hallitus

 

HALLITUksen JÄsenet

Heikki_Westerlund_002

HEIKKI WESTERLUND

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021, hallituksen jäsen vuodesta 2020,
palkitsemisvaliokunna puheenjohtaja vuodesta 2021,
tarkastusvaliokunnan jäsen vuonna 2020
Kauppatieteiden maisteri, s. 1966
Hallitusammattilainen 2017-

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, CapMan Oyj, 2013-2017 ja 2005-2010
Hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, 2010-2013
Buyout -tiimin vetäjä, CapMan, 2002-2005
Sijoitusjohtaja, sijoituspäällikkö, CapMan, 1994-2002

Keskeiset luottamustehtävät
Hallituksen varapuheenjohtaja: Hallitusammattilaiset r.y
Hallituksen jäsen: Boardview Oy, Duuri Oy, Kemppi Oy, Kasvuryhmä Suomi r.y., Directors Institute Finland r.y.
Advisor, CapMan Growth Equity


Patricia Allam-4

PATRICIA ALLAM

Hallituksen jäsen vuodesta 2021,
tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2021
Kauppatieteiden maisteri, MBA (IMD), s. 1985

Sijoittajasuhdejohtaja (Amsterdam), Aescap Life Sciences

Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus
Suomen maajohtaja, Tessin Nordic (Tukholma), 2018–2020
Pääomamarkkinat, Danske Bank (Kööpenhamina / Helsinki), 2012–2016

Keskeiset luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: Havsudden Oy


Mammu_Kaario_002

MAMMU KAARIO

Hallituksen jäsen vuodesta 2012, hallituksen varapuheenjohataja vuodesta 2018, 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2017, tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012, 
Varatuomari, MBA, s. 1963

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, Partnera Oy 2016–2017
Sijoitusjohtaja, Korona Invest Oy 2011–2015
Partneri, Unicus Oy 2005–2010
Johtaja, Conventum Corporate Finance Oy 1998–2004
Apulaisjohtaja, Prospectus Oy 1994–1998
Apulaisjohtaja, Kansallis-Osake-Pankki 1988–1994

Keskeiset luottamustehtävät
Hallituksen varapuheenjohtaja: CapMan Oyj, Ponsse Oyj, Robit Oyj
Hallituksen jäsen: Gofore Oyj, Nordic ID Oyj, Lapti Group Oy


Mikael_Laine_002

MIKAEL LAINE

Hallituksen jäsen vuodesta 2016 
tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2016 
Kauppatieteiden maisteri, s. 1964
Strategiajohtaja, Cargotec Oyj 2014–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus
Toimitusjohtaja, Moventas Group 2012–2013
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Moventas Group 2008–2012
Toimitusjohtaja, YAP Solutions Oy 2005–2008
CFO ja muita johtotehtäviä, Sonera Oyj 1996–2005
Talousjohtaja, Oy Mikrolog Ltd 1995–1996

Keskeiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Cargotec Korea Ltd
Kunniavaltuuskunnan jäsen: Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry


Salla_Pöyry_002

SALLA PÖYRY

Hallituksen jäsen vuodesta 2016 
palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020
tarkastusvaliokunnan jäsen 2016-05/2020 
Kauppatieteiden tohtori, CEFA, s. 1984
Hallituksen puheenjohtaja (toimitusjohtaja), Procurator-Holding Oy 2015–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus
Tutkijakoulutettava, Svenska handelshögskolan Hanken 2010–2014 
Analyytikko, Vicus Capital Advisors 2008–2010
Analyytikko, Stora Enso Corporate Accounting 2005

Keskeiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen: Tekniikan edistämissäätiö,  Procurator-Holding Oy, Jaakko Pöyry Holding Oy, ÅF Pöyry Ab


Tatu_Vehmas_002

TATU VEHMAS

Hallituksen jäsen vuodesta 2018 
palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2019
tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020, sekä 2018-04/2019
Kauppatieteiden kandidaatti, s. 1994
Toimitusjohtaja TAAVI Capital Oy 2020-

Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeiset luottamustehtävät
Hallituksen puheenjohtaja: AEV Capital Holding Oy
Aspo Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja vuonna 2016


Johdon kaupankäyntiin liittyvät tiedotteet ovat luettavissa sivuston osiossa Tiedotteet ja materiaalit > Tiedotteet.
Tiedot kuluvan vuoden sekä edellisen vuoden palkkioista lötyvät osiosta Hallinnointi > Hallinnointiperiaatteet > Palkitseminen.


Päivitetty: 29.07.2021