strategia

muutosmatka kohti compounder-profiilia etenee

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintojaan vastuullisesti pitkällä aikavälillä. Aspolla on kolme tytäryhtiötä: ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Niiden yhteisenä tavoitteena on olla markkinajohtajia ja vastuullisuuden edelläkävijöitä omilla aloillaan. Tytäryhtiöt vastaavat toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja kehityksestään. Vuoden 2023 lopussa Aspo-konsernilla oli liiketoimintaa 13 maassa ja se työllisti noin 700 ammattilaista.

Aktiviinen omistajuus mahdollistaa kasvun

Aspo tukee liiketoimintojensa kasvua ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja varmistamaan vakaat kassavirrat. Tavoitteenamme on ottaa entistä aktiivisempi rooli fuusioissa, yrityskaupoissa ja muissa uudelleenjärjestelyissä sekä nykyisten liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa. Aspo keskittyy erityisesti teollisuuden palveluihin, ja sen keskeisiä aloja ovat logistiikka ja kauppa. Vastuullisuus on keskeinen osa johtamisjärjestelmäämme ja ohjaa uusia sijoitusmahdollisuuksia.

Muutos etenee

Vuonna 2023 jatkoimme strategiamme toteuttamista menestyksekkäästi. ESL Shippingin investointi kahteentoista Green Coaster -alukseen eteni suunnitellusti. Seitsemän alusta on rakenteilla, ja sarjan ensimmäinen alus, Electramar, laskettiin vesille kesäkuussa ja toimitettiin joulukuussa. Toinen alus, Stellamar, laskettiin vesille lokakuussa.

Keväällä 2023 Aspo alkoi tarkastella strategisia vaihtoehtoja ESL Shippingin vähähiilisen kasvustrategian tukemiseksi ja nopeuttamiseksi. Ohjelmassa arvioidaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä, kuten uuden sijoituspoolin perustamista, mahdollista vähemmistöomistajan toteuttamaa ESL Shippingin pääomapohjan vahvistamista sekä kahden Supramax-aluksen myyntiä. Tämän arvioinnin ensimmäisenä tuloksena Aspo allekirjoitti marraskuussa OP Suomi Infra Ky:n kanssa sopimuksen 30 miljoonan euron investoinnista ESL Shippingiin. Helmikuussa 2024 Varma ilmoitti liittyvänsä mukaan omalla 15 miljoonan euron investoinnillaan.

Telko jatkaa aktiivisesti yritysostoja, joilla tavoitellaan sekä nykyistä liiketoimintaa vahvistavia synergiaetuja että uutta kasvua. Tammikuussa 2023 Telko osti puolalaisen Eltrexin, joka on erikoiskemikaalien ja teollisuuden pakkausmateriaalien jakelija. Yhtiön laajassa valikoimassa on raaka-aineita pinnoitteita, lattianpäällysteitä ja kodin kemikaaleja valmistaville teollisuudenaloille.

Telko jatkaa myös orgaanisen kasvun tavoittelua markkinoiden kasvun perusteella sekä markkinaosuutta kasvattamalla. Telko sai Venäjän toimintojensa myynnin päätökseen huhtikuussa 2023.
Leipurin kannattavuuden kehittämisohjelma eteni suunnitellusti, ja tulos parani merkittävästi vuoteen 2022 verrattuna. Kobian integrointi eteni hyvin, ja yritysosto on osoittautunut Leipurille käännekohdaksi, joka palvelee strategisesti päämiehiä ja asiakkaita Pohjoismaissa.

Leipomolaiteliiketoiminnan myynti lokakuussa 2023 sekä kiinteistöjen myynnit ja takaisinvuokraukset Ruotsissa ja Latviassa vuoden aikana tukivat Leipurin strategiaa olla fokusoitunut pohjoismainen raaka-aine- ja palveluyritys. Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin toimintojen myynti odottaa edelleen paikallisten viranomaisten hyväksyntää.

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja yrityksen investointeja ohjaava tekijä. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Aspon tämänhetkinen päätavoite on päästöintensiteetin vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä [CO2 (tonnia) / liikevaihto (tuhatta euroa)]. Lähtötaso (2020) oli 0,44, ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Vuonna 2023 päästöintensiteetti oli 0,37, kun tavoite oli 0,36, eli tavoitteesta jäätiin vain hieman.

Toinen Aspon vastuullisuuden keskeinen painopistealue on työntekijöiden turvallisuus, jota mitataan tapaturmataajuuden kehittymisellä. Sen osalta edistyimme v. 2023 merkittävästi: TRIF-tapaturmataajuus oli 4,8 (8,1 vuonna 2022).

Pääomatehokkuus tukee strategian toteuttamista

Konsernin pääomatehokkuus liittyy tiiviisti Aspon strategian toteuttamiseen. Pääomamarkkinoiden tehokkaan hyödyntämisen mahdollistaa Aspon vahva velanhoitokyky, jota tukee vahva kassavirta.
Osana strategiansa toteuttamista Aspo huolehtii myös pääomarakenteestaan. Aspolla tulee olla riittävät resurssit enemmän arvoa tuottaviin toimintoihin ja rakennejärjestelyihin.

Aspon taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

  • 8 prosentin liikevoitto 
  • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa 
  • yli 20 prosentin oman pääoman tuotto
  • Alle 130 prosentin nettovelkaantumisaste


Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Liikevoittoprosenttitavoitteen tukena ovat Aspon liiketoimintojen kehitystoimenpiteet ja myös muutokset liiketoimintaportfoliossa. Tavoitellun kasvun taustalla ovat orgaanisen kasvun lisäksi panostukset yritysostoihin ja strategian mukainen siirtyminen kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa.

Osinkopolitiikka

Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Osinko maksetaan vuosittain kahdessa erässä.


Päivitetty: 07.03.2024