ASPO OYJ:N PALKITSEMISPOLITIIKKA

Aspo Oyj:n palkitsemispolitiikka käsittelee Aspo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita.

Aspo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan keskeisenä tarkoituksena on tukea yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista. Palkitsemisen tavoitteena on erityisesti varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan henkilöstön rekrytointimahdollisuudet sekä heidän thatonsa sitoutua yhtiöön. Palkitsemisen tavoite on myös tukea Aspo Oyj:n taloudellista menestystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja olla yhtenevä osakkeenomistajien etujen kanssa.

Palkitsemispolitiikka on laadittu osakkeenomistajan oikeudet -direktiivin muutosdirektiivin (EU 2017/828) mukaisesti, joka on implementoitu Suomessa pääosin osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetukseen 608/2019 ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2020.

Palkitsemispolitiikassa esitetään yhtiökokoukselle joka neljäs vuosi ja aina silloin, kun politiikkaan tehdään olennaisia muutoksia.

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti Aspon palkitsemispolitiikan 6.4.2022.

Aspo Oyj:n palkitsemispolitiikka, julkaistu 11.3.2022


Päivitetty: