aspo-lyhyesti

VAKAA OSINGON­MAKSAJA

Aspo on päivittänyt osinkopolitiikan marraskuussa 2018. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti, Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

OSINKO VUODELTA 2021

Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko 0,23 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 19.4.2022. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,22 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallitus päätti 2.11.2022 kokouksessaan toisesta osingon jaosta määrältään 0,22 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.11.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.11.2022. Osingonmaksun jälkeen Aspo on jakanut yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa yhteensä 0,45 euroa/osake vuonna 2022.


Päivitetty: 03.11.2022