leipurin-2021

Tavoitteena ruokahävikin minimoiminen ja jätteen hyötykäyttö

Leipurin tavoitteena on pienentää ympäristöjalanjälkeään erityisesti ruokahävikin ja jätteiden minimoimisen kautta. Ruokahävikki johtuu alalla esimerkiksi varastossa vanhentuneiden tuote-erien hävittämisestä, käsittelyvirheiden aiheuttamien pakkausten rikkoontumisista ja väärien tuote-erien toimituksista asiakkaille. Leipurin on onnistunut pienentämään merkittävästi hävikkiään viimeisten vuosien aikana. Lisäksi jätteen hyötykäyttöä on saatu kasvatettua lisäämällä rehuksi käytettävän ja kierrätettävän jätteen osuutta. Leipurin on onnistunut pienentämään hävikkiä muun muassa hankintaa tehostamalla ja hankinnan, myynnin ja laatutoiminnon yhteisillä kuukausittaisilla palavereilla, joiden avulla varaston kiertonopeutta saatiin parannettua.

Oman liiketoiminnan ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi Aspo-konsernin yhtiöt tarjoavat asiakkailleen ratkaisuja, joiden avulla he pystyvät vähentämään koko tuotanto- ja jakeluketjun aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kaupan ja logistiikan alalla toimivien Leipurin ja Telkon osalta suurimmat ympäristövaikutukset saadaan aikaan muualla toimitusketjussa. Aspon hallituksen linjauksen mukaisesti yhtiöiden tavoitteena on olla alojensa parhaita ja vastuullisimpia kumppaneita sekä asiakkailleen että päämiehilleen, ja omalla asiantuntijuudellaan pienentää koko toimitusketjun päästöjä.


Päivitetty: 07.12.2021