OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TILIKAUSITTAIN

Aspo-konserni 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Osakekohtainen tulos (EPS), e  0,39 0,47 0,42 0,56 0,49 0,61 0,57 0,28
Osakekohtainen oma pääoma, e 3,63 3,92 3,75 3,67 3,75 3,36 3,42 3,39
Osakekohtainen nimellisosinko/ pääomanpalautus e *)0,35 0,22 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,21
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos/ pääomanpalautus e                
Osinko/tulos, pääomanpalautus/osake % *)91,0 46,4 106,7 76,3 85,4 67,1 70,3 75,3
Efektiivinen osinkotuotto/pääomanpalautustuotto % *)4,2 2,9 5,5 4,3 5,1 5,5 7,0 3,5
Hinta/voitto -suhde (P/E) 21,8 16,1 19,1 17,7 16,6 12,3 10,0 21,6
                 
Osakkeen kurssikehitys osakeantikorjattuna, e                
keskikurssi 6,80 8,20 9,51 8,91 6,95 7,23 6,20 5,74
alin kurssi 5,50 7,52 7,90 8,20 6,00 5,92 5,21 5,19
ylin kurssi 8,56 9,42 10,80 10,00 8,21 8,16 7,52 6,82
tilikauden päätöskurssi, e 8,40 7,62 7,96 10,00 8,18 7,50 5,69 6,03
                 
Osakekannan markkina-arvo 31.12, Me 262,6 237,2 250,1 309,8 253,4 232,3 176,3 186,7
                 
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 6 798 2 454 1 809 2 851 2 491 4 886 4 872 4 032
Osakkeiden vaihto, Me 46,2 20,1 17,2 25,4 17,3 35,3 30,2 22,9
Osakkeiden vaihto/osakemäärä, % 21,6 7,8 5,8 9,2 8,0 15,8 15,7 13,0
                 
Tilinpäätöspäivän osakemäärä, 1 000 kpl 31 420 31 420 31 420 30 976 30 976 30 976 30 976 30 967
Ulkona olevat 31.12, 1 000 kpl 31 258 31 123 31 115 30 605 30 579 30 496 30 402 30 274
Ulkopuolella keskimäärin, 1 000 kpl 31 191 31 121 30 809 30 599 30 564 30 479 30 312 30 282
Laimennettu osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl 31 191 31 121 30 809 30 599 30 564 30 479 30 312 31 945
 

*) Hallituksen ehdotus
**) Vuonna 2011 pääomanpalautusta

Vuosien 2010-2009 tunnusluvut on osakeantikorjattu.
Käytetty osakeantikerroin on 1,054997. 

 

Lataa Excel


Päivitetty: 29.07.2021