AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN

 Avainluvut kumulatiivisesti esitettynä

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
 
Aspo-konserni  IV/19 III/19 II/19 I/19 IV/18 III/18 II/18 I/18 IV/17 III/17 II/17 I/17 IV/16
Liikevaihto, Me 147,0 148,0 151,2 141,5 156,6 136,3 132,7 115,3 132,4 127,2 123,8 119,0 124,5
ESL Shipping  45,3 43,4 42,6 43,7 46,4 30,6 22,6 20,5 22,6 18,3 19,5 18,9 20,6
Leipurin 31,9 29,9 28,0 25,9 31,6 28,0 31,2 30,2 32,9 29,9 30,1 29,4 30,7
Telko *) 69,8 74,7 80,6 71,9 69,5 67,3 71,7 57,7 65,6 67,3 65,7 63,6 64,9
Kauko*)         9,1 10,4 7,2 6,9 11,3 11,7 8,5 7,1 8,3
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto, Me 5,4 6,7 4,1 4,9 2,6 7,2 7,1 3,7 6,5 7,1 5,1 4,4 6,3
ESL Shipping  4,4 4,4 2,6 3,2 4,2 4,0 4,3 2,6 4,1 3,3 3,1 3,0 4,1
Leipurin 1,1 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 1,4 0,6 0,4 0,7
Telko *) 0,9 2,4 2,3 2,4 3,4 2,9 3,6 2,2 3,0 3,1 2,4 2,3 2,5
Kauko*)         -4,4 0,7 -0,4 -0,6 0,0 0,2 0,1 -0,5 0,0
Muu toiminta -1,0 -0,9 -1,4 -1,2 -1,4 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -0,9 -1,1 -0,8 -1,0
Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,7 4,5 2,7 3,5 1,7 5,3 5,4 3,2 4,9 5,6 4,1 3,7 5,1
ESL Shipping  9,7 10,1 6,1 7,3 9,1 13,1 19,0 12,7 18,1 18,0 15,9 15,9 19,9
Leipurin 3,4 2,7 2,1 1,9 2,5 2,9 2,9 2,6 2,1 4,7 2,0 1,4 2,3
Telko *) 1,3 3,2 2,9 3,3 4,9 4,3 5,0 3,8 4,6 4,6 3,7 3,6 3,9
Kauko*)         -48,4 6,7 -5,6 -8,7 0,0 1,7 1,2 -7,0 0,0
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit, Me 0,7 16,8 1,8 0,6 3,8 37,8 1,0 0,6 3,1 3,1 4,7 7,1 3,2
ESL Shipping  0,4 16,5 1,4 0,3 3,4 37,4 0,7 0,4 2,6 3,0 4,6 6,6 2,4
Leipurin 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2
Telko *) 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,6
Kauko*)         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Katsauskauden voitto, Me 3,7 4,9 4,0 3,5 0,8 6,0 5,4 2,0 5,5 5,9 4,1 3,9 5,2
Henkilöstö 931 942 965 968 958 964 919 905 909 911 917 907 895
ESL Shipping  277 272 278 277 276 274 237 235 235 237 236 232 226
Leipurin 297 306 306 317 323 330 321 322 315 317 323 323 322
Telko *) 330 335 352 348 301 301 292 278 288 286 286 284 280
Kauko*)         33 35 44 44 46 46 47 43 42
Muu toiminta 27 29 29 26 25 24 25 26 25 25 25 25 25
Tulos/osake, e  0,10 0,15 0,12 0,10 0,02 0,18 0,17 0,05 0,16 0,19 0,08 0,13 0,17
 
 
*) 1.1.2019 alkaen Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä
 

 


Päivitetty: 13.02.2020