AVAINLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN

 Avainluvut kumulatiivisesti esitettynä

ASPON TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT VUOSI­NELJÄNNEKSITTÄIN ESITETTYINÄ:

 
Aspo-konserni  III/19 II/19 I/19 IV/18 III/18 II/18 I/18 IV/17 III/17 II/17 I/17 IV/16 III/16
Liikevaihto, Me 148,0 151,2 141,5 156,6 136,3 132,7 115,3 132,4 127,2 123,8 119,0 124,5 118,2
ESL Shipping  43,4 42,6 43,7 46,4 30,6 22,6 20,5 22,6 18,3 19,5 18,9 20,6 17,9
Leipurin 29,9 28,0 25,9 31,6 28,0 31,2 30,2 32,9 29,9 30,1 29,4 30,7 27,0
Telko *) 74,7 80,6 71,9 69,5 67,3 71,7 57,7 65,6 67,3 65,7 63,6 64,9 63,8
Kauko*)       9,1 10,4 7,2 6,9 11,3 11,7 8,5 7,1 8,3 9,5
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto, Me 6,7 4,1 4,9 2,6 7,2 7,1 3,7 6,5 7,1 5,1 4,4 6,3 6,0
ESL Shipping  4,4 2,6 3,2 4,2 4,0 4,3 2,6 4,1 3,3 3,1 3,0 4,1 3,4
Leipurin 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 1,4 0,6 0,4 0,7 0,4
Telko *) 2,4 2,3 2,4 3,4 2,9 3,6 2,2 3,0 3,1 2,4 2,3 2,5 2,3
Kauko*)       -4,4 0,7 -0,4 -0,6 0,0 0,2 0,1 -0,5 0,0 0,5
Muu toiminta -0,9 -1,4 -1,2 -1,4 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -0,9 -1,1 -0,8 -1,0 -0,6
Liikevoitto, % liikevaihdosta 4,5 2,7 3,5 1,7 5,3 5,4 3,2 4,9 5,6 4,1 3,7 5,1 5,1
ESL Shipping  10,1 6,1 7,3 9,1 13,1 19,0 12,7 18,1 18,0 15,9 15,9 19,9 19,0
Leipurin 2,7 2,1 1,9 2,5 2,9 2,9 2,6 2,1 4,7 2,0 1,4 2,3 1,5
Telko *) 3,2 2,9 3,3 4,9 4,3 5,0 3,8 4,6 4,6 3,7 3,6 3,9 3,6
Kauko*)       -48,4 6,7 -5,6 -8,7 0,0 1,7 1,2 -7,0 0,0 5,3
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investoinnit, Me 16,8 1,8 0,6 3,8 37,8 1,0 0,6 3,1 3,1 4,7 7,1 3,2 1,5
ESL Shipping  16,5 1,4 0,3 3,4 37,4 0,7 0,4 2,6 3,0 4,6 6,6 2,4 1,0
Leipurin 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0
Telko *) 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,6 0,3
Kauko*)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Muu toiminta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Katsauskauden voitto, Me 4,9 4,0 3,5 0,8 6,0 5,4 2,0 5,5 5,9 4,1 3,9 5,2 5,0
Henkilöstö 942 965 968 958 964 919 905 909 911 917 907 895 888
ESL Shipping  272 278 277 276 274 237 235 235 237 236 232 226 225
Leipurin 306 306 317 323 330 321 322 315 317 323 323 322 320
Telko *) 335 352 348 301 301 292 278 288 286 286 284 280 269
Kauko*)       33 35 44 44 46 46 47 43 42 51
Muu toiminta 29 29 26 25 24 25 26 25 25 25 25 25 23
Tulos/osake, e  0,15 0,12 0,10 0,02 0,18 0,17 0,05 0,16 0,19 0,08 0,13 0,17 0,16
 
*) 1.1.2019 alkaen Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä
 

 


Päivitetty: 29.10.2019