä ja idän kasvumarkkinat mahdollistavat edelleen vahvan orgaanisen kasvun.

6. Ainutlaatuinen luonne

Aspo yhdistää teollisen monialayrityksen ja holdingyhtiön ominaisuuksia: se omistaa eri aloilla toimivat, tarkkaan valitut liiketoimintansa kokonaan, luottaa johtamisessaan ulkopuolisiin hallituksiin ja kanavoi rahoituksen osittain emoyhtiön kautta, osin suoraan kohteisiin.


Päivitetty: 29.07.2021