OSAKAS­SOPIMUKSET

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiön suurimpien omistajien joukkoon kuuluu useita Vehmaksen suvun jäseniä sekä useita Nybergin suvun jäseniä (mukaan lukien Oy Havsudden Ab). Edellä mainittujen omistajasukujen jäsenet ovat kumpikin suku osaltaan ilmoittaneet yhtiölle nimeävänsä enintään yhden varsinaisen jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Ilmoitukset koskevat tilannetta, jossa ao. suvun edustajia olisi enemmän kuin yksi Aspo Oyj:n neljän suurimman osakkeenomistajan joukossa. Tällöin nimeämisoikeus kuuluu yhtiön osakkeita eniten omistavalle ao. suvun edustajalle ja muut jättävät oikeutensa käyttämättä. Ilmoitukset ovat voimassa toistaiseksi.


Päivitetty: 29.07.2021