aspo-lyhyesti

VAKAA OSINGON­MAKSAJA

Aspo on päivittänyt osinkopolitiikan marraskuussa 2018. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti, Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

OSINKO VUODELTA 2022

Aspo Oyj:n 4.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko 0,23 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 17.4.2023.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallitus päättää 1.11.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta, kokonaismäärältään enintään 0,23 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.


Päivitetty: 04.04.2023