SISÄPIIRIHALLINTO

Aspo-konsernissa noudatetaan Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Aspo Oyj:n pysyvään sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä muut henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy kaikkeen sisäpiiritietoon. Yhtiön johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Lisäksi pidetään sisäpiirihankkeiden valmisteluun osallistuvista henkilöistä hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.  

Pysyvät sisäpiiriläiset ja johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista. Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana.

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa konsernin lakiasiainjohtaja. Aspo Oyj:n sisäpiirirekisteri ylläpidetään Aspo Oyj:n lakiasiainyksikössä.


Päivitetty: 01.03.2024