Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

   Julkaistu 18.11.2022

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   18.11.2022 klo 9.00

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle


   Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 4.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

   Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muutosta työjärjestykseensä. Ehdotuksen mukaisesti vastaisuudessa Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet valittaisiin 31.5. päivätyn osakasluettelon perusteella, kun aiemmin kyseinen päivämäärä on ollut 31.8.
   Nimitystoimikunta katsoo tämän paremmin tukevan toimikunnan työtä uuden päivämäärän jättäessä sille enemmän aikaa ehdotusten valmisteluun.

   Hallituksen kokoonpano

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Kaarina Ståhlbergia.

   Kaarina Ståhlberg on vuodesta 2016 lähtien toiminut Posti Group Oyj:n lakiasioista ja yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana ja 2017 alkaen johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut lakiasioiden johtotehtävissä muun muassa Nokialla ja Fortumissa. Lisäksi Ståhlberg on toiminut Kesko Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 2015–2016 sekä Vaisala Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien.

   Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

   Nimitystoimikunta haluaa kiittää Aspon pitkäaikaista hallituksen jäsentä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Mammu Kaariota erinomaisesta sekä menestyksellisestä työstä hänen jäädessään hallituksesta pois kuluvan toimikauden jälkeen.

   Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkioita korotetaan maltillisesti ja ne olisivat jatkossa seuraavat (suluissa nykyiset palkkiot):

   - hallituksen jäsen 3 000 (2 700) euroa / kuukausi

   - varapuheenjohtaja 4 400 (4 050) euroa / kuukausi

   - puheenjohtaja 6 000 (5 400) euroa / kuukausi

   Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 800 (700) euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 (1 050) euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   Nimitystoimikunnan kokoonpano

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.


   Aspo Oyj

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Roberto Lencioni, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 30 600 3423, roberto.lencioni@gard.no

   JAKELU:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.