ASPON HISTORIA

Aspon juuret ulottuvat vuoteen 1929, jolloin Asunto-osakeyhtiöitten Polttoaine Osuuskunta aloitti toimintansa tuomalla maahan taloyhtiöiden keskuslämmityksessä tarvittavaa koksia.

Toiminta laajeni vähitellen kuljetuksiin, laivanvarustukseen ja kemikaalien jakeluun. Ensimmäinen alus hankittiin vuonna 1949 ja kemikaaliosaston perustaminen aloitettiin 1960-luvun lopulla. 1970-luvulla Aspon toiminta laajeni myös elektroniikkaan.

Vuoden 1999 lokakuussa yhtiö jakautui kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi, teollisuuden logistiikkapalveluihin keskittyväksi Aspoksi sekä elektroniikkaan keskittyväksi Aspocompiksi. Jakautumisen jälkeen Aspo vahvisti määrätietoisesti kaikkia liiketoiminta-alueitaan. Uuteen kokoluokkaan noustiin keväällä 2008, kun Kauko-Telko Oy ostettiin Keskolta.

Aspolla on nyt kolme vahvaa, toimialojensa johtavissa asemissa olevaa yritysbrändiä: ESL Shipping, Leipurin ja Telko.  Strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa. 

ESL Shipping on edelläkävijä ympäristöystävällisten merikuljetusten tarjoajana teollisuusasiakkaille ja pyrkii jatkossa kehittämään täysin fossiilivapaan palvelun. Tärkeä askel kohti vähäpäästöisempiä merikuljetuksia oli vuonna 2022 tehty investointi kahteentoista Green Coaster -sähköhybridialukseen. Niistä ensimmäinen toimitettiin joulukuussa 2023 ja vuoden 2024 aikana käytössä on keskimäärin noin kolme uutta alusta. Rahoittaakseen kasvuaan ja kiihdyttääkseen vihreää siirtymäänsä ESL Shipping solmi vuonna 2023 sopimuksen OP Suomi Infra Ky:n tulosta vähemmistöosakkaaksi yhtiöön 30 miljoonan euron investoinnilla. Helmikuussa 2024 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma liittyi mukaan omalla 15 miljoonan euron investoinnillaan. Nämä investoinnit ja tulevat toimenpiteet mahdollistavat ESL Shippingin nopeutetun vihreän siirtymän.

Telko tavoittelee vahvaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Aspon visiona on kasvattaa Telkosta johtava lisäarvotuotejakelutoimija Euroopassa. Vuonna 2023 Telko osti puolalaisen erikoiskemikaalien ja teollisuuspakkausmateriaalien jakeluyhtiö Eltrexin, laajentaen näin muovinjakeluun keskittynyttä liiketoimintaportfoliotaan Puolassa myös kemikaaleihin.

Leipurin jatkaa tuloksentekokykynsä parantamista kehittämällä edelleen kaupallisia toimintojaan, toimitusketjuja ja hankintojaan. 

VIDEOKATSAUS ASPON HISTORIAAN 

 

 

 

1929

Asunto-osakeyhtiöitten Polttoaine Osuuskunta perustettiin.

1949

Ostettiin ensimmäinen laiva, ms Arkadia kuljettamaan lähinnä hiiltä ja koksia.

1950

Perustettiin Etelä-Suomen Laiva Oy.

1955

Ostettiin GHH ja aloitettiin idänkauppa. Mukaan öljykauppaan.

1964

Perustettiin voiteluaineosasto.

1966

Hankittiin ensimmäinen moottorilaiva, ms Malmi.

1967

Perustettiin GHH:n ja Polttoaineen tuotteille yhteinen tuotenimi: ASPO.

1968

GHH sai Rautaruukin teräslevyjen edustuksen.

1969

Kemikaaliosaston perustaminen alkoi.

1970

Rakennettiin yhteinen toimitalo Herttoniemeen.

1971

Varustamolle ensimmäinen uudisrakennus, ms Eira.

1972

Laajentuminen elektroniikkateollisuuteen. Perustettiin Aspoyhtymä Oy.

1975

Selkeytettiin yhtymärakennetta keskittämällä kaupallinen toiminta Aspoon. GHH:n nimi muutettiin Aspo Oy:ksi.

1976

Ensimmäinen teräspalvelukeskus Järvenpäähän. Aspon toimitusjohtajaksi Henrik Nyberg ja hallituksen puheenjohtajaksi Aatos Vehmas.

