Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Korjaustiedote: Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

   Julkaistu 15.02.2023

   Aspo Oyj              
   Sisäpiiritieto
   15.2.2023 klo 10.50

    

   Korjaustiedote: Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

   Aspo Oyj korjaa 15.2.2023 klo 9.30 julkistettua tilinpäätöstiedotettaan. Tiedotteessa oli toimitusjohtajan katsauksessa virheellisesti kommentoitu ohjeistusta. Ohjeistus vuodelle 2023 oli oikein sille varatussa osiossa, ja on seuraava: Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on yli 35 miljoonaa euroa vuonna 2023 (2022: 55,3 Me). Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.   Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

   Erinomainen viimeinen neljännes kruunasi Aspon vahvan tuloskehityksen vuonna 2022

   Suluissa on esitetty vuoden 2021 vastaavan ajanjakson luvut.

   Lokajoulukuu 2022, koko konserni

   • Aspon liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 164,6 Me (163,2).
   • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,3 Me (13,9) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 6,9 % (8,5).
   • ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,6 Me (9,8), Telkon 1,3 Me (5,2) ja Leipurin 1,1 Me (0,7).
   • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -16,1 Me, jotka liittyivät pääosin Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksiin.
   • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli -3,7 Me (8,7). Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli
    -2,3 % (5,4).
   • ESL Shippingin liikevoitto oli 10,2 Me (9,8), Telkon -7,7 Me (4,4) ja Leipurin -4,3 Me (-3,6).
   • Osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (0,17).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 22,0 Me (10,7). Vapaa rahavirta oli 16,5 Me (4,1).

   Tammi–joulukuu 2022, koko konserni

   • Aspon liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 652,6 Me (586,4).
   • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 55,3 Me (42,4) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 8,5 % (7,2).
   • ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 37,4 Me (26,8), Telkon 20,8 Me (21,2) ja Leipurin 3,3 Me (1,9).
   • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -24,1 Me, jotka liittyivät pääosin Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksiin.
   • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 33,9 Me (36,9). Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 5,3 % (6,4).
   • ESL Shippingin liikevoitto oli 38,1 Me (26,8), Telkon 7,3 Me (20,4) ja Leipurin -4,8 Me (-2,4).
   • Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,76).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 67,7 Me (44,0). Vapaa rahavirta oli 34,4 Me (27,5).


   Ohjeistus vuodelle 2023

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on yli 35 miljoonaa euroa vuonna 2023 (2022: 55,3 Me).


   Hallituksen osinkoehdotus

   Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonjakoon. Hallitus ehdottaa 4.4.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Yhteensä tilikaudelta 2022 jaettaisiin osinkoa näin ollen enintään 0,46 euroa osakkeelta (0,45).

   Tarkemmat tiedot osinkoehdotuksesta ovat tässä tiedotteessa kohdassa ”Osinkoehdotus”.

   Avainluvut        
     10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
            
   Liikevaihto, koko konserni, Me 164,6 163,2 652,6 586,4
   Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 163,8 160,0 643,4 573,3
            
   ESL Shipping, liikevoitto, Me 10,2 9,8 38,1 26,8
   Telko, liikevoitto, Me -7,7 4,4 7,3 20,4
   Leipurin, liikevoitto, Me -4,3 -3,6 -4,8 -2,4
   Muu toiminta, liikevoitto, Me -1,9 -1,9 -6,7 -7,9
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me -3,7 8,7 33,9 36,9
   Liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista -2,3 5,4 5,3 6,4
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me -1,1 0,1 -2,7 -3,0
   Liikevoitto, koko konserni, Me -4,8 8,8 31,2 33,9
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -16,1 -5,1 -24,1 -8,5
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me 11,3 13,9 55,3 42,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 6,9 8,5 8,5 7,2
            
   Voitto ennen veroja jatkuvista toiminnoista, Me -3,0 7,7 27,6 33,0
   Katsauskauden voitto, Me -5,4 5,7 20,7 25,3
   Jatkuvien toimintojen tulos, Me -4,3 5,6 23,5 28,3
   Lopetettujen toimintojen tulos, Me -1,1 0,1 -2,8 -3,0
   Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,21 0,17 0,61 0,76
   Jatkuvien toimintojen EPS, euroa -0,17 0,17 0,70 0,86
   Lopetettujen toimintojen EPS, euroa -0,04 0,00 -0,09 -0,10
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 22,0 10,7 67,7 44,0
   Vapaa rahavirta, Me 16,5 4,1 34,4 27,5
   Oman pääoman tuotto (ROE), %     15,2 20,8
   Omavaraisuusaste, %     34,7 32,0
   Nettovelkaantumisaste, %     108,4 131,0
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa     4,58 4,14


   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi neljättä neljännestä ja koko vuotta 2022:

   Taloudellisten tunnuslukujen valossa vuosi 2022 oli menestyksekäs ja monin tavoin ennätyksellinen. Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 652,6 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisvuoteen oli noin 11 %. Vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto kohosi ennätykselliseen 55,3 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 8,5 %. Sekä liikevaihdon kasvu että vertailukelpoinen liikevoittoprosentti ylittivät konsernille asetetut taloudelliset tavoitteet.

   Aspon loka-joulukuun liikevaihto oli 164,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,3 miljoonaa euroa. Sekä liikevaihdon että liikevoiton kehitystä tuki erityisesti ESL Shipping, jonka ennätyksellinen neljännen neljänneksen tulos kruunasi varustamon kauttaaltaan erinomaisen vuoden. Leipurin neljännen neljänneksen liikevaihdon vahvaa kasvua tuki korkean inflaation lisäksi ruotsalaisen Kobia AB:n yritysosto, joka toteutui syyskuun alussa. Telkon loka-joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto oli normaalia heikommalla tasolla, mikä johtui Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan suorista ja heijastusvaikutuksista idänkauppaan. Itämarkkinoita lukuun ottamatta Telkon liikevaihto kehittyi positiivisesti.

   Vuosi 2022 muodostui hyvin erilaiseksi kuin mitä vielä viime vuoden alussa oletimme. Venäjän hyökkäys Ukrainaan mullisti dramaattisesti monen työntekijämme elämän, ja koko toimintaympäristömme muuttui perustavanlaatuisesti.

   Jo keväällä teimme päätöksen irtautua kaikista Venäjän liiketoiminnoistamme sekä myös muilta valituilta itämarkkinoilta. Toimintaedellytykset vastuulliselle liiketoiminnalle olivat poissa, ja oli selvää, että tulemme jatkossa kohdentamaan katseemme aiempaakin vahvemmin länsimarkkinoille vuoden 2021 lopulla uudistetun strategiamme mukaisesti. Ukrainassa tulemme jatkossakin toimimaan, ja haluamme omalta osaltamme tukea maan kehitystä ja olla mukana sen jälleenrakennuksessa.

   Kesällä myimme Leipurin koneliiketoiminta Vulganuksen ja lokakuun lopussa saimme viimeisteltyä Kaukon myynnin. Samalla keskityimme compounder-strategiamme mukaisesti avainliiketoimintojemme kehittämiseen yritysostoilla, joista merkittävimpinä Leipurin Kobian hankinta sekä Telkon viimeaikaiset yrityskaupat. Vuoden aikana toteutettiin myös strategisia investointeja, joista tärkeimpänä ESL Shippingin päätös investoida uusiin Green Coaster -aluksiin pooling-järjestelyä hyödyntäen.

   Lähdemme vuoteen 2023 hyvistä asemista ja jatkamme strategiamme määrätietoista toteuttamista. Uskon, että pystymme haastavassakin markkinaympäristössä luomaan vahvaa kassavirtaa, ja taloudellisen ohjeistuksemme mukaisesti odotamme Aspon vertailukelpoisen liikevoiton olevan yli 35 miljoonaa euroa vuonna 2023. Tavoitteemme on jatkossakin vahvistaa orgaanista kasvua strategian mukaisilla yrityshankinnoilla.

   Kiitos Aspon vuoden 2022 erinomaisesta tuloksesta kuuluu koko henkilöstöllemme. Olen erityisen iloinen ja kiitollinen siitä omistautumisesta, mitä henkilöstömme osoitti sodan vaikutusalueella asuvien kollegoidemme tukemisessa ja heidän turvallisuutensa varmistamisessa.

    

   ASPO-KONSERNI

   Taloudellinen tulos ja tavoitteet

   Aspon 1.12.2021 julkistamat taloudelliset tavoitteet:

   • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa
   • Liikevoitto 8 %
   • Oman pääoman tuotto yli 20 %
   • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

   Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %.

   Vuonna 2022 konsernitason tavoitteisiin yllettiin hyvin. Aspon liikevaihto koko konsernin tasolla kasvoi 11 %. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 8,5 % (7,2), joka ylitti asetetun 8,0 %:n tavoitetason. Oman pääoman tuotto jäi tasolle 15,2 % (20,8), johtuen vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä -24,1 miljoonaa euroa, jotka koostuivat lähinnä Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuvista ylimääräisistä kustannuksista ja arvonalentumistappioista, ja joiden alentava vaikutus oman pääoman tuottoon oli noin 15,6 prosenttiyksikköä. Aspon nettovelkaantumisaste laski selvästi tavoitetason alapuolelle ja oli 108,4 % (131,0).

    

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen, jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tulos

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla raportoitavaa liikevoittoa olennaisilla ja harvinaisilla liiketulokseen vaikuttavilla erillä. Näihin eriin lukeutuvat muun muassa arvonalentumistappiot, laivojen myyntivoitot ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuneet taloudelliset tappiot.

   Joulukuussa 2021 Aspo ilmoitti Kauko-liiketoimintasegmentin määrittelystä Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuoliseksi, ja Kauko liiketoimintasegmenttinä luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi. Kauko myytiin 31.10.2022 osakekaupalla konsernin ulkopuolelle ja siihen saakka kertynyt tulos sekä osakekaupan myyntitappio on esitetty lopetettujen toimintojen tuloksessa, erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen tuloksesta. Kaukon tulos sisältyy kuitenkin Aspon koko konsernia koskeviin tunnuslukuihin ja vertailukelpoiseen liikevoittoon.

   Telkon yhtiöt Venäjällä ja Valko-Venäjällä sekä Leipurin yhtiöt Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa on luokiteltu myytävänä oleviksi 2022 tilinpäätöksessä, jäljempänä myytävänä olevat idän liiketoiminnat. Myytävänä olevien idän liiketoimintojen luvut raportoidaan osana Telkon ja Leipurin lukuja ja Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja. Myytävänä olevien idän liiketoimintojen varat ja velat esitetään taseessa erillään myytävänä olevina varoina ja velkoina. Myytävänä olevaksi luokittelun yhteydessä idän liiketoimintojen nettovarat arvostettiin käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla, joka johti yhteensä 14,5 miljoonan euron arvonalentumistappioiden kirjaamiseen, jotka raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Myyntien toteutuessa tulee liikevoittoa vielä rasittamaan myytävänä olevien idän liiketoimintojen muuntoerojen kirjaus osaksi myyntitappiota sekä mahdollinen muutos yhtiöiden käyvässä arvossa verrattuna tilinpäätöksessä tehtyihin arvioihin. Myytävänä olevien idän liiketoimintojen muuntoerojen määrä tilinpäätöshetkellä on -11,8 miljoonaa euroa. Summa elää myyntihetkeen asti valuuttakurssimuutosten mukaan. Muuntoerojen purku muuntoerorahastosta tilikauden tulokseen ei vaikuta Aspo-konsernin oman pääoman kokonaismäärään.

   Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni      
            
     10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
     Me Me Me Me
   Liikevaihto, koko konserni 164,6 163,2 652,6 586,4
   Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 163,8 160,0 643,4 573,3
   Liikevaihto, lopetetut toiminnot 0,8 3,2 9,2 13,1
   Liikevoitto, koko konserni -4,8 8,8 31,2 33,9
   Liikevoitto-%, koko konserni -2,9 5,4 4,8 5,8
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -16,1 -5,1 -24,1 -8,5
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 11,3 13,9 55,3 42,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 6,9 8,5 8,5 7,2

    

   Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni
            
     10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
     Me Me Me Me
   ESL Shipping, liikevoitto 10,2 9,8 38,1 26,8
   Telko, liikevoitto -7,7 4,4 7,3 20,4
   Leipurin, liikevoitto -4,3 -3,6 -4,8 -2,4
   Muu toiminta, liikevoitto -1,9 -1,9 -6,7 -7,9
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista yhteensä -3,7 8,7 33,9 36,9
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista -1,1 0,1 -2,7 -3,0
   Liikevoitto, koko konserni -4,8 8,8 31,2 33,9
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -16,1 -5,1 -24,1 -8,5
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 11,3 13,9 55,3 42,4

    

   *) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me          
     ESL Telko Leipurin Muut Kauko Yhteensä
     Shipping     toiminnot    
   Espan myynti 1,5         1,5
   Ukrainan varastot   -2,6 -0,7     -3,3
   Ukrainan myyntisaamiset   -0,5 -0,1     -0,6
   Arvonalentumistappiot   -9,3 -5,0   -1,3 -15,6
   Venäjältä vetäytyminen -0,8 -1,1 -0,6     -2,5
   Liiketoimintojen myyntitappiot     -0,4   -1,2 -1,6
   Muut     -1,3 -0,7   -2,0
   Yhteensä 0,7 -13,5 -8,1 -0,7 -2,5 -24,1

   Vuonna 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -24,1 miljoonaa euroa, josta -20,7 miljoonaa euroa johtuu Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vaikutuksista Aspo-konsernin liiketoimintaan. Kauko-liiketoimintasegmenttiin liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -2,5 miljoonaa euroa ja ne raportoidaan lopetettujen toimintojen tuloksessa. Muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -0,9 miljoonaa euroa.

   Vuoden 2022 neljännen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yhteensä -16,1 miljoonaa euroa, tästä summasta -14,3 miljoonaa euroa liittyy Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksiin. Kyseisiä eriä on kirjattu ESL Shipping-segmentissä -0,4 miljoonaa euroa, Telko-segmentissä -9,0 miljoonaa euroa ja Leipurin-segmentissä -5,0 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyihin liittyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä raportoidaan Leipurin-segmentissä -0,4 miljoonaa euroa ja Muissa toiminnoissa -0,1 miljoonaa euroa. Lisäksi Kaukon myyntitappio -1,2 miljoonaa euroa sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ja raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.

   Vuoden 2021 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,5 miljoonaa euroa sisälsivät vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjatut Leipurin liikearvon arvonalentumistappion -4,3 miljoonaa euroa ja Telkon Rauman terminaalin aineellisiin hyödykkeisiin kirjatun arvonalentumistappion ja ennallistamisvarauksen yhteensä -0,8 miljoonaa euroa sekä kolmannella neljänneksellä Kaukon liikearvosta kirjatun arvonalentumistappion -3,4 miljoonaa euroa, joka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.


   Vastuullisuus

   Vastuullisuus on olennainen tekijä, joka ohjaa Aspon johtamisjärjestelmää ja erityisesti yhtiön investointeja. Aspon liiketoimintojen tavoitteena on olla alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Vastuullisuussitoumusten tueksi Aspo julkisti joulukuussa 2021 uudet konsernin ja liiketoimintojen ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) oli 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Varustamoalan vihreän siirtymän mukaisesti ESL Shipping tekee läheistä ja pitkäaikaista yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa päämääränään tarjota fossiilivapaata merikuljetusta avainasiakkailleen tulevaisuudessa. ESL Shipping investoi kahteentoista uuden sukupolven sähköhybridialukseen, joista puolet jää omaan omistukseen ja puolet pooling-järjestelyn toiselle osapuolelle. Investointi on merkittävä rahallisesti, mutta ennen kaikkea sen avulla varustamo siirtyy kohti tavoittelemaansa päästötavoitetta.

   Kuluneiden 12 kuukauden aikana päästöintensiteetti parani edelleen liikevaihdon kasvun ja operatiivisen tehokkuuden ansiosta, ja oli 0,33 (0,42).

   Toinen keskeinen tavoite on turvallisuuden parantaminen, ja kuluneiden 12 kuukauden aikana TRIF-tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency) oli 8,1 (8,8). Vaikka tapaturmataajuus parani verrattuna edelliseen vuoteen, niin emme saavuttaneet vuoden 2022 tavoitetta 7,0.

   Työntekijöiden tyytyväisyyttä omiin tehtäviinsä, johtamisen laatuun ja Aspoon työnantajana mitataan vuosittaisella ilmapiirikartoituksella. Vuonna 2021 Aspo siirtyi käyttämään uutta henkilöstötyytyväisyyden mittaustapaa, ja kyseinen People Power -indeksi nostettiin mukaan osaksi konsernin vastuullisuustavoitteita. Toimintaympäristö oli yhä varsin haastava kaikissa liiketoiminnoissa, ja työtyytyväisyys laski hieman säilyen silti korkeana: vuonna 2022 koko konsernin tasolla yllettiin AA-arvosanaan (2021: AA+). Tavoitteenmukaiseen AA+-arvosanaan ei siis ylletty toisin kuin vielä vuonna 2021.

   Aspon sisäiset Compliance- ja Code of Conduct -koulutukset sisältävät muun muassa korruption torjumiseen liittyviä kysymyksiä ja opastavat tunnistamaan epäilyttävät tilanteet sekä epäeettisinä pidettävät toimintatavat. Aspon tavoitteena on, että kaikki konsernin henkilöstöstä suorittavat vuosittain kyseiset koulutukset. Vuonna 2022 Code of Conduct -koulutuksen suoritti noin 100 % (89 %) ja Compliance-koulutuksen noin 100 % (88 %) koko konsernin työntekijöistä.

   Toimintaympäristö ja Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vaikutukset Aspon liiketoimintaan

   Aspon toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2022 aikana Venäjän Ukrainaan suuntautuneen aseellisen hyökkäyksen takia. Hyökkäys on aiheuttanut markkinoilla huomattavaa yleistä epävarmuutta, korkotason nousua, kuluttajaluottamuksen laskua, hintainflaatiota, erityisesti energian hintojen nousua sekä hintojen ja vaihtokurssien merkittävää volatiliteettia.

   Sodan aiheuttama liiketoiminnan merkittävä supistuminen Ukrainassa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Merkittävät vauriot Ukrainan energianjakeluinfrastruktuuriin ovat vaikeuttaneet tilannetta entisestään vuoden 2022 toisen puoliskon aikana. Sota heikentää merkittävästi toimintaedellytyksiä itämarkkinoilla operatiivisten haasteiden ja sääntelyn takia. Näiden haasteiden ja etenkin arvovalintojen seurauksena tehty päätös vetäytyä Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta sekä sotaan liittyvät pakotteet ovat muuttaneet myös Aspon omia logistiikkavirtoja ja toimintamalleja. ESL Shippingin kaikki liiketoiminnot Venäjällä on keskeytetty ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennöintialueille. Telko on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Telko myös allekirjoitti loppuvuonna 2022 sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Valko-Venäjän tytäryhtiönsä nykyiseen johtoon kuuluvalle henkilölle. Tilikauden päättymisen jälkeen allekirjoitettiin myös Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin maayhtiöiden myyntiä koskeva sitova esisopimus venäläissyntyisen yksityissijoittaja Timur Akhiyarovin kanssa.

   Leipurin liikevaihto Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa oli 24,7 miljoonaa euroa vuonna 2022, ollen 19 prosenttia Leipurin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022 ja alle 4 prosenttia Aspo-konsernin liikevaihdosta. Telkon liikevaihto Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli 58,0 miljoonaa euroa vuonna 2022, ollen 22 prosenttia Telkon kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022 ja alle 9 prosenttia Aspo-konsernin liikevaihdosta. Telkon ja Leipurin yhdistetty liikevaihto näissä maissa oli noin 13 % Aspo-konsernin liikevaihdosta vuonna 2022 (16 % vuoden 2021 liikevaihdosta).

   Kansainväliset pakotteet ja Venäjän lainsäädännölliset toimet estävät tavarankuljetukset ja maksujen siirrot, mikä on vähentänyt Venäjän-toimintojemme liikevaihtoa ja kannattavuutta. Myös yhtiöiden toimintojen supistaminen ja henkilökunnan vähentäminen on vähentänyt Venäjän painoarvoa Aspon liiketoiminnassa. Toimintaympäristön ennakoidaan muuttuvan vielä kuvattua haastavammaksi eikä tilanteen nopeaa helpottumista ole näköpiirissä.

   Venäjällä sijaitsevien konserniyritysten oma pääoma on 20,5 miljoonaa euroa (16,6), joka on 14,3 % (12,8) Aspo-konsernin omasta pääomasta yhteensä. Konsernissa Venäjän yhtiöiden omaan pääomaan kohdistuvia arvonalennuksia on tilinpäätökseen tehty 12,2 miljoonaa euroa. Aspon omaisuuserät Venäjällä koostuvat pääosin rahavaroista, varastosta ja myyntisaamisista. Aspo-konsernin yritysten työntekijöiden määrä Venäjällä laskee, ja vuoden lopussa työntekijöitä oli 105 (193).

   Korkojen ja inflaation nousu sekä heikentyvät yleiset taloudelliset ennusteet ovat vaikuttaneet kuluttajien ostotottumuksiin muun muassa siten, että kuluttajat ovat siirtyneet kalliimmista halvempiin tuotteisiin.

   Koronaviruspandemia on uutisoinnissa jäänyt Venäjän hyökkäyksen varjoon, mutta se vaikuttaa edelleen Aspon toimintaympäristöön. Esimerkiksi pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa Aspon liiketoimintoihin hidastaen kaupankäyntiä ja tilauskannan purkautumista. Markkinoilla esiintyy yhä logistiikkavirtojen häiriöitä ja tiettyjen tuotteiden heikkoa saatavuutta. Tartuntojen riski on edelleen otettava huomioon päivittäisissä toiminnoissa ja erityisesti ESL Shippingin alusten miehityksessä.

   Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot        
                
     10-12/2022 10-12/2021 Osuus 1-12/2022 1-12/2021 Osuus
     Me Me % Me Me %
   Suomi 58,6 45,4 35,8 224,4 175,2 34,9
   Skandinavia 38,6 32,2 23,6 137,6 109,4 21,4
   Baltia 18,2 16 11,1 67,8 54,8 10,5
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 21,6 43,9 13,2 118,2 155,2 18,4
   Muut maat 26,8 22,5 16,3 95,4 78,7 14,8
   Yhteensä 163,8 160,0 100 643,4 573,3 100

   Aspo on vielä vuonna 2022 raportoinut liikevaihtoa markkina-alueittain jaolla: Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Itäisten markkinoiden osuus liikevaihdosta jatkoi laskuaan vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä pääasiassa johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan sekä Aspon päätöksistä supistaa Venäjän toimintoja ja poistua suunnitellusti markkinoilta. Venäjältä vetäytymisen vuoksi Aspon päämarkkina-alueiden jako tulee muuttumaan vuoden 2023 alussa. Aiemmin julkistetun strategian mukaisesti yhtiön kasvuinvestoinnit kohdennetaan tulevaisuudessa länsimarkkinoille, ja Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alueen osuus Aspon liikevaihdosta laski vuoden viimeisellä neljänneksellä jo 13,2 prosenttiin.

   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin tammi–joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 67,7 miljoonaa euroa (44,0). Kaikkien liiketoimintojen rahavirta kehittyi positiivisesti vuoden aikana. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -6,7 miljoonaa euroa (-22,0). Käyttöpääoman lisäys on pääasiassa peräisin ESL Shipping -segmentin aluspooliin rakennettavien alusten ennakkomaksuista sekä loppuvuoden hyvän myynnin kerryttämistä asiakassaamisista. Tätä kompensoi osittain Telko-segmentin vuoden loppua kohti parantunut käyttöpääoma. Vapaa rahavirta oli tammi–joulukuussa 34,4 miljoonaa euroa (27,5). Investointien määrä -17,8 miljoonaa euroa (-15,9) sisälsi pääasiassa ESL Shipping -segmentin telakoinnit ja Green Coaster -ennakkomaksut. Lisäksi investointien rahavirta sisältää olennaisimpina erinä -17,9 miljoonaa euroa Kobia, Mentum ja Johan Steenks -yritysostoihin käytettyä rahaa sekä yhteensä 2,8 miljoonaa euroa Espan ja Vulganuksen myynnistä saatua rahaa.

     12/2022 12/2021
     Me Me
   Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 189,2 187,3
   Rahavarat 33,5 17,7
   Korollinen nettovelka 155,7 169,6

   Korollinen nettovelka laski 155,7 miljoonaan euroon (169,6) ja nettovelkaantumisaste laski 108,4 %:iin (131,0). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 34,7 % (32,0). Tase vahvistui parantuneen kannattavuuden ja kesäkuussa liikkeeseen lasketun uuden hybridi-instrumentin ansiosta.

   Tammi–joulukuun nettorahoituskulut olivat -6,3 miljoonaa euroa (-3,9). Valuuttakurssimuutokset, erityisesti Venäjän ruplan vahvistuminen, lisäsivät rahoituskuluja 1,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 3,3 % (1,4).

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 33,5 miljoonaa euroa (17,7), joista myytäviin liiketoimintoihin liittyviä rahavaroja oli 11,8 miljoonaa euroa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä (5).

   Vuoden 2022 aikana Aspo on pidentänyt korollisten lainojen maturiteettirakennettaan. Syyskuussa AtoBatC Shipping AB allekirjoitti 32,2 miljoonan euron lainasopimuksen Svenska Skeppshypotekin kanssa. Lainan maturiteetti on 15 vuotta ja sitä ei ole vielä nostettu. Pohjoismaiden investointipankin kanssa allekirjoitettiin kesäkuussa kymmenvuotinen, 20 miljoonan euron lainasopimus, josta on nostettu 19,6 miljoonaa euroa. Näillä lainoilla rahoitetaan ESL Shippingin investointi kuuden uuden, erittäin energiatehokkaan sähköhybridialuksen sarjaan. Hanke julkistettiin syyskuussa 2021. Lisäksi Aspo järjesteli uudelleen vuonna 2023 erääntymässä olleen 20 miljoonan euron kahdenvälisen valmiusluottolimiitin uudella sopimuksella, joka erääntyy vuonna 2025. Lainasopimukseen sisältyy myös kaksi yhden vuoden jatko-optiota.

   Aspo laski kesäkuussa liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridi-instrumentin, jonka vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Hybridi-instrumentilla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridi-instrumentti lunastettiin 2.5.2022.

   Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

   Aspo ja sen tytäryritykset altistuvat lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille, joita tunnistetaan ja hallitaan pääosin Aspon liiketoiminnoissa. Keskeisimmät riskit ja niihin varautuminen raportoidaan kootusti Aspon tarkastusvaliokunnan kautta Aspon hallitukselle.

   Venäjän sota Ukrainassa aiheuttaa merkittävää geopoliittista epävarmuutta. Se vaikuttaa yleiseen taloudelliseen ympäristöön, esimerkiksi inflaatioon, energian hintoihin sekä raaka-aineiden hintoihin, korkotasoihin ja kuluttajaluottamukseen.

   Käynnissä oleva prosessi vetäytyä Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta muuttaa konsernin rakennetta huomattavasti ja tulee pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan Aspon liiketoimintojen ansaintamalliin. On olemassa riskejä, että markkinoilta vetäytymiset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia tai tappioita ja varojen kotiuttaminen tai vetäytyminen ei onnistu osittain tai kokonaisuudessaan. On myös mahdollista, että markkinoilta vetäytymisiin ei saada tarvittavia viranomaishyväksyntöjä esimerkiksi johtuen muutoksista lainsäädännössä tai että ne vaarantuvat tai epäonnistuvat jostain muusta syystä.

   Taloudellinen aktiviteetti ja vallitseva geopoliittinen epävarmuus ovat aiheuttaneet monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikkapalvelujen hintojen nopean nousun. Aspo saattaa tilapäisesti hyötyä hintojen noususta, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin, kuten vuokra-alusten, hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös logistiikkavirtojen häiriöt, varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hinnanmuutokset. Nopea inflaation kasvu on aiheuttanut yleisesti painetta palkkojen korotuksille, mikä Suomessa voi johtaa työtaisteluihin, jotka voivat vaikuttaa myös Aspon liiketoimintoihin negatiivisesti.

   Kansainvälisesti on asetettu pakotteita ja vastapakotteita, joilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia Aspon liiketoimintoihin. Geopoliittiset jännitteet voivat eskaloitua ja aiheuttaa suoraa vahinkoa liiketoiminnalle, vaarantaa maksusuorituksia ja jopa aiheuttaa liiketoimintojen keskeytymisen. Kyberhäiriötilanteet tai tietojärjestelmien häiriöt voivat eskaloituessaan aiheuttaa vahinkoa liiketoiminnalle.

   Uudistetun strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii yritysostoilla kasvattamaan tasaista tuloksentekokykyään. Strategian toteuttaminen voi johtaa väliaikaiseen tase- ja pääomarakenteen heikkenemiseen tilanteissa, joissa yrityshankinnat vaativat taloudellisia panostuksia ja siten voivat heikentää vakavaraisuutta. Aspo pyrkii strategiallaan vähentämään mahdollisen heikkenevän yleisen talouskehityksen vaikutusta Aspon tuloksentekokykyyn.

   Koronaviruksen vaikutus Aspon liiketoimintaan on ollut rajallinen konsernitasolla, vaikka se on Leipurin-segmentin toiminnassa ollutkin merkittävä. Koronaviruksen nykyiset ja mahdolliset uudet muunnokset ja niiden nopea leviäminen voivat aiheuttaa liiketoiminnassa keskeytyksiä ja taloudellisia tappioita muun muassa globaalien logistiikkaketjujen keskeytysten takia.

   Koska tämän tilinpäätöstiedotteen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen ja tietoon, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi toteumat saattavat poiketa esitetyistä arvioista.

   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping

   ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 41 aluksesta kantavuudeltaan 425 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 23 on kokonaan omistettuja (80 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 16 alusta (18 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluna suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

     10-12/2022 10-12/2021 Muutos-% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 63,3 54,7 16 245,4 191,4 28
   Liikevoitto, Me 10,2 9,8 4 38,1 26,8 42
   Liikevoitto-% 16,1 17,9   15,5 14,0  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,4     0,7    
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 10,6 9,8 8 37,4 26,8 40
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 16,7 17,9   15,2 14,0  
                


   Vuoden 2022 viimeinen neljännes oli liikevoitoltaan ESL Shippingin historian kaikkien aikojen paras neljännes. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen nähden 16 % ja oli 63,3 miljoonaa euroa (54,7). Vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 8 % ennätykselliseen 10,6 miljoonaan euroon (9,8). Neljänneksen liikevoitto 10,2 miljoonaa euroa (9,8) sisältää -0,4 miljoonaa euroa Venäjän liiketoiminnan päättymiseen liittyviä kuluja.

   Huipputuloksen mahdollistivat varustamon päämarkkina-alueella vallinnut hyvä kysyntä, varustamon pitkäaikainen kumppanuusstrategia sekä maa- ja merihenkilöstön onnistunut operatiivinen toiminta. Myös sääolosuhteet olivat operoinnin kannalta suotuisat. Neljännellä neljänneksellä saavutettu vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 16,7 % (17,9) oli edelleen erinomainen. Viimeisellä neljänneksellä alusten polttoaineena käytettävien dieselin ja nesteytetyn maakaasun hinnat alenivat edelliseen neljännekseen nähden mutta olivat edelleen noin kaksi kertaa korkeammalla tasolla kuin vertailukaudella. Korkea polttoainelisien taso kasvatti liikevaihtoa ja alensi suhteellisen kannattavuuden mittarina käytettyä liikevoittoprosenttia.

   Neljännellä neljänneksellä ESL Shippingin kuljettamien lastien määrä aleni hieman vertailukauteen nähden ja oli 3,8 miljoonaa tonnia (3,9). Volyymin kehityksen taustalla oli raaka-ainetoimitusten siirtyminen pois Venäjältä, mikä on pidentänyt kuljetusmatkoja erityisesti energiahiilen kuljetuksissa. Vuoden viimeinen neljännes on normaalistikin energiakuljetusten vilkkain sesonki, mutta poikkeuksellisesta huoltovarmuustilanteesta, biopolttoaineiden heikosta saatavuudesta ja pidentyneistä kuljetusmatkoista johtuen energiahiilen osuus kuljetussuoritteesta kolminkertaistui neljännellä neljänneksellä vertailukauteen nähden.

