ASPON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.5.2020

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin maanantaina 4.5.2020 Helsingissä. 

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 13.5.2020.

Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemispolitiikan ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutoksen hallituksen ja nimitystoimikunnan esitysten mukaisesti.

Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen ja tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Tallenteen yhtiökokouksessa esitetystä toimitusjohtajan katsauksesta voi katsoa täältä.

 

Yhtiökokouspöytäkirja 
Liite 1_Yhtiökokouskutsu
Liite 2_Ääniluettelo
Liite 3_Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
Liite 4_Tilinpäätös 2019 ja tilintarkastuskertomus
Liite 5_Palkitsemispolitiikka
Liite 6_ Nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta
Liite 7_Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Liite 8_Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Liite 9_Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouskutsu
Esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Toimitusjohtajan katsaus
Aspon nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Palkitsemispolitiikka
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnaksi
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt
CV Heikki Westerlund

Tietosuojaseloste
Valtakirjapohja


Päivitetty: 29.07.2021