taloudelliset tunnusluvut tilikausittain

  Aspo-konserni 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
  Liikevaihto, Me 500,7 587,7 540,9 502,4 457,4 445,8 482,9 476,3
  ESL Shipping 148,4 175,0 120,1 79,3 71,4 76,2 85,2 77,8
  Leipurin  101,0 115,7 121,0 122,3 112,7 117,8 134,9 136,3
  Telko  *) 251,3 297,0 266,2 262,2 240,3 215,3 226,8 230,2
  Kauko *)     33,6 38,6 33,0 36,5 36,0 32,0
  Liikevoitto, Me 19,3 21,1 20,6 23,1 20,4 20,6 23,4 10,8
  ESL Shipping 7,6 14,6 15,1 13,5 12,6 14,7 16,0 7,6
  Leipurin  1,4 3,0 3,3 3,1 2,0 2,4 4,4 5,2
  Telko *) 14,9 8,0 12,1 10,8 10,1 10,4 9,9 5,8
  Kauko *)     -4,7 -0,2 -0,1 -1,2 0,1 -3,6
  Muu toiminta -4,6 -4,5 -5,2 -4,1 -4,2 -5,7 -7,0 -4,2
  Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,9 3,6 3,8 4,6 4,5 4,6 4,8 2,3
  ESL Shipping 5,1 8,3 12,6 17,0 17,6 19,3 18,8 9,8
  Leipurin  1,4 2,6 2,7 2,5 1,8 2,0 3,3 3,8
  Telko *) 5,9 2,7 4,5 4,1 4,2 4,8 4,4 2,5
  Kauko *)     -14,0 -0,5 -0,3 -3,3 0,3 -11,3
  Voitto ennen veroja ja määräysvallattomien osuutta, Me 14,8 18,2 16,4 21,1 17,3 21,3 19,0 6,6
  % liikevaihdosta 3,0 3,1 3,0 4,2 3,8 4,8 3,9 1,4
  Tilikauden voitto, Me 13,4 16,1 14,2 19,4 15,9 19,8 18,4 8,6
  % liikevaihdosta 2,7 2,7 2,6 3,9 3,5 4,4 3,8 1,8
  Henkilöstö tilikauden lopussa 896 931 958 909 895 857 879 869
  ESL Shipping 295 277 276 235 226 223 226 210
  Leipurin  262 297 323 315 322 299 297 300
  Telko *) 308 330 301 288 280 265 258 249
  Kauko *)     33 46 42 46 69 80
  Muu toiminta 31 27 25 25 25 24 29 30
  Oman pääoman tuotto, % (ROE) 11,4 13,5 12,4 17,1 14,6 19,1 17,8 8,9
  Omavaraisuusaste, % 30,1 30,1 29,5 35,6 37,4 33,8 35,2 34,4
  Gearing 149,0 162,2 154,4 103,9 89,8 101,4 101,0 98,2
  Investoinnit käyttöomaisuuteen 4,7 19,9 43,2 18,0 6,9 15,1 18,7 4,9
  % liikevaihdosta 0,9 3,4 8,0 3,6 1,5 3,4 3,9 1,0
  *) Kauko on raportoitu 1.1.2019 alkaen osana Telko-segmenttiä


  Lataa Excel 


  Päivitetty: 05.05.2021