telko

Vastuullisia muoviraaka-aineita kehittämässä

Telko uudistaa osaltaan muovien kiertotaloutta ja tarjoaa asiakkailleen ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tuotekehitystä vaihtoehtoisten muoviraaka-aineiden tuotetarjooman kehittämiseksi on lisätty, ja Telko pyrkii liiketoiminnassaan kuitu- ja kierrätysmuovien lisäämiseen sekä niiden suhteellisen osuuden kasvattamiseen. Telkolle on myönnetty ISCC Plus -sertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena jakelijana. ISCC Plus on biopohjaisten muovien sertifikaatti, jonka ansiosta Telko voi toimittaa asiakkailleen massatasemenetelmän (mass balance) periaatteiden mukaisesti tuotettuja muoviraaka-aineita.

Telkon kestävyysnäkökulmat huomioon ottava Green Portfolio -liiketoiminnan osuus Telkon kokonaisliikevaihdosta oli vuonna 2020 yhä varsin pieni. Green Portfolio -liiketoiminnan odotetaan kuitenkin kasvavan kaupallisesti merkittäväksi lähivuosien kuluessa. Erityisesti kysyntää odotetaan länsimarkkinoilta, mutta myös itämarkkinoilla asiakkaat ovat kiinnostuneita esimerkiksi biohajoavien muovipussien tai liuotinvapaiden maalien valmistukseen sopivista raaka-aineista.

telko_pietari_008_800

 


Päivitetty: 07.12.2021