polarbear-bg2-389543-edited.jpg

Vakaa osingon­maksaja

Aspo on päivittänyt osinkopolitiikan marraskuussa 2018. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti, Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

Osinko vuodelta 2018

Aspo Oyj:n 9.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,44 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,22 euroa/osake maksettiin huhtikuussa 2019.

Toinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan 7.11.2019 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä (31.10.2019) merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.


Päivitetty: 30.10.2019

Osinko / Osake, €

Osinko / tulos, %