aspo-lyhyesti

VAKAA OSINGON­MAKSAJA

Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

OSINKO VUODELTA 2023

Hallitus ehdottaa Aspo Oyj:n 12.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Jos enimmäismäärä jaettaisiin, jaettaisiin osinkona ja pääoman palautuksena yhteensä 0,47 euroa osakkeelta (0,46) tilikaudelta 2023. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Osinko 0,24 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 16.4.2024 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksupäivä on 23.4.2024. Hallitus päättää viimeistään marraskuussa 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan mahdollisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, kokonaismäärältään enintään 0,23 euroa osaketta kohti, joka maksettaisiin marraskuussa 2024 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.


Päivitetty: 07.03.2024