sijoittajasuhteet

Sijoittajasuhteet

Aspon sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Aspon osakkeen oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja oleellista tietoa yhtiön toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta tilasta.

Yhtiön taloudellista tilaa koskeva kommunikointi pääomamarkkinaosapuolten kanssa on Aspossa keskitetty toimitusjohtajalle, talousjohtajalle ja rahoitusjohtajalle. Toimitusjohtaja ja rahoitusjohtaja vastaavat ensisijaisesti yhteyksistä sijoittajiin ja analyytikoihin.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat voivat antaa lausuntoja oman toimialansa markkinaympäristöön ja toimialan kehitykseen liittyen.

Toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johto ei kommentoi Aspon hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.

Lue lisää tiedonantopolitiikastamme


Päivitetty: 09.03.2023