Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

   Julkaistu 15.12.2021

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   15.12.2021 klo 12.30

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

   Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

   Hallituksen kokoonpano

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä Tapio Kolunsarka.

   Tapio Kolunsarka on vuodesta 2020 alkaen työskennellyt Evac Groupin toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi Ramirentin toimitusjohtajana, ja hän on työskennellyt uransa aikana myös UPM:n Raflatac liiketoiminta-alueen johtajana sekä UPM:n muissa johtotehtävissä Suomessa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi hänellä on taustaa liikkeenjohdon konsulttina McKinseyllä. Kolunsarka on toiminut Purmo Groupin hallituksen jäsenenä 2018–2021.

   Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

   Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

   - hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi

   - varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi

   - puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

   Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 050 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   Nimitystoimikunnan kokoonpano

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

   ASPO OYJ

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätietoja:
   Lencioni Roberto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, työ puh. +358 30 600 3423, roberto.lencioni@gard.no

   JAKELU:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista.