Avainluvut kumula­tiivisesti

  Avainluvut vuosineljänneksittäin

  Aspon taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut kumulatiivisesti vuosineljänneksittäin esitettyinä:  

   
  Aspo-konserni  III/21 II/21 I/21 IV/20 III/20 II/20 I/20 IV/19 III/19 II/19 I/19 IV/18 III/18
  Liikevaihto, Me 423,2 275,2 132,3 500,7 367,2 248,8 133,2 587,7 440,7 292,7 141,5 540,9 384,3
  ESL Shipping  136,7 89,4 43,4 148,4 107,2 75,6 42,7 175,0 129,7 86,3 43,7 120,1 73,7
  Leipurin 81,4 53,7 27,9 101,0 74,4 50,1 26,9 115,7 83,8 53,9 25,9 121,0 89,4
  Telko *) 205,1 132,1 61,0 251,3 185,6 123,1 63,6 297,0 227,2 152,5 71,9 266,2 196,7
  Kauko*)                       33,6 24,5
  Liikevoitto, Me 25,1 17,5 7,9 19,3 11,7 8,1 4,0 21,1 15,7 9,0 4,9 20,6 18,0
  ESL Shipping 17,0 9,9 4,5 7,6 2,8 2,9 2,3 14,6 10,2 5,8 3,2 15,1 10,9
  Leipurin 1,2 0,6 0,3 1,4 1,2 0,9 0,6 3,0 1,9 1,1 0,5 3,3 2,5
  Telko *) 12,5 10,0 4,5 14,9 10,8 6,6 2,4 8,0 7,1 4,7 2,4 12,1 8,7
  Kauko*)                       -4,7 -0,3
  Muu toiminta -5,6 -3,0 -1,4 -4,6 -3,1 -2,3 -1,3 -4,5 -3,5 -2,6 -1,2 -5,2 -3,8
  Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,9 6,3 6,0 3,9 3,2 3,3 3,0 3,6 3,6 3,1 3,5 3,8 4,7
  ESL Shipping 12,4 11,1 10,4 5,1 2,6 3,8 5,4 8,3 7,9 6,7 7,3 12,6 14,8
  Leipurin 1,5 1,1 1,1 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6 2,3 2,0 1,9 2,7 2,8
  Telko *) 6,1 7,6 7,4 5,9 5,8 5,4 3,8 2,7 3,1 3,1 3,3 4,5 4,4
  Kauko*)                       -14,0 -1,2
  Investoinnit, Me 10,1 6,1 1,5 4,7 5,7 2,3 0,6 19,9 19,2 2,4 0,6 43,2 39,4
  ESL Shipping 9,6 5,9 1,4 4,2 5,4 2,2 0,4 18,6 18,2 1,7 0,3 41,9 38,5
  Leipurin 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,1 0,5 0,4
  Telko *) 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 0,7 0,5 0,4 0,1 0,7 0,4
  Kauko*)                       0,0 0,0
  Muu toiminta               0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Katsauskauden voitto, Me 19,6 14,2 6,4 13,4 7,3 5,3 2,6 16,1 12,4 7,5 3,5 14,2 13,4
  Henkilöstö 901 921 900 896 867 888 916 931 942 965 968 958 964
  ESL Shipping 291 298 289 295 281 276 276 277 272 278 277 276 274
  Leipurin 265 275 270 262 261 303 290 297 306 306 317 323 330
  Telko *) 313 316 311 308 293 277 318 330 335 352 348 301 301
  Kauko*)                       33 35
  Muu toiminta 32 32 30 31 32 32 32 27 29 29 26 25 24
  Osakekohtainen tulos (EPS), e 0,59 0,43 0,19 0,39 0,20 0,15 0,07 0,47 0,37 0,22 0,10 0,42 0,40
  Osakekohtainen oma pääoma, e  3,97 3,77 3,86 3,63 3,45 3,64 3,80 3,92 3,82 3,61 3,91 3,75 3,75
   
  *) 1.1.2019 alkaen Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä
   
   

  Lataa Excel