sijoittajille

Sijoittajille

Aspo muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden. Yhtiön kassavirrat on hajautettu sekä liiketoiminnoittain että maantieteellisesti, mikä tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta konsernin tulokseen. Rakenteensa ansiosta Aspo on defensiivinen kokonaisuus, joka pystyy tuottamaan hyvää rahavirtaa myös poikkeuksellisissa markkinatilanteissa. Kaiken toiminnan tavoitteena on kehittää Aspon arvoa tasaisesti ja pitkällä aikavälillä.

Kansainvälisestä liiketoiminnastaan huolimatta Aspo on hyvin suomalainen pörssiyhtiö. Aspon osakkeista noin 96 prosenttia on suomalaisomistuksessa, ja suurimpien omistajasukujen edustajat toimivat yhtiön hallituksessa yhdessä ulkopuolisten asiantuntijajäsenien kanssa. Vakaan osinkotuoton sekä tehokkaasti hajautetun liiketoiminnan ja keskimääräistä pienemmän liiketoimintariskin myötä Aspon omistajiin lukeutuu myös huomattava määrä suomalaisia piensijoittajia, ja osakkeenomistajien määrä on kasvanut tasaisesti. Yhteensä Aspolla on noin 11 700 osakkeenomistajaa.


Päivitetty: 09.03.2023