Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon ESL Shipping ostaa ruotsalaisvarustamo AtoB@C:n ja monipuolistaa tarjontaansa ja asiakaskuntaansa raaka-ainekuljetuksista teollisuuden tuotekuljetuksiin

   Julkaistu 29.06.2018

   Aspo Oyj:n täysin omistama varustamo ESL Shipping Oy ostaa varustamoliiketoimintaa harjoittavien AtoB@C Shipping AB:n ja AtoB@C Holding AB:n osakekannat (AtoB@C). Velaton kauppahinta (EV) on yhteensä 30 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta rahoitetaan pääosin Aspon olemassa olevilla rahoitusreserveillä sekä noin 4,2 miljoonan euron osalta Aspo Oyj:n uusilla liikkeeseen laskettavilla osakkeilla. Toteutuakseen yrityskauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän Suomessa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen tämän vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Aspo Oyj:n hallitus päättää uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta kaupan toteutuksen yhteydessä varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän osakeantivaltuutuksen nojalla osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen. Uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy viisi arkipäivää ennen kaupan toteutusta Aspon osakkeen 25 päivän Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäynnillä painotetun keskikurssin nojalla. Osakkeisiin kohdistuu kahden vuoden luovutusrajoitus.

   AtoB@C harjoittaa varustamoliiketoimintaa 30 aluksella, jotka ovat kantavuudeltaan 4 000-5 000 tonnia. Kuusi irtolastialusta on kokonaan omistettuja ja kaksi AtoB@C omistaa 49 % osuudella. Loput 22 alusta ovat aikarahdattuja. Vuonna 2017 AtoB@C:n liikevaihto oli 79,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. AtoB@C:n kuljettamat rahdit ovat pääasiallisesti metsäteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita, terästeollisuuden tuotteita, lannoitteita, kierrätysmateriaaleja, biopolttoaineita ja mineraaleja. AtoB@C:n päätoimipiste sijaitsee Ystadissa.

   Kaupan myötä ESL Shippingin liikevaihto nousee vuoden 2017 luvuilla laskien noin 80 miljoonasta eurosta noin 160 miljoonaan euroon ja kuljetetut rahtimäärät kasvavat nykyisestä noin 11-12 miljoonasta tonnista noin 16-17 miljoonaan tonniin.

   ESL Shipping vahvistaa kaupan toteutuessa asemaansa nykyistä pienempien alusten kokoluokassa ja sen liiketoiminta vahvistuu merkittävästi uusien asiakkuuksien ja uusien kuljetettavien tuotevirtojen myötä. Kaupan toteutuessa ESL Shippingillä on uudisrakennukset mukaan luettuna yhteensä 50 alusta kantavuudeltaan 468 000 tonnia kuollutta painoa aikaisemman 331 000 tonnin sijaan. Aluksista 19 on kokonaan omistettuja, 2 alusta on vähemmistöomistettuja, yksi alus on vuokrattu ja loput 28 ovat aikarahdattuja.

   "Aspon strategiana on kehittää johtavia yhtiöitä toimialallaan. Yrityskauppa kasvattaa ESL Shippingin uuteen kokoluokkaan ja luo hyvät edellytykset parantaa varustamon operoinnin tehokkuutta ja kokonaiskannattavuutta", sanoo Aspon toimitusjohtaja ja ESL Shippingin hallituksen puheenjohtaja Aki Ojanen.

   Sekä nykyinen ESL Shipping että AtoB@C ovat jo nyt vahvasti läsnä koko Pohjois-Euroopan alueella. Laajentunut ESL Shipping on entistä tasapainoisempi ja riskien osalta hajautetumpi varustamokokonaisuus. Kaupan myötä ESL Shippingillä on entistä enemmän mahdollisuuksia kehittää ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kuljetusratkaisuja asiakkaiden tuleviin tarpeisiin.

   "Yhdessä muodostamme vahvan pohjoismaisen ja asiakaslähtöisen varustamon, jolla on vahvat hartiat määrätietoiseen tulevaisuuden menestyksen rakentamiseen", sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen.

   AtoB@C:n pääomistaja, laivanvarustaja Anders Nilsson: "Olen hyvin iloinen löydettyäni varustamolleni parhaan mahdollisen kodin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin."

   Kaupan arvioidaan parantavan Aspon osakekohtaista tulosta jo kuluvalla tilikaudella. Tavoiteltavat vuotuiset synergiat ovat suuruudeltaan vähintään 2 miljoonaa euroa ja niiden arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuodesta 2020 alkaen.

   Kaupan toteutumisen jälkeen ESL Shipping osana Aspo-konsernia tulee esittelemään tarkemmin uutta rakennettaan ja tavoitteitaan.


   ASPO OYJ

   Aki Ojanen
   toimitusjohtaja

   Lisätietoja:

   Aki Ojanen, Aspon Oyj:n toimitusjohtaja ja ESