Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan, jonka tarkoituksena on mm. valmistella yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevia asioita. Tarkastusvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokunnan valmistelun pohjalta. Tarkastusvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on valinnut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

  • tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta
  • taloudellisen raportointiprosessin valvonta
  • sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta
  • sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely
  • yhtiön compliance-toiminnon suunnitelmien ja raporttien käsittely
  • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittely
  • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta
  • tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi
  • tilintarkastusyhteisön tarjoamien oheispalvelujen arviointi
  • tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu

 

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Aspolla ei ole tarkastusvaliokunnan lisäksi muita valiokuntia.

 


Päivitetty: 12.03.2019