waves-bg-416161-edited

Biokaasulla kohti fossiilivapaata toimitusketjua

Vuonna 2019 ESL Shipping ja SSAB ottivat käyttöön uuden kuljetusketjun, joka lähes puolitti teräsyhtiön raaka-ainekuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt Luulajan, Oxelösundin ja Raahen satamien välillä. Uudistetussa kuljetusketjussa perinteisiä polttoaineita korvattiin nesteytetyllä maakaasulla (LNG), jota ESL Shippingin uudet alukset Viikki ja Haaga käyttävät. Nyt yhtiöt testaavat biokaasun käyttöä lisäpolttoaineena korvaamaan fossiilisia polttoaineita edelleen.

Kohti päästötöntä meriliikennettä – Viikki ja Haaga näyttävät suuntaa


Kesäkuussa 2020 M/S Viikkiin tankattiin LNG:n lisäksi yksi rekkaerä biokaasua, joka tuotiin SSAB:n Raahen satamaan Gasumin terminaalista Porista. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun biokaasua käytettiin laivan polttoaineena Suomessa.

”Biokaasussa oleva metaani on biogeenisestä materiaalista peräisin, joten se ei sisällä lainkaan fossiilista hiiltä. Testissä käytettävän biokaasun määrällä voisimme vähentää laivaketjun hiilidioksidipäästöjä edelleen 25-28 %”, taustoittaa SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppänen.

”ESL Shippingin yksi keskeisistä ympäristötavoitteista vuonna 2020 oli biokaasun testaaminen aluksissamme. Olemme tehneet SSAB:n kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä kuljetuspäästöjen vähentämisessä jo vuosien ajan ja nyt olemme ottaneet uuden, merkittävän askeleen kohti fossiilitonta meriliikennettä”, sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen.

SSAB haluaa tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuonna 2026. Yhtiön koko toiminnan on määrä olla fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä. ”Täysin fossiilivapaat toiminnot vaativat kuitenkin, että myös kuljetuksista on poistettu fossiiliset polttoaineet”, kiteyttää Harri Leppänen.

Helsingin Sanomat uutisoi 5.11. LNG-alusten korkeista metaanipäästöistä. Poikkeuksen tekivät kaksi laivaa. Ilmatieteenlaitoksen erikoistutkija Tiia Grönholm huomasi, että niiden metaanipäästöt olivat pikkuruiset. Kyseessä olivat suomalaisen ESL Shipping -varustamon uudet irtolastilaivat Viikki ja Haaga. Viikissä ja Haagassa on korkeapainemoottori, jonka metaanivuoto on minimaalinen yleisemmin käytössä oleviin matalapainekoneisiin verrattuna. Ne ovat laivoissa harvinaisempia. Vuoden 2016 tiedoista laskettuna lng-laivoissa peräti 91 prosenttia oli varustettu matalapainemoottoreilla.

Viikki_Oxe_Studio Lindblad

 


Päivitetty: 15.11.2021