aspo-lyhyesti

VAKAA OSINGON­MAKSAJA

Aspo on päivittänyt osinkopolitiikan marraskuussa 2018. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti, Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

OSINKO VUODELTA 2020

Aspo Oyj:n 8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäisen erän, 0,18 euroa/osake, maksupäivä oli 19.4.2021. Toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksetaan 5.11.2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 29.10.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 


Päivitetty: 27.10.2021