ASPON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

  Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin torstaina 8.4.2021  Helsingissä.

  Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

  Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,18 euroa/osake, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 19.4.2021. Toinen erä, 0,17 euroa/osake, maksetaan marraskuussa 2021.

  Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

  Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen ja tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.


  Tallenteet yhtiökokouksen esityksistä

  Gustav Nybergin, hallituksen puheenjohtajan 8.4.2021 saakka
  Aki Ojanen, toimitusjohtaja
  Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja alkaen 8.4.2021

   

  Yhtiökokouspöytäkirja
  Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
  Liite 2 Kokouskutsu 11.3.2021 (pörssitiedote)
  Liite 3 Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus
  Liite 4 Palkitsemisraportti
  Liite 5 Palkitsemispolitiikka
  Liite 6 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
  Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden osakeannista


  YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

  Kokouskutsu
  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 sekä tilintarkastuskertomus
  Aspon Vuosi 2020 -julkaisu
  Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
  Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
  Palkitsemispolitiikka
  Palkitsemisraportti
  Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

  Tietosuojaseloste (PDF)
  Valtakirjamalli (PDF)

  Yhtiökokouksen tärkeät päivämäärät  
  ​Aspon tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin ja palkitsemisraportin julkaiseminen 4.3.2021
  ​Kokouskutsun ja palkitsemispolitiikan julkaiseminen 11.3.2021
  Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 16.3.2021 klo 16
  Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaiseminen 17.3.2021
  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 17.3.2021 klo 12
  Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 23.3.2021 klo 16
  ​Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 25.3.2021
  Osakkeenomistajien kysymysten ja johdon vastausten  julkaiseminen  26.3.2021
  ​Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 30.3.2021 klo 16
  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee olla merkittynä yrityksen tilapäiseen osakasluetteloon  1.4.2021 klo 10
  ​Yhtiökokous 8.4.2021 klo 10
  ​Osingon täsmäytyspäivä * 12.4.2021, 29.10.2021
  ​Osingon maksupäivä * 19.4.2021, 5.11.2021
  * Aspon hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle  

   

   


  Päivitetty: 05.05.2021