1977

Hankittiin kemikaaliterminaali Raumalta.

1980

Vastaanotettiin varustamon siihen asti suurin alus, ms Kontula. Varustamon tonnisto nousi 100 000 dwt:hen.

1981

Aspo Oy:n osakkeiden noteeraus meklarilistalla alkaa.

1983

Laajennettiin muoviraaka-aineisiin. Vastaanotettiin uusi ms Arkadia Japanista.

1985

Myytiin öljyliiketoiminta Nesteelle.

1989

Perustettiin transitoliiketoiminta ja kemikaaliterminaali Kotkaan.

1990

Komponenttiyksikön toiminnot yhdistettiin Aspocomp Oy:ksi.

1993

Teräskauppa siirrettiin yhteisyritys Asvaan.

1994

Konsernin emoyhtiöksi Aspoyhtymä Oy. Operatiivinen liiketoiminta siirrettiin tytäryhtiöihin. Kemikaaliryhmän yhtiöittämisessä syntyi Aspokem Oy ja Sonmarin Oy. Varustamon nimi muutettiin ESL Shipping Oy:ksi.

1995

Huoltamoiden ja merenkulun järjestelmät Aspo Systems Oy:ksi. Aspoyhtymä Oy:n osakkeen noteeraus päälistalla alkoi. Aspokem perusti tytäryhtiön Tallinnaan sekä edustuston Pietariin.

1998

Asva myytiin Rautaruukille ja luovuttiin teräskaupasta. Aspokem perusti tytäryhtiöt Latviaan ja Liettuaan. Venäjällä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa.

1999

Jakautuminen kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi Aspocomp Group Oyj:ksi ja Aspo Oyj:ksi. Aspo Oyj:n toimitusjohtajaksi Gustav Nyberg. Aspoon jäi kolme toimialaa: Chemicals, Shipping ja Systems.

2000

Aspokem perusti tytäryhtiön Pietariin. Merenkulun navigointijärjestelmien liiketoiminta yhtiöitettiin Navintra Oy:ksi.

2001

Uusi ms Eira vastaanotettiin Japanista.

2002

Varustamo osti puskuliikennettä harjoittavan Travansin. Navintra myytiin Furunolle. Ostettiin ruotsalainen Autotank.

2003

Aspon Herttoniemen toimitalo myytiin.

2004

Aspokem perusti tytäryhtiön Ukrainaan.

2005

Aspokem perusti tytäryhtiön Ruotsiin.

2007

Aspokem osti tanskalaisen muoviraaka-aineiden jakelijan Wilfert Chemical Nordicin. Ms Arkadia myytiin.

2008

Myytiin Autotank ja ostettiin Kauko-Telko Oy. Tämän jälkeen Aspossa neljä toimialaa: ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko.

2009

Aspo Oyj:n toimitusjohtajaksi Aki Ojanen ja hallituksen puheenjohtajaksi Gustav Nyberg. Ms Kontula myytiin. Leipurin laajentui Siperiaan, Tatarstaniin ja Ukrainaan.

2010

ESL Shipping teki historiansa suurimman laivatilauksen tilaamalla kaksi supramax-alusta. Leipurin kasvoi yritysostolla Latviassa ja laajensi toimintojaan Kazakstaniin. Telko laajentui Kazakstaniin ja Valko-Venäjälle.

2011

ESL Shipping vastaanotti Ms Alppilan. Leipurin osti Vulganus Oy:n.

2012

ESL Shipping vastaanotti supramax-alukset. Ms Hesperia myytiin.

2015

ESL Shipping solmi pitkäaikaisen kuljetussopimuksen SSAB:n kanssa ja tilasi kaksi maakaasukäyttöistä irtolastialusta.

2017

Aspon liikevaihto ylitti 500 miljoonaa euroa

2018

Ruotsalaisen AtoB@C-varustamon osto

2018

Uusien energia-tehokkaiden LNG-alusten vastaanotto.

2020

Liiketoimintaa 18 maassa.

2021

ESL Shippingin uudet sähköhybridialukset tilattiin.

2022

Päätös vetäytyä Venäjältä ja valituilta itämarkkinoilta.

2022

Leipurin hankki ruotsalaisen Kobian.

2022

Kauko ja Vulganus myytiin.


Päivitetty: 07.03.2024