   Varustamon kaikkien laivaluokkien kannattavuus oli neljännellä vuosineljänneksellä erittäin hyvä. Useiden sopimusasiakkaiden tuotantolaitoksilla suoritettiin neljänneksellä suurehkoja huoltoseisokkeja sekä rajoitettiin tuotantoa heikentyneen kysynnän ja korkeiden energiakustannusten johdosta. Energiateollisuudessa vallinnut vahva kysyntä mahdollisti alusten täystyöllisyyden säilymisen neljännellä neljänneksellä. Spot-rahtimarkkina heikkeni neljännellä neljänneksellä kaikissa asiakassegmenteissä ja laivaluokissa. ESL Shippingin merellä tapahtuvan alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysynnän painopiste on siirtynyt Venäjän liikenteen loputtua eteläiselle Itämerelle, jossa sitä ylläpiti neljännen neljänneksen vahva energiahiilen kuljetuskysyntä ja valtamerialuksille soveltuvien satamien ruuhkautuminen.

   Kuusi aikarahdattua pienemmän laivaluokan alusta luovutettiin takaisin omistajilleen neljännen neljänneksen loppupuolella sopimusten päätyttyä ja alusten jatkovuokrauksen hintatason muodostuttua liian korkeaksi.

   ESL Shippingin ruotsalaisen tytäryhtiön AtoBatC Shippingin AB:n uudisrakennusohjelma intialaisella Chowgule & Company Private Limited -telakalla eteni neljännellä neljänneksellä suunnitelman mukaisesti. Joka toinen alus kahdentoista uuden sukupolven sähköhybridialuksen sarjassa myydään aiemmin tiedotetun mukaisesti Pooling-sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle. Uusista aluksista neljä ensimmäistä on jo rakenteilla, ja ensimmäisen aluksen luovutuksen on määrä tapahtua vuoden 2023 syyskaudella.

   Neljännellä neljänneksellä telakoitiin yksi suurempi alus 7 päivän ajaksi ja yksi pienempi alus oli pois liikenteestä 26 päivää. Yhteensä vuodelle 2022 kertyi telakointipäiviä 141 (229).

   ESL Shippingin tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi 28 % vertailukauteen nähden ja oli 245,4 miljoonaa euroa (191,4). Vertailukelpoinen liikevoitto nousi yhtiön historian parhaalle tasolle 37,4 miljoonaan euroon (26,8) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 15,2 % (14,0). Toteutunut liikevoitto ylittää pitkäaikaisen 14 %:n tavoitteen selvästi. Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat Espa-proomun myyntivoitto sekä Venäjän liiketoiminnan päättymiseen liittyneet kulut. Näiden nettotulosvaikutus oli 0,7 miljoonaa euroa, ja siten ESL Shippingin liikevoitto oli 38,1 miljoonaa euroa (26,8) ja liikevoittoprosentti 15,5 % (14,0) koko vuoden 2022 osalta.

   Varustamon pitkän tähtäimen ympäristötyön painopistealueina ovat ilmaan ja mereen joutuvien päästöjen minimointi. Tavoitteena on puolittaa kuljetussuoritetta kohden syntyvät hiilidioksidipäästöt vuosikymmenen loppuun mennessä. Vuoden 2022 aikana ESL Shipping kuljetti lasteja yhteensä 14,7 (14,8) miljoonaa tonnia ja sen alukset kuluttivat energiaa 819 988 (898 158) MWh. CO2-päästöt kuljetettua lastitonnia kohti pienenivät 7,5 % ollen 0,015 (0,016) tonnia hiilidioksidia lastitonnia kohti. Hyvää kehitystä tukivat uudet energiatehokkaat toimintamallit satamakäynneissä.

   ESL Shippingin näkymät 2023

   Yleinen makrotaloudellinen epävarmuus on lisääntynyt ESL Shippingin päämarkkinoilla. Inflaatio ja talouskasvun hiipuminen lisäävät kysyntään ja hinnoitteluun kohdistuvaa painetta varustamon pääasiakkaille. Suomen työmarkkinoilla voi ilmetä kevään aikana levottomuutta, jonka vaikutukset ylityökieltoina ja lakkoiluna voivat olla merkittäviä pääasiakkaille ja erityisesti kuljetusketjun toiminnalle.

   Merikuljetusten markkinoiden kysyntäennusteet ja spot-markkinoiden hintataso maailmanlaajuisesti ovat alentuneet huomattavasti edellisvuoteen nähden. Toisaalta ympärivuotiseen Itämeren liikenteeseen soveltuvan aluskapasiteetin tarjonta on rajallista. ESL Shippingin pääasiakkaiden tuotantovolyymien arvioidaan olevan tyydyttävällä mutta jossain määrin edellisvuoteen nähden alentuneella tasolla. Energiatoimitusten kysynnän Suomen ulkopuolella odotetaan jatkuvan hyvänä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Metsäteollisuudessa sellutoimitusten volyyminäkymät ovat positiiviset mutta sahatavaran osalta vain tyydyttävät. Terästeollisuuden volyyminäkymät ovat tyydyttävät. Venäläisten raaka-aineiden toimitusten tyrehdyttyä tietyt varustamon merkittävät sopimusasiakkaat joutuvat hakemaan osalle tarvitsemistaan tuotantopanoksista uusia toimittajia uusilta maantieteellisiltä alueilta. Nämä hankintareitit eivät kaikilta osin ole vielä vakiintuneet, mikä voi aiheuttaa epätasapainoa ESL Shippingin liikenteeseen. Energiahiilen kuljetusosuuden odotetaan kääntyvän merkittävään laskuun varautumistilanteen normalisoituessa ja kysynnän siirtyessä kohti muita energiamuotoja

   Supramax-aluksia lukuun ottamatta pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetista on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin. Aikarahdattujen alusten vuokralle antajien odotukset eivät toistaiseksi vastaa varustamon päämarkkinan realiteetteja, mikä voi edelleen aiheuttaa epävarmuutta sopivan ja riittävän tonniston saatavuudessa. Energian hintojen nousun vaikutusta ESL Shippingin kustannuksiin kompensoidaan tehokkaasti pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

   ESL Shippingin asiakastyytyväisyys samoin kuin henkilöstön sitoutuneisuus ja työtyytyväisyys ovat olleet tutkitusti huippuluokkaa. Työ asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden, vastuullisuuden ja työturvallisuuden edelleen parantamiseksi jatkuu.

   Varustamon investoinnit energiatehokkaisiin aluksiin vahvistavat sen kilpailukykyä ja markkina-asemaa tulevaisuudessa. ESL Shipping jatkaa täysin fossiilittoman, vihreän siirtymän merikuljetusekosysteemin ja tähän suunniteltavien alusten kehitystyötä yhdessä pääasiakkaidensa kanssa. Varustamo on osallisena hankkeissa, joiden tarkoituksena on tuottaa uusiutuvalla sähköllä vihreää vetyä ja siitä edelleen varustamon laivoihin soveltuvaa fossiilitonta polttoainetta.

   Vuoden 2023 aikana telakoidaan neljä suurempaa ja kaksi pienempää alusta yhteensä noin sadan päivän ajaksi.


   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

   Lokakuussa 2022 Telko allekirjoitti sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Joulukuussa Telko viimeisteli esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Valko-Venäjän tytäryhtiönsä osakekannan tytäryhtiön nykyiseen johtoon kuuluvalle henkilölle. Molemmat yrityskaupat edellyttävät vielä paikallisten viranomaisten hyväksyntää. Kyseisiin yhtiöihin liittyvät varat ja velat on luokiteltu IFRS 5 -standardin mukaisiksi myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi katsauskauden lopussa.

     10-12/2022 10-12/2021 Muutos-% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 59,2 73,6 -20 267,4 268,8 -1
   Liikevoitto, Me -7,7 4,4 -275 7,3 20,4 -64
   Liikevoitto-% -13,0 6,0   2,7 7,6  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -9,0 -0,8   -13,5 -0,8  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 1,3 5,2 -75 20,8 21,2 -2
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 2,2 7,1   7,8 7,9  


   Telkon liikevaihto laski voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oli 59,2 miljoonaa euroa (73,6) Venäjän, Valko-Venäjän sekä Ukrainan myynnin laskettua olennaisesti edellisestä vuodesta sekä kolmannesta vuosineljänneksestä. Telkon liikevaihto Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan ulkopuolella kasvoi ja kysyntä pysyi vakaana kaikissa Telkon liiketoiminnoissa.

   Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (5,2) ja liikevoittoprosentti 2,2 % (7,1). Kannattavuus laski verrattuna viime vuoteen etenkin johtuen Venäjän heikosta kehityksestä ja tappiollisesta toiminnasta. Telkon neljännen vuosineljänneksen tulos sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka heikensivät Telkon liikevoittoa yhteensä 9,0 miljoonaa euroa. Venäjän ja Valko-Venäjän yhtiöiden osalta kirjattiin 9,3 miljoonan euron arvonalentumistappiot ja 0,2 miljoonaa euroa muita Venäjältä vetäytymiseen liittyviä kuluja. Lisäksi Ukrainan myyntisaamisista kirjattua luottotappiovarausta purettiin 0,5 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen maiden yhteenlaskettu liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevoitto vuoden neljännellä neljänneksellä oli jonkin verran tappiollinen.

   Telkon vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli -7,7 miljoonaa euroa tappiollinen (4,4). Liikevoittoprosentti oli -13,0 % (6,0). Liikevoittoa rasittivat myös varaston alaskirjaukset, valuuttakurssitappiot ja yritysjärjestelyprosesseihin liittyvät kustannukset.

   Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 25 % ja oli 29,6 miljoonaa euroa (39,7). Laskun pääasiallinen aiheuttaja oli Telkon kutistuva Venäjän-liiketoiminta. Telkon Euroopan-markkinoilla muovipolymeerien kysyntä säilyi yleisesti ottaen normaalilla tasolla. Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan ulkopuolella myynti kasvoi hieman hintojen laskutrendistä huolimatta. Volyymimuovien voimakas hinnanlasku taittui neljännen neljänneksen aikana, mutta hinnat ovat nyt viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alemmalla tasolla. Teknisissä muoveissa hinnat laskivat hieman neljännen neljänneksen aikana, mutta ylittivät selvästi edelleen vertailuvuoden tason. Norjalaisen, teknisten muoviraaka-aineiden ja muovien lisäaineiden jakelija Johan Steenksin liiketoiminnan hankinta kasvatti muoviliiketoiminnan liikevaihtoa neljännellä vuosineljänneksellä, mutta tulokseen sillä ei ollut olennaista vaikutusta.

   Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä laski 32 % ja oli 15,9 miljoonaa euroa (23,4). Myynti väheni erittäin voimakkaasti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Ukrainan heikkoon kehitykseen vaikuttivat etenkin sodan aiheuttamat häiriöt sähkön jakeluinfrastuktuuriin, mikä suoraan rajoitti tuotantoa. Muiden maiden yhteenlaskettu myynti kasvoi selvästi hintojen laskusta huolimatta. Hintojen lasku taittui neljännen neljänneksen aikana. Telkon kemikaaliliiketoiminta jakautuu useille asiakasryhmille, millä on kysyntävaihtelua tasaava vaikutus.

   Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 31 % vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä ja oli 13,7 miljoonaa euroa (10,5). Myynti kasvoi kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Myynnin kasvuun vaikuttivat korkea hintataso, Mentum AS -yritysosto vuoden 2021 lopulla sekä erityisen hyvin kehittynyt teollisuusvoiteluaineiden myynti. Voiteluaineiden hinnat nousivat hieman neljännen neljänneksen aikana. Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ei ole ollut suoraa vaikutusta voiteluaineliiketoimintaan.

   Telkon tammi-joulukuun liikevaihto laski 1 % ja oli 267,4 miljoonaa euroa (268,8). Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto 20,8 miljoonaa euroa oli vain hieman alhaisempi kuin edellisvuoden ennätyksellinen vertailukelpoinen liikevoitto (21,2). Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti pysyi hyvällä tasolla 7,8 % (7,9). Liikevoittoa rasittavat 2,5 miljoonan euron valuuttakurssitappiot.

   Telkon koko vuoden liikevoitto laski 64 % ja oli 7,3 miljoonaa euroa (20,4). Liikevoittoprosentti oli 2,7 % (7,6). Tulosta heikensivät Ukrainan tuhoutunut varasto, Venäjän ja Valko-Venäjän yhtiöihin liittyvät arvonalentumistappiot sekä muut Venäjän liiketoiminnasta irtautumisesta aiheutuneet kulut, jotka olivat yhteensä -13,5 miljoonaa euroa ja on raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.


   Telkon näkymät 2023

   Aiemmin tiedotetun mukaisesti Telko on sopinut myyvänsä liiketoimintonsa Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Telkon liikevaihto Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli 58,0 miljoonaa euroa vuonna 2022, mikä vastasi 22 prosenttia Telkon kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022. Molemmat yrityskaupat vaativat paikallisten viranomaisten hyväksynnän. Venäjän kaupan ennakoidaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta tähän sisältyy epävarmuutta.

   Vuonna 2023 Telkon liikevaihto ja tulos tulevat olemaan olennaisesti edellistä vuotta alemmalla tasolla johtuen Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan muuttuneesta tilanteesta. Muiden maiden osalta kysynnän ennakoidaan pysyvän kohtuullisena, joskin liiketoiminnoittain näkymissä on eroja.

   Muovien ja kemikaalien hinnat laskivat vuoden 2022 jälkimmäisellä puolella merkittävästi, mutta hinnat ovat edelleen selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Suurimman hintojen korjausliikkeen oletetaan tapahtuneen vuoden 2022 aikana, mutta hintojen ennakoidaan laskevan jonkin verran vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mikäli energian hinta ei nouse olennaisesti. Korkean lisäarvon tuotteissa, joihin Telko strategiansa mukaisesti keskittyy, hintojen muutokset ovat tyypillisesti maltillisempia. Voimakkailla hintamuutoksilla on lyhytaikainen vaikutus katetasoon. Voiteluaineiden kysynnän ennakoidaan olevan vakaata ja hintakehityksen ennakoidaan olevan nouseva ainakin vuoden 2023 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

   Länsimarkkinoilla kysyntään liittyy epävarmuutta lähikuukausina. Rakentamisen ja autoteollisuuden kysyntäindeksit Euroopassa ovat laskeneet. Korkea energian hinta ja korkea inflaatio vaikuttavat kysyntänäkymiin erityisesti lähikuukausina. Loppuvuoden kysyntään vaikuttaa ennen kaikkea yleinen ostovoiman kehitys Euroopassa. Kiinan koronarajoitusten poistumisen ennakoidaan lisäävän paikallista kysyntää. Lisäksi kysynnän kasvulla Kiinassa on mahdollisesti vaikutusta alkuvuoden hintakehitykseen myös globaalilla tasolla. Keski-Aasiassa kysynnän ennakoidaan jatkuvan varsin vahvana. Ukrainassa myynti tulee olemaan ensimmäisen neljänneksen aikana edellistä vuotta alemmalla tasolla, mutta loppuvuoden aikana ennakoidaan myynnin olevan vuoden 2022 tasolla, täysin riippuen sotatilanteen kehityksestä.

   Telko jatkaa toimenpiteitä toiminnan tehokkuuden ja skaalautuvuuden parantamiseksi. Inflaation myötä kustannuksissa on yleistä nousupainetta. Toisaalta rahtikustannukset, erityisesti Aasiasta, ovat olennaisesti edellisen vuoden tasoa alempana.

   Aiemmin toteutetut yritysjärjestelyt saivat jatkoa, kun Telko ilmoitti 31.1.2023 ostavansa puolalaisen kemikaalien jakeluun keskittyneen Eltrexin. Strategiansa mukaisesti Telko jatkaa kasvunsa kiihdyttämistä orgaanisen kasvun lisäksi yritysostoilla.

   Leipurin

   Leipurin toimii osana elintarvikeketjua hankkien raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaen niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii yhdeksässä maassa, jotka on ryhmitelty neljään tulosvastuulliseen liiketoimintayksikköön: Suomi, Ruotsi, Baltia ja Itä. Leipurin palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita raaka-aineiden lisäksi tukemalla tuotekehitystä ja uutuustuotteiden reseptiikkaa. Leipurin-segmentin muita tuotekategorioita ovat erilaiset tarvikkeet ja koneet samoille asiakassegmenteille. Leipurin-segmentin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia.

   Aspo tiedotti 22.4.2022, että Leipurin vetäytyy Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista. Tammikuussa 2023 Leipurin allekirjoitti sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy kyseisissä maissa sijaitsevat tytäryhtiönsä yksityiselle sijoittajalle. Kaupan toteutuminen edellyttää paikallisten viranomaisten hyväksyntää. Kyseisiin yhtiöihin liittyvät varat ja velat on luokiteltu IFRS 5 -standardin mukaisiksi myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi katsauskauden lopussa.

     10-12/2022 10-12/2021 Muutos-% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 41,3 31,7 30 130,6 113,1 15
   Liikevoitto, Me -4,3 -3,6 19 -4,8 -2,4 100
   Liikevoitto-% -10,4 -11,4   -3,7 -2,1  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -5,4 -4,3   -8,1 -4,3  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 1,1 0,7 57 3,3 1,9 74
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 2,7 2,2   2,5 1,7  
   Vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta, Me 1,1 0,7 57 4,1 2,4 71
   Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman Vulganusta -% 2,7 2,3   3,2 2,2  

   Leipurin toimintoihin vaikuttivat edelleen Venäjän Ukrainaan tekemästä hyökkäyksestä johtuvat itämarkkinoiden rajoitukset ja globaalien raaka-ainemarkkinoiden voimakas hintainflaatio sekä raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät haasteet.

   Leipurin kokonaisliikevaihto kasvoi neljännen neljänneksen aikana 30 % ja oli 41,3 miljoonaa euroa (31,7). Vertailuvuoden luku sisälsi 2,7 miljoonaa euroa lopetetun Venäjän koneliiketoiminnan ja myydyn Vulganus Oy:n liikevaihtoa. Suomen liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 12,2 miljoonaa euroa (11,3). Baltian liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 10,0 miljoonaa euroa (8,5). Idän liiketoimintayksikön liikevaihto laski 32 % vain paikallista hankintaa sisältävän supistetun tuotevalikoiman vuoksi ja oli 6,2 miljoonaa euroa (9,1). Idän liikevaihdon madaltumiseen vaikutti merkittävästi myös Ukrainan toiminnan supistuminen noin 9 prosenttiin vertailukauden tasosta. Ruotsista tuli uusi liiketoimintayksikkö 1. syyskuuta tapahtuneen Kobia AB:n hankinnan johdosta, ja sen osuus Leipurin neljännen neljänneksen liikevaihdosta oli 12,9 miljoonaa euroa eli noin 31 %. Myynti leipomoille kasvoi 41 % neljännellä neljänneksellä ja oli 28,6 miljoonaa euroa (20,3). Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 35 % ja oli 4,2 miljoonaa euroa (3,1).

   Leipurin neljännen neljänneksen myyntiin vaikutti edelleen huomattavasti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu globaaleilla markkinoilla. Kilogrammoina mitatun myynnin lasku voimistui Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa, kun taas Idän osalta myynti oli edelleen noin puolet edellisvuoden tasosta. Heikon volyymikehityksen pääajurina nähdään kuluttajaluottamuksen heikkeneminen markkinatilanteessa missä etenkin energiakustannukset ja korot ovat voimakkaassa nousussa. Elinkustannusten nousu jatkui voimakkaana Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa, mikä heikensi vähittäiskaupan inflaatiokorjattua myyntivolyymiä sekä vahvisti kuluttajakysynnän muutosta kohti edullisempia tuotteita. Volyymin negatiivisesta trendistä huolimatta positiivinen katekehitys jatkui.

   Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,7) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,7 % (2,2). Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta oli 1,1 miljoonaa euroa (0,7) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,7 % (2,3). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -5,4 miljoonaa euroa (-4,3) ja sisälsivät Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Kazakstanista vetäytymisestä aiheutuneita kuluja, ja arvonalentumistappioita sekä Leipurin konsernitoimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja. Vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikutti liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio. Leipurin neljännen neljänneksen liiketappio oli -4,3 miljoonaa euroa (-3,6). Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti -0,5 miljoonan euron varaston käyvän arvon kohdistuksen purku, joka kirjattiin Kobia-yritysostosta.

   Tammi–joulukuussa Leipurin liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 130,6 miljoonaa euroa (113,1). Vertailuvuoden luku sisälsi 11,4 miljoonaa euroa lopetetun Venäjän koneliiketoiminnan ja myydyn Vulganus Oy:n liikevaihtoa, joka oli 7,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022, mutta länsimarkkinoiden raaka-ainemyynnin kasvu katsauskaudella oli erittäin vahvaa vuodentakaiseen nähden. Myynnin euromääräiseen kasvuun vaikutti huomattavasti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu globaaleilla markkinoilla.

   Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto tammi–joulukuussa 2022 oli 3,3 miljoonaa euroa (1,9) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,5 % (1,7). Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta oli 4,1 miljoonaa euroa (2,4) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,2 % (2,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -8,1 miljoonaa euroa (-4,3), ja liittyivät pääosin Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksiin, Kobian hankintaan ja Vulganuksen myyntiin. Raportoitu liiketulos oli tappiollinen -4,8 miljoonaa euroa (-2,4). Kobian vaikutus Leipurin liikevoittoon oli vielä negatiivinen, johtuen hankintaan liittyvästä varaston käyvän arvon kohdistuksen purusta 0,5 miljoonaa euroa.

   Vulganus myytiin 30.6.2022. Myynnistä aiheutunut tappio ja siihen liittyvät kulut, yhteensä -0,4 miljoonaa euroa raportoidaan Leipurin-segmentin liiketoiminnan muissa kuluissa.

   Leipurin hankki ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakelija Kobia AB:n koko osakekannan ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Kobia AB muodostaa Leipurin uuden Ruotsin liiketoimintayksikön ja on sisältynyt Aspo-konsernin lukuihin 1.9.2022 alkaen. Vuositasolla Kobian liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti noin 3 %. Yritysosto vahvistaa Leipurin asemaa Itämeren alueen johtavana toimijana.

   Leipurin näkymät 2023

   Sota Ukrainassa ja päätös vetäytyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista vaikuttavat Leipurin liikevaihtoon ja tulokseen merkittävästi. Leipurin liikevaihto Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa oli 24,7 miljoonaa euroa vuonna 2022, mikä vastasi 19 prosenttia Leipurin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2022. Idän liiketoimintojen myynnin toteutuminen vaatii vielä paikallisten viranomaisten hyväksynnän. Leipurin arvioi kaupan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta tähän sisältyy epävarmuutta.

   Laajeneminen Ruotsiin Kobia AB:n hankinnan myötä lisää Leipurin vuosittaista liikevaihtoa noin 50 miljoonalla eurolla ja luo huomattavia synergiaetuja tuotevalikoiman kehityksessä, toimitusketjussa ja hankinnassa. Lisäksi se mahdollistaa kumppaneiden palvelemisen laajemmalla maantieteellisellä alueella. Toimintojen integrointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

   Inflaatiolla ja erityisesti kohonneilla energian hinnoilla on negatiivinen vaikutus kalliimpien tuotteiden kysyntään, ja ne saattavat aiheuttaa kannattavuushaasteita leipomosegmentin asiakkaille. Ostovoiman heikkeneminen voi vaikuttaa negatiivisesti artesaanileipomoiden kysyntään, kun kuluttajat suuntaavat ostoksensa edullisempiin tuotteisiin.

   Kasvutrendin odotetaan jatkuvan pääraaka-aineluokkien hinnoissa, vaikkakin katsauskauden erittäin nopea inflaatio tasaantunee selvästi. Tämän odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

   Näistä haasteista huolimatta Leipurin katsoo, että markkina tarjoaa pitemmällä aikavälillä erittäin vakaan ympäristön ja myös orgaanisen kasvun mahdollisuuksia valituissa markkinasegmenteissä. Myös aiemmin käynnistetty tulosjohtamisen ohjelma kehittää organisaation kyvykkyyttä tiedolla johtamiseen ja auttaa erityisesti parantamaan taloudellista suorituskykyä. Ohjelmassa sekä keskitytään valittuihin kasvuklustereihin että toimintojen tehokkuuden parantamiseen. Tämän ohjelman odotetaan osaltaan parantavan Leipurin taloudellista kehitystä.

   Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen ja koronaviruspandemian vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin ja tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen sekä yleisesti toimitusaikoihin jatkuvat.

   Maksuhäiriöiden ja saatavien hallinta on onnistunut toistaiseksi hyvin. Kannattavuushaasteet lisäävät sekä maksuhäiriöiden että konkurssien riskiä asiakas- ja toimittajakentässä.

   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen. Muun toiminnan vertailukelpoinen liikevoitto neljännellä neljänneksellä oli -1,8 miljoonaa euroa (-1,9). Raportoitu liikevoitto -1,9 miljoonaa euroa (-1,9) sisältää -0,1 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia uudelleenjärjestelykuluja.

   Vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto oli -6,0 miljoonaa euroa (-7,9). Raportoitu liikevoitto oli -6,7 miljoonaa euroa (-7,9), sisältäen -0,7 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka pääosin liittyvät Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnettyyn osakeperusteiseen lisäpalkkioon ja uudelleenjärjestelykuluihin.


   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Aspon tavoite on saavuttaa kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan näin askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

   Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia.

   Osakepääoma ja osakkeet

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2022 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 62 250 osaketta eli 0,2 % osakepääomasta.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

   Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–joulukuussa 2022 yhteensä 4 242 696 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 33,9 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 13,5 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 11,80 euroa ja alin 6,09 euroa. Keskikurssi oli 8,01 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 8,20 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 257,1 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 712 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 077 145 osaketta eli 3,43 % osakekannasta.

   Osinkoehdotus

   Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun jättäen kuitenkin tilaa strategisille investoinneille. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuonna 2017.

   Hallitus ehdottaa 4.4.2023 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

   Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 43 344 212,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 7 544 383,09 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä on 31 357 529 kappaletta.

   Osinko 0,23 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 17.4.2023. Hallitus päättää 1.11.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta, enintään 0,23 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

   Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

   Palkitseminen

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

   Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2022–2024. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

   Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Vuoden 2022 ansaintajakson osalta tavoitteet täyttyivät yhteensä 90 prosenttisesti.   

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2023   

   Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää perustamalla osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

   Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerinä ollut EPS-tavoite täyttyi täysin tilikaudella 2021. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella luovutettiin maaliskuussa 2022 osakepalkkiona yhteensä 89 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen.

   Osakepalkkiojärjestelmä 2020

   Kesäkuussa 2022 Aspon hallitus myönsi Osakepalkkiojärjestelmä 2020:n puitteissa ja toimitusjohtajasopimuksen perusteella Aspon toimitusjohtaja Rolf Janssonille 20 000 Aspon osaketta. Osakkeista 10 000 kappaletta ja niitä vastaavan määrän rahaa verojen maksamiseen luovutettiin kesäkuussa ja sopimuksen mukaisesti Jansson hankki samanaikaisesti 10 000 osaketta markkinoilta omalla kustannuksellaan. Toinen samansuuruinen luovutus yhtiön toimitusjohtajalle tulee tapahtumaan vuonna 2023.

   Osinko

   Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 19.4.2022.

   Aspo Oyj:n hallitus päätti 2.11.2022 pitämässään kokouksessa osingon toisen erän, 0,22 euroa/osake, maksamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksettiin 11.11.2022.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Tapio Kolunsarka. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Tapio Kolunsaran, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

   Hallituksella oli vuoden 2022 aikana 21 kokousta. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 99.

   Yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy ilmoitti, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.4.2022, valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.4.2022, valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Osakkeita on vuonna 2022 luovutettu yhteensä 99 400 kappaletta osakepalkkiojärjestelmien puitteissa.


   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

   Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   Lahjoituksia tehtiin vuonna 2022 yhteensä noin 55 000 euroa.

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 31.8.2022 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

   Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 4.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

   Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muutosta työjärjestykseensä. Ehdotuksen mukaisesti vastaisuudessa Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet valittaisiin 31.5. päivätyn osakasluettelon perusteella, kun aiemmin kyseinen päivämäärä on ollut 31.8. Nimitystoimikunta katsoo tämän paremmin tukevan toimikunnan työtä uuden päivämäärän jättäessä sille enemmän aikaa ehdotusten valmisteluun.

   Hallituksen kokoonpano

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Kaarina Ståhlberg. Aspon pitkäaikainen hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Mammu Kaario jää pois hallituksesta kuluvan toimikauden jälkeen.

   Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

   Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkioita korotetaan maltillisesti ja ne olisivat jatkossa seuraavat (suluissa nykyiset palkkiot):
   - hallituksen jäsen 3 000 (2 700) euroa / kuukausi
   - varapuheenjohtaja 4 400 (4 050) euroa / kuukausi
   - puheenjohtaja 6 000 (5 400) euroa / kuukausi

   Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 800 (700) euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 (1 050) euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   TALOUDELLISET TIEDOT

   Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

     10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
     Me Me Me Me
   Jatkuvat toiminnot        
   Liikevaihto 163,8 160,0 643,4 573,3
   Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,2 3,3 0,5
   Materiaalit ja palvelut -109,8 -97,3 -402,9 -349,4
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -14,1 -13,0 -54,4 -50,7
   Poistot ja arvonalentumiset -6,9 -8,8 -19,9 -20,8
   Poistot ja arvonalentumiset vuokratuista hyödykkeistä -4,6 -3,8 -16,7 -13,7
   Liiketoiminnan muut kulut -33,2 -28,6 -118,9 -102,3
   Liikevoitto -3,7 8,7 33,9 36,9
            
   Rahoitustuotot ja -kulut 0,7 -1,0 -6,3 -3,9
            
   Voitto ennen veroja -3,0 7,7 27,6 33,0
            
   Tuloverot -1,3 -2,1 -4,1 -4,7
   Jatkuvien toimintojen tulos -4,3 5,6 23,5 28,3
            
   Tulos lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) -1,1 0,1 -2,8 -3,0
   Tilikauden voitto -5,4 5,7 20,7 25,3
            
   Muut laajan tuloksen erät        
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
   Muuntoerot -7,2 -0,1 -1,2 2,2
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -7,2 -0,1 -1,2 2,2
   Laaja tulos -12,6 5,6 19,5 27,5
            
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -5,4 5,7 20,7 25,3
            
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos -12,6 5,6 19,5 27,5
            
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa        
   Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu        
   osakekohtainen tulos        
   Jatkuvista toiminnoista -0,17 0,17 0,70 0,86
   Lopetetuista toiminnoista -0,04 0,00 -0,09 -0,10
   Yhteensä -0,21 0,17 0,61 0,76

   Aspo-konsernin lyhennetty tase

     12/2022 12/2021
   Varat Me Me
        
   Aineettomat hyödykkeet 46,8 45,9
   Aineelliset hyödykkeet 178,4 168,9
   Vuokratut hyödykkeet 15,9 20,7
   Muut pitkäaikaiset varat 1,5 1,7
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 242,6 237,2
        
   Vaihto-omaisuus 69,9 68,6
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 69,3 74,4
   Rahavarat 21,7 17,7
     160,9 160,7
   Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 12,4 8,4
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 173,3 169,1
        
   Varat yhteensä 415,9 406,3
        
        
   Oma pääoma ja velat    
        
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 121,7 107,4
   Oma pääoma yhteensä 143,7 129,4
        
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 154,3 142,4
   Vuokrasopimusvelat 4,6 6,9
   Muut velat 7,6 5,7
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 166,5 155,0
        
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 17,8 21,4
   Vuokrasopimusvelat 11,7 14,4
   Ostovelat ja muut velat 72,3 79,3
     101,8 115,1
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 3,9 6,8
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 105,7 121,9
        
   Oma pääoma ja velat yhteensä 415,9 406,3

   Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

     1-12/2022 1-12/2021
     Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
   Liikevoitto, koko konserni 31,2 33,9
   Oikaisut liikevoittoon 50,6 39,6
   Käyttöpääoman muutos -6,7 -22,0
   Maksetut korot -4,2 -4,4
   Saadut korot 0,3 0,4
   Maksetut tuloverot -3,5 -3,5
   Liiketoiminnan rahavirta 67,7 44,0
        
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
   Investoinnit -17,8 -16,9
   Investointituki   1,0
   Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 1,8 0,3
   Liiketoimintojen hankinnat -17,9 -1,1
   Liiketoimintojen myynnit 0,3  
   Saadut osingot 0,3 0,2
   Investointien rahavirta -33,3 -16,5
        
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
   Lainojen nostot 29,6 37,0
   Lainojen takaisinmaksut -18,7 -47,5
   Yritystodistusten nettomuutos -5,0 -6,0
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -16,2 -13,8
   Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -20,0  
   Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 30,0  
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,8 -1,8
   Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3  
   Maksetut osingot -14,1 -10,9
   Rahoituksen rahavirta -16,5 -43,0
        
        
   Rahavarojen muutos 17,8 -15,5
   Rahavarat vuoden alussa 17,7 32,3
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,9
   Rahavarojen arvonalentumistappio -2,0  
   Rahavarat kauden lopussa 33,5 17,7
   Myytävänä olevat rahavarat -11,8 0,0
   Rahavarat taseessa 21,7 17,7

   Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

   Muut rahastot

   Hybridi

   Muunto-erot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2022 22,0 16,5 20,0 -24,8 95,7 129,4
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         20,7 20,7
   Muuntoerot       -1,2   -1,2
   Laaja tulos yhteensä       -1,2 20,7 19,5
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -14,1 -14,1
   Hybridi-instrumentti     10,0     10,0
   Hybridi-instrumentin korot ja         -2,2 -2,2
   liikkkeeseenlaskukulut            
   Osakepalkitseminen         1,1 1,1
   Liiketoimet omistajien     10,0   -15,2 -5,2
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 31.12.2022 22,0 16,5 30,0 -26,0 101,2 143,7
                
                
   Oma pääoma 1.1.2021 22,0 16,5 20,0 -26,9 81,9 113,5
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         25,3 25,3
   Muuntoerot       2,2   2,2
   Laaja tulos yhteensä       2,2 25,3 27,5
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -10,9 -10,9
   Hybridi-instrumentin korot         -1,8 -1,8
   Osakepalkitseminen         1,1 1,1
   Liiketoimet omistajien         -11,6 -11,6
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 31.12.2021 22,0 16,5 20,0 -24,7 95,6 129,4

   Laadintaperiaatteet

   Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2021. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2021 -julkaisun sivulla 71.

   Henkilöstö

   Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 886 (944).

   Segmenttitiedot

   Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin.

   Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja  
                
                
   1-12/2022            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   38,1 7,3 -4,8 -6,7 33,9
   Nettorahoituskulut       -6,3 -6,3
   Voitto ennen veroja         27,6
                
                
   1-12/2021            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   26,8 20,4 -2,4 -7,9 36,9
   Nettorahoituskulut       -3,9 -3,9
   Voitto ennen veroja         33,0
                
                
                
   Investoinnit segmenteittäin        
                
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni yhteensä

   Me      
   Investoinnit 1-12/2022 16,5 1,1 0,2   17,8
   Investoinnit 1-12/2021 15,3 0,5 0,1   15,9

   Green Coaster -investointisitoumus

   ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

   Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vahvistettiin, että ESL Shipping perustaa Green Coaster -poolin. Tämän johdosta AtoBatC Shipping AB vahvisti optionsa ja tilasi viisi lisäalusta Chowgule & Company Private Limited -telakalta, jolta AtoBatC on aiemmin tilannut seitsemän identtistä sähköhybridialusta. Joka toinen alus 12 uuden sukupolven sähköhybridialusten sarjassa myydään sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle.

   Niiden alusten osalta, jotka tullaan myymään edelleen, on ennakkomaksut kirjattu vaihto-omaisuuteen. Tilikauden lopussa vaihto-omaisuus sisältää 10,2 miljoonaa euroa Green Coaster -ennakkomaksuja.

   ESL Shippingin oman investoinnin kokonaismäärä on kuusi alusta ja noin 70 miljoonaa euroa.

   Segmenttien varat ja velat          
                  
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Myytävänä olevat

   Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Varat 31.12.2021 215,8 106,6 54,7 8,4 20,8 406,3
   Varat 31.12.2022 224,8 85,7 68,5 12,4 24,5 415,9
                  
   Velat 31.12.2021 31,5 47,9 15,4 6,8 175,3 276,9
   Velat 31.12.2022 32,3 34,4 16,4 3,9 185,2 272,2

   Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

   Telkon liikevaihtoerittely        
                
     10-12/2022 10-12/2021 Muutos-% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos-%
     Me Me   Me Me  
   Liiketoiminta-alue:            
   Muoviliiketoiminta 29,6 39,7 -25,4 136,9 146,7 -6,7
   Kemikaaliliiketoiminta 15,9 23,4 -32,1 80,3 83,6 -3,9
   Voiteluaineliiketoiminta 13,7 10,5 30,5 50,2 38,5 30,4
   Telko yhteensä 59,2 73,6 -19,6 267,4 268,8 -0,5

    

   Leipurin liikevaihtoerittely          
                
     10-12/2022 10-12/2021 Muutos-% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos-%
     Me Me   Me Me  
   Alueorganisaatiot:            
   Suomi 12,2 11,3 8,0 46,6 40,4 15,3
   Ruotsi 12,9     17,3    
   Baltia 10,0 8,5 18,0 36,8 30,6 20,4
   Itä 6,2 9,1 -32,1 25,6 30,7 -16,7
   Yhteensä 41,3 29,0 42,4 126,3 101,7 24,2
   josta:            
   Leipomot 28,6 20,3 40,8 87,9 73,2 20,1
   Elintarviketeollisuus 4,2 3,1 34,5 14,2 11,0 28,8
   Vähittäiskauppa, 8,5 5,5 53,7 24,2 17,4 38,8
   foodservice ja muut            
   Machinery trading Russia   2,0 -100,0   7,3 -100,0
   Vulganus   0,7 -100,0 4,3 4,1 4,9
   Leipurin yhteensä 41,3 31,7 30,4 130,6 113,1 15,5

    

   Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan        
              
     10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021  
     Me Me Me Me  
   ESL Shipping          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,6 0,9 3,5 3,6  
   Tuloutus ajan kuluessa 62,7 53,8 241,9 187,8  
     63,3 54,7 245,4 191,4  
              
   Telko          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 59,1 73,5 267,0 268,5  
   Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,1 0,4 0,3  
     59,2 73,6 267,4 268,8  
              
   Leipurin          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 41,3 29,7 127,3 107,5  
   Tuloutus ajan kuluessa 0,0 2,0 3,3 5,6  
     41,3 31,7 130,6 113,1  
   Yhteensä          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 101,0 104,1 397,8 379,6  
   Tuloutus ajan kuluessa 62,8 55,9 245,6 193,7  
     163,8 160,0 643,4 573,3  
   Liikevaihto markkina-alueittain
          
            
     10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
     Me Me Me Me
   ESL Shipping        
   Suomi 32,6 20,2 121,5 84,3
   Skandinavia 11,9 17,4 58,5 54,1
   Baltia 0,6 2,3 2,9 3,5
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,0 0,6 1,3 2,5
   Muut maat 18,2 14,2 61,2 47,0
     63,3 54,7 245,4 191,4
   Telko        
   Suomi 13,7 12,4 53,5 47,6
   Skandinavia 14,1 14,1 61,7 52,4
   Baltia 7,6 5,0 28,2 20,4
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 15,4 34,0 91,3 117,3
   Muut maat 8,4 8,1 32,7 31,1
     59,2 73,6 267,4 268,8
   Leipurin        
   Suomi 12,3 12,8 49,4 43,3
   Skandinavia 12,6 0,7 17,4 2,9
   Baltia 10,0 8,7 36,7 30,9
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 6,2 9,3 25,6 35,4
   Muut maat 0,2 0,2 1,5 0,6
     41,3 31,7 130,6 113,1
   Yhteensä        
   Suomi 58,6 45,4 224,4 175,2
   Skandinavia 38,6 32,2 137,6 109,4
   Baltia 18,2 16,0 67,8 54,8
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 21,6 43,9 118,2 155,2
   Muut maat 26,8 22,5 95,4 78,7
     163,8 160,0 643,4 573,3

   Kobia AB:n hankinta

   Leipurin osti ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakelija Kobia AB:n koko osakekannan 1. syyskuuta 2022 ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Yritysosto laajentaa Leipurin toimintaa maantieteellisesti Pohjois-Euroopan markkinoilla. Vuonna 2021 Kobian liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti noin 3 %. Kobia AB -yrityskauppa sisälsi myös Kobian omistamat kiinteistöt. Aspo kartoittaa aktiivisesti mahdollisuuksia kiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen. Markkinatilanne vaikuttaa olennaisesti mahdollisiin transaktioihin.

   Hankintahinta oli 15,7 miljoonaa euroa, ja se suoritettiin kokonaisuudessaan käteisvaroina. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Kiinteistöihin tehtiin 9,7 miljoonan euron käyvän arvon kohdistus, asiakassuhteisiin perustuviin aineettomiin hyödykkeisiin tehtiin 0,4 miljoonan euron käyvän arvon kohdistus, ja vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,5 miljoonaa euroa. Käyvän arvon oikaisuista aiheutunut laskennallinen verovelka oli 2,2 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Yrityshankinnasta syntyi liikearvoa 0,1 miljoonaa euroa. Hankinnan kulut, noin miljoona euroa, on kirjattu Leipurin-segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin.

   Kobia AB:n hankintamenolaskelma  
     12/2022
     Me
   Luovutettu vastike  
   Käteisvaroina maksettava 15,7
   Kokonaishankintameno 15,7
      
   Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot  
   Aineettomat hyödykkeet 0,8
   Aineelliset hyödykkeet 13,6
   Vuokratut hyödykkeet 0,3
   Vaihto-omaisuus 4,8
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,0
   Varat yhteensä 24,5
      
   Korolliset velat 1,3
   Ostovelat ja muut velat 5,3
   Laskennallinen verovelka 2,3
   Velat yhteensä 8,9
      
   Nettovarallisuus 15,6
      
   Liikearvo 0,1

   Johan Steenks -hankinta

   Telko sai norjalaisen Johan Steenks AS liiketoimintakauppa päätökseen 3. lokakuuta 2022. Johan Steenks on teknisten muoviraaka-aineiden ja muovien lisäaineiden jakelija, jolla on vakiintunut asiakaskunta Norjan markkinoilla sekä lukuisia tunnettuja päämiehiä. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Telkon liikevaihtoon tai tulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hankintahinta oli noin 2,0 miljoonaa euroa, josta 0,7 miljoonaa euroa kohdistui varastoon ja loput 1,3 miljoonaa euroa kirjattiin liikearvon lisäykseksi. Hankinnan rahavirta vuonna 2022 oli -1,9 miljoonaa euroa.

   Lopetetut toiminnot ja muut myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävänä olevien erien ryhmät

   Lokakuun 17. päivänä Telko allekirjoitti sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Kauppahinta on noin 9,5 miljoonaa euroa. Kaupan päättäminen edellyttää vielä Venäjän viranomaisten hyväksyntää. Telko Venäjän yhtiö on luokiteltu myytävänä olevaksi lokakuusta 2022 lähtien, kun esisopimus myynnistä allekirjoitettiin. Telkon Valko-Venäjän yhtiö on luokiteltu myytävänä olevaksi joulukuusta 2022 lähtien, kun myyntiin liittyvä sopimus allekirjoitettiin yhtiön toimivan johdon kanssa.

   Leipurin yhtiöt Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa on luokiteltu myytävänä oleviksi 31.12.2022, kun myynti alkoi näyttää todennäköiseltä. Sitova esisopimus myynnistä allekirjoitettiin 17.1.2023 venäläissyntyisen yksityissijoittaja Timur Akhiyarovin kanssa. Kauppahinta on noin 8,4 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä paikallisten viranomaisten hyväksynnän.

   Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin-segmenttiin kuuluva Vulganus Oy määriteltiin joulukuussa 2021 Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi ja luokiteltiin myytävänä oleviksi.

   Vulganus myytiin 30.6.2022 KÖNIG Maschinen GmbH:lle, joka on johtava itävaltalainen leipomokoneiden valmistaja. Vulganuksen tulos, mukaan lukien myynnistä aiheutunut -0,4 miljoonan euron tappio, raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja ja Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja.

   Kauko-liiketoimintasegmentti on luokiteltu IFRS 5 -standardin mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen luvut raportoidaan erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Laajan tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Kauko Oy myytiin 31.10.2022 Signal Partners Oy:lle.

   Tulos lopetetuista toiminnoista          
       10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021
       Me Me Me Me
   Liikevaihto   0,8 3,2 9,2 13,1
   Materiaalit ja palvelut   -0,6 -2,3 -6,9 -9,6
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -0,2 -0,4 -1,5 -1,7
   Poistot ja arvonalentumiset   0,0 0,0 -1,3 -3,5
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä   0,0 0,0 0,0 -0,1
   Liiketoiminnan muut kulut   -1,1 -0,4 -2,2 -1,2
   Liikevoitto   -1,1 0,1 -2,7 -3,0
   Voitto ennen veroja   -1,1 0,1 -2,7 -3,0
   Tuloverot       -0,1 0,0
   Tulos   -1,1 0,1 -2,8 -3,0

   Lopetettujen toimintojen tulos sisältää Kauko-liiketoimintasegmentin tuotot ja kulut siltä osin kuin katsotaan, että ne siirtyisivät Aspo-konsernin ulkopuolelle myynnin yhteydessä. Täten lopetettujen toimintojen tulos ei sisällä kaikkia Kauko-liiketoimintasegmentille kohdistettuja Aspo-konsernin sisäisiä hallintoveloituksia. Tästä syystä lopetettujen toimintojen tulos tilikaudella on 0,3 miljoonaa euroa (0,4) parempi kuin Kauko-liiketoimintasegmentin tulos. Kaukon liikearvoon kirjattiin -1,3 miljoonan euron arvonalentumistappio kesäkuussa 2022. Lopetettujen toimintojen tulokseen sisältyy myös neljännellä neljänneksellä kirjattu Kauko Oy:n myyntitappio -1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Kaukon liikearvoon kirjattiin -3,4 miljoonan euron arvonalentumistappio.

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat        
           1-12/2022 1-12/2021
           Me Me
   Liiketoiminnan nettorahavirta       -0,6 0,4
   Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta     -1,0 0,0
   Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta     -1,6 -1,6
   Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos   -3,2 -1,2

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Kauko-liiketoimintasegmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista. Vuonna 2022 toteutuneen Kauko Oy:n myynnin rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa ja se sisältyy investointien rahavirtaan. Myynnin kulut -0,4 miljoonaa euroa sisältyvät liiketoiminnan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta muodostuu pääosin korollisten lainojen lyhennyksistä.

   Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat        
           12/2022 12/2021
           Me Me
   Lopetettujen toimintojen varat         5,5
   Muut myytävänä olevat varat       12,4 2,9
   Myytävänä olevat varat yhteensä       12,4 8,4
              
   Lopetettujen toimintojen velat         4,9
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat   3,9 1,9
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä 3,9 6,8

   Myytävänä olevien yhtiöiden varat ja velat raportoidaan taseessa Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja velat Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat -rivillä. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä, mistä syystä vertailulukuja ei ole oikaistu.

   Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat vuonna 2022 sisältävät myytävänä olevien idän yhtiöiden varat ja velat. Luokittelu sisältää myytävänä oleville yhtiöille kuuluvan osuuden Aspo-konsernin varoista ja veloista, eivätkä ne sisällä konsernissa eliminoituja sisäisiä eriä. Lopetettujen toimintojen varat ja velat vuonna 2021 sisälsivät Kauko-liiketoimintasegmentin luvut. Muut myytävänä olevat erät vuoden 2021 lopussa olivat Vulganus Oy:n varoja ja velkoja. Kaukon ja Vulganuksen poistojen kirjaaminen lopetettiin 1.12.2021, kun luokittelu myytävänä olevaksi tapahtui. Poistot kirjattiin yhtiöiden myynnin yhteydessä osaksi myyntitappiota. Telko Venäjä luokiteltiin myytävänä olevaksi 31.10.2022 ja muut myytävänä olevat idän liiketoiminnot 31.12.2022 lähtien. Poistojen kirjaaminen lopetettiin, kun luokittelu myytävänä olevaksi tapahtui.

   Myytävänä olevaksi luokittelun yhteydessä myytävänä olevien idän yhtiöiden nettovarallisuus on arvostettu käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla, joka oli kirjanpitoarvoa pienempi. Tämän takia Telko-segmentissä kirjattiin neljännellä neljänneksellä arvonalentumistappiota 9,4 miljoonaa euroa ja Leipurin-segmentissä 5,2 miljoonaa euroa, jotka raportoidaan osana Telko- ja Leipurin-segmenttien lukuja, ja Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja.

   Arvonalentumistappiot tuloslaskelmassa 2022      
       Telko Leipurin Yhteensä
       Me Me Me
   Arvonalentumistappiot, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,6 1,1 1,7
   Arvonalentumistappiot vuokratuista hyödykkeistä 0,8 0,1 0,9
   Materiaalit ja palvelut   4,8 2,4 7,2
   Liiketoiminnan muut kulut   3,1 1,4 4,5
   Tuloverot   0,0 0,2 0,3
   Yhteensä   9,4 5,2 14,6

   Idän liiketoimintojen varojen arvonalentumiskirjaukset kohdistuivat pääosin varastoon, myyntisaamisiin ja rahavaroihin. Lisäksi liikearvoon kirjattiin arvonalentumistappio, joka määräytyi myytävien yhtiöiden ja segmentin käyvän arvon suhteen mukaan.

   Rajoitetut rahavarat

   Aspo-konsernilla on Venäjällä 13,5 miljoonan euron rahavarat, joiden käyttö on Venäjän hallituksen tiukasti rajoittamaa ja pankkien kontrolloimaa. Näiden rahavarojen arvo konsernissa on 11,5 miljoonaa euroa, koska rahavaroihin tehtiin 2,0 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Venäjän yhtiöiden IFRS 5 -luokittelun yhteydessä. Venäjän rahavarat esitetään taseessa myytävänä oleviksi luokitelluissa omaisuuserissä. Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä osinkoja ja kaupallisia suorituksia on edelleen kyetty maksamaan. Lisäksi myytävien idän liiketoimintojen myyntihintojen arvioidaan tietojemme mukaan olevan siirrettävissä myynnin yhteydessä. On kuitenkin olemassa riski, että rahavarasaldot Venäjällä eivät ole jatkossa kokonaan konsernin käytettävissä, jonka vuoksi niitä on pidettävä rajoitettuina rahavaroina IAS 7 -standardin mukaan.

   Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

   17.1.2023 Leipurin allekirjoitti sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tytäryhtiöidensä osakekannat Timur Akhiyaroville. Venäläissyntyinen Akhiyarov sijoittaa Leipurin idän liiketoimintoihin yksityissijoittajana. Kauppahinta on noin 8,4 miljoonaa euroa. Oikeudet Leipurin nimeen ja tavaramerkkeihin eivät sisälly kauppaan. Kaupan toteutuminen vaatii vielä paikallisten viranomaisten hyväksynnän.

   Telkon ja Leipurin yhtiöt Valko-Venäjällä on Valko-Venäjän ministerineuvoston tammikuun 2023 lopussa antamalla päätöksellä lisätty listaan yhtiöistä, joiden osakkeiden luovuttaminen on kielletty. Tämän takia näyttää epätodennäköiseltä, että Telkon Valko-Venäjän yhtiön myynti etenisi. Tämä ei muuta Aspo-konsernin aiemmin julkaisemaa arviota divestoinnin taloudellisista vaikutuksista. Leipurin Valko-Venäjän yhtiö on osa suunniteltua osakekauppaa, jonka myötä Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tytäryhtiöiden osakekannat myytäisiin samalle ostajalle. Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös ei muuta aiemmin julkaistua arviota osakekaupan taloudellisista vaikutuksista eikä se estä Leipurin Venäjän ja Kazakstanin tytäryhtiöiden osakekantojen myymistä.

   Tammikuussa 2023 Telko hankki puolalaisen jakeluyhtiö Eltrexin. Eltrex on erikoiskemikaalien ja teollisuuspakkausmateriaalien jakelija, jonka vuosittainen liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoitto hieman alle miljoona euroa.

   9.2.2023 Leipurin sopi Göteborgissa sijaitsevan varastokiinteistönsä myynnistä ja takaisinvuokrauksesta. Kiinteistö tuli Leipurin omistukseen Kobia-yritysoston yhteydessä 1.9.2022. Ostaja on ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Revelop. Myynti ja takaisinvuokraus -transaktion myötä Aspo kirjaa noin 0,4 miljoonan euron myyntivoiton. Sopimuksen ehtojen mukaisesti Leipurin vuokraa kiinteistön viideksi vuodeksi. Järjestely on lähes kustannusneutraali, sillä omistetun kiinteistön poistot korvautuvat vastaavansuuruisilla vuokratun omaisuuden poistoilla ja korkokuluilla.

   Helsingissä 15.2.2023

   Aspo Oyj
   Hallitus

    

   Tiedotustilaisuus

   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 15.2.2023 kello 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityissijoittajille, ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen johanna.ahtiainen@aspo.com.

   Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

   Tiedotustilaisuus on englanninkielinen ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/full_year_result_2022. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse rekisteröitymällä oheisen linkin kautta https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009756. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.   Helsingissä 15.2.2023


   Aspo Oyj


   Rolf Jansson
     Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, 040 060 0264, sähköposti rolf.jansson@aspo.com


   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.

    

   Liite