polarbear-bg2-389543-edited.jpg

Vakaa osingon­maksaja

Aspo on päivittänyt osinkopolitiikan marraskuussa 2018. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti, Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

OSINKO VUODELTA 2019

Aspo Oyj:n 4.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksettiin 13.5.2020.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun Aspo kykenee arvioimaan tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Aspo Oyj:n hallitus päätti 1.10.2020 osingon toisen erän, 0,11 euroa/osake, maksamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2020 tekemän päätöksen perusteella. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.10.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.  

 


Päivitetty: 13.10.2020

Osinko / Osake, €

Osinko / tulos, %