aloitteet ja sitomukset

Aloitteet ja sitoumukset

Aspo on vuodesta 2018 alkaen ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen, ja konsernin toimintaa ohjaavat YK:n määrittelemät kymmenen ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevaa periaatetta. Aspo raportoi vuosittain edistymisestään Global Compact -periaatteiden toteuttamisessa osana tätä Suomen Kirjanpitolain ja EU 2014/95EU-direktiivin vaatimusten mukaista selvitystä muista kuin taloudellisista tiedoista. Aspon hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa nämä tiedot vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Aspon eettiset ohjeet (Codeof Conduct) luovat yhteiset pelisäännöt vastuulliselle liiketoiminnalle konsernin kaikissa liiketoiminnoissa. Liiketoiminnot ovat sitoutuneet toimialojensa keskeisiin sopimuksiin ja säädöksiin. EsimerkiksiTelko noudattaa kaikessa toiminnassaan kemikaaliturvallisuuden maksimoivia EU:n REACH-säädöksiä ja kemikaalien jakelualan FECC-järjestön eettisiä ja liiketoimintaa ohjaavia periaatteita.Aspo julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin, joka vastaa Suomen Kirjanpitolain ja EU-direktiivin vaatimuksiin yhteiskuntavastuusta raportoimiseen.

Vuonna 2019 Aspo liittyi myös yritysvastuuverkosto FIBSin jäseneksi. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. FIBS on lisännyt yritysten ymmärrystä kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksista ja nostanut yritysten agendalle monia uusia vastuullisuusteemoja monimuotoisuuden johtamisesta luontopääomaan, ihmisoikeuksista SDG-tavoitteisiin. FIBS tekee aktiivista yhteistyötä CSR Europen, WBCSD:n ja muiden alan kansainvälisten toimijoiden kanssa, ja tarjoaa jäsentensä käyttöön uusimpia yritysvastuun johtamisen työkaluja.

Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja vastuullisuussitoumusten tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille uudet ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin (CO2e (tn) / liikevaihto) vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) on 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Vuonna 2021päästöintensiteetti parani liiketoimintojen kasvun myötä ja oli 0,42.

Tulevassa vastuullisuusraportissa kerromme tarkemmin, miten Aspon ESG-tavoitteet linkittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t), jotka tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, ottaen huomioon ympäristön, talouden ja ihmisen tasavertaisesti ja maailmanlaajuisesti.

Nasdaq on nimennyt marraskuussa 2021 Aspon Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppaniksi. Tunnustus annetaan yhtiöille, jotka kertovat vastuullisuuteen liittyvistä ESG-aiheista läpinäkyvästi sekä asiakkailleen että sijoittajilleen. ESG-lyhenteellä tarkoitetaan ympäristöön (E), sosiaalisen vastuuseen (S) sekä hyvään hallintoon (G) liittyviä aiheita.

vastuu

 


Päivitetty: 16.02.2022