SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperi-markkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Aspo Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä.  

Aspo noudattaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivustolta www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä raportin lisäksi Aspo Oyj julkaisee  vuosittain erillisen toimintakertomuksen Aspon Vuosi  -julkaisussa. Selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden sekä muu tarpeellinen ja ajantasainen informaatio sijoittajille on saatavilla yhtiön kotisivuilla.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012


Päivitetty: 07.03.2024