taloudelliset tunnusluvut tilikausittain

Aspo-konserni 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto, Me 587,7 540,9 502,4 457,4 445,8 482,9 476,3 481,6
ESL Shipping 175,0 120,1 79,3 71,4 76,2 85,2 77,8 72,3
Leipurin  115,7 121,0 122,3 112,7 117,8 134,9 136,3 131,1
Telko  *) 297,0 266,2 262,2 240,3 215,3 226,8 230,2 237,7
Kauko *)   33,6 38,6 33,0 36,5 36,0 32,0 40,5
Muu toiminta                
Liikevoitto, Me 21,1 20,6 23,1 20,4 20,6 23,4 10,8 10,6
ESL Shipping 14,6 15,1 13,5 12,6 14,7 16,0 7,6 3,7
Leipurin  3,0 3,3 3,1 2,0 2,4 4,4 5,2 4,0
Telko *) 8,0 12,1 10,8 10,1 10,4 9,9 5,8 8,4
Kauko *)   -4,7 -0,2 -0,1 -1,2 0,1 -3,6 -0,6
Muu toiminta -4,5 -5,2 -4,1 -4,2 -5,7 -7,0 -4,2 -4,9
Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,6 3,8 4,6 4,5 4,6 4,8 2,3 2,2
ESL Shipping 8,3 12,6 17,0 17,6 19,3 18,8 9,8 5,1
Leipurin  2,6 2,7 2,5 1,8 2,0 3,3 3,8 3,1
Telko *) 2,7 4,5 4,1 4,2 4,8 4,4 2,5 3,5
Kauko *)   -14,0 -0,5 -0,3 -3,3 0,3 -11,3 -1,5
Muu toiminta                
Voitto ennen veroja ja määräysvallattomien osuutta, Me 18,2 16,4 21,1 17,3 21,3 19,0 6,6 7,4
% liikevaihdosta 3,1 3,0 4,2 3,8 4,8 3,9 1,4 1,5
Tilikauden voitto, Me 16,1 14,2 19,4 15,9 19,8 18,4 8,6 10,8
% liikevaihdosta 2,7 2,6 3,9 3,5 4,4 3,8 1,8 2,2
Henkilöstö tilikauden lopussa 931 958 909 895 857 879 869 871
ESL Shipping 277 276 235 226 223 226 210 219
Leipurin  297 323 315 322 299 297 300 281
Telko *) 330 301 288 280 265 258 249 265
Kauko *)   33 46 42 46 69 80 94
Muu toiminta 27 25 25 25 24 29 30 12
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 13,5 12,4 17,1 14,6 19,1 17,8 8,9 11,8
Omavaraisuusaste, % 30,1 29,5 35,6 37,4 33,8 35,2 34,4 29,2
Gearing 162,2 154,4 103,9 89,8 101,4 101,0 98,2 131,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 19,9 43,2 18,0 6,9 15,1 18,7 4,9 30,5
% liikevaihdosta 3,4 8,0 3,6 1,5 3,4 3,9 1,0 6,3

*) 1.1.2019 alkaen Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä


Lataa Excel
 


Päivitetty: 27.02.2020