LIPUTUSILMOITUKSET

Alla on lista Aspon osakkeenomistajien liputusilmoituksista: 

 

2.12.2020

 

AEV Capital Holding Oy on ilmoittanut, että yhtiön osuus Aspo Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt kymmenen prosenttia (10 %).

Nyt saadun ilmoituksen mukaan AEV Capital Holding Oy omistaa Aspo Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Kappalemäärä: 3 160 935 kappaletta
Osuus osakepääomasta: 10,06 %
Osuus äänimäärästä: 10,06 %

Lisätiedot: Osakkeiden siirto on tehty suvun sisäisenä järjestelynä henkilöomistajilta Vehmaksen suvun kokonaan omistamaan yhtiöön.

 

2.12.2020


Tatu Vehmas on ilmoittanut, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n osakepääomasta on laskenut alle viiden prosentin (5 %).
Tatu Vehmas on omistanut Aspo Oyj:n osakkeita 2 306 676 kpl eli 7,34 % osake- ja äänimäärästä. Nyt saadun ilmoituksen mukaan hän omistaa Aspo Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Kappalemäärä: 0 kappaletta 
Osuus osakepääomasta: 0 %

Tatu Vehmaksella on ollut omistamiensa osakkeiden 7,34 %:n äänimäärän lisäksi valtakirjalla 2,90 %:n osuus äänimäärästä eli yhteensä 10,24 %:n osuus äänimäärästä. Nyt saadun ilmoituksen mukaan hänellä on valtakirjalla 0,34 %:n osuus äänimäärästä.


Lisätiedot: Osakkeiden siirto on tehty suvun sisäisenä järjestelynä henkilöomistajilta Vehmaksen suvun kokonaan omistamaan yhtiöön.

 

18.4.2017

 

Tatu Vehmas on ilmoittanut, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n osakepääomasta on kasvanut yli viiden prosentin (5 %).

Tatu Vehmas on omistanut Aspo Oyj:n osakkeita 943.900 kpl eli 3,05 % osake- ja äänimäärästä. Nyt saadun ilmoituksen mukaan hän omistaa Aspo Oyj:n osakkeita seuraavasti:

Kappalemäärä: 2.306.676
Osuus osakepääomasta: 7,45 %

Tatu Vehmaksella on omistamiensa osakkeiden 7,45 %:n äänimäärän lisäksi valtakirjalla 2,94 %:n osuus äänimäärästä eli yhteensä 10,39 %:n osuus äänimäärästä.

22.3.2017

Tatu Vehmas on ilmoittanut, että Joanna Robinson on valtuuttanut hänet käyttämään omistamiensa Aspon osakkeiden äänivaltaa. Joanna Robinson omistaa Aspon osakkeita 300.000 kpl eli 0,97 % osakkeista.

Tatu Vehmas omistaa Aspo Oyj:n osakkeita 943.900 kpl eli 3,05 % osake- ja äänimäärästä. Lisäksi Aatos Vehmas ja Liisa Vehmas ovat 31.5.2016 liputusilmoituksen mukaan valtuuttaneet Tatu Vehmaksen käyttämään omistamiensa Aspon osakkeiden äänivaltaa eli hänellä on ollut yhteensä 9,42 %:n osuus äänimäärästä. Nyt tehdyn ilmoituksen jälkeen Tatu Vehmaksella on omistamiensa osakkeiden 3,05 %:n äänimäärän lisäksi valtakirjalla 7,34 %:n osuus äänimäärästä eli yhteensä 10,39 %:n osuus äänimäärästä.

31.5.2016

Tatu Vehmas on ilmoittanut, että Aatos Vehmas ja Liisa Vehmas ovat valtuuttaneet hänet käyttämään omistamiensa Aspon osakkeiden äänivaltaa. Aatos Vehmas omistaa Aspon osakkeita 1.043.394 kpl eli 3,37 % osakkeista ja Liisa Vehmas 930.693 kpl eli 3,00 % osakkeista.

Tatu Vehmas omistaa Aspo Oyj:n osakkeita 943.900 kpl eli 3,05 % osake- ja äänimäärästä ja lisäksi hänellä on valtakirjalla 6,37 %:n osuus äänimäärästä eli yhteensä 9,42 %:n osuus äänimäärästä.

23.1.2014

Aatos Vehmas on ilmoittanut, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on vähentynyt alle viiden prosentin (5 %). Nyt siirrettyjen osakkeiden osuus on 0,97 % Aspo Oyj:n kokonaisosakemäärästä. Aatos Vehmas on tuonut Aspolle tiedoksi, että siirto on tehty osakkeiden luovutuksena Vehmaksen perheen sisäisenä järjestelynä. Vehmasten omistus Aspossa säilyy siirronsaajan jatkaessa edelleen sitoutuneena pitkäaikaisena osakkeenomistajana yhtiössä.

27.6.2012

Havsudden Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön osuus Aspo Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt kymmenen prosenttia (10 %) ja äänimäärästä viisi prosenttia (5 %). Havsudden Oy Ab omistaa siirron jälkeen Aspo Oyj:n osakkeita seuraavasti: osuus osakepääomasta:

10,1 %;   osuus äänimäärästä: 5,2 %. Nyt siirrettyjen osakkeiden osuus on 3,3 % Aspo Oyj:n kokonaisosakemäärästä.

Ilmoituksen mukaan osakkeet on siirretty Nybergin perheen omistusyhtiölle, Havsudden Oy Ab:lle. Havsudden Oy Ab on tuonut Aspolle tiedoksi, että siirto on tehty Nybergin perheen Aspo-omistuksen sisäisenä järjestelynä pörssin ulkopuolisena kauppana.  

27.6.2012

Henrik Nyberg on ilmoittanut, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut alle viiden prosentin (5 %). Osakkeiden osuus on 1,9 % Aspo Oyj:n kokonaisosakemäärästä.

12.6.2012

Havsudden Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön osuus Aspo Oyj:n osakepääomasta on ylittänyt 5 %. Tehdyssä osakekaupassa ei ole siirtynyt äänioikeuksia.

19.1.2009

Henrik B. Nyberg on ilmoittanut, että hänen osuutensa Aspo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 10 %.

15.11.2007

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on ilmoittanut, että sen osuus Aspo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 5 %. 

Aspon pörssitiedotteet liputuksista löytyvät pörssitiedotteiden listalta, Tiedotteet ja materiaalit > Tiedotteet.


Päivitetty: 01.03.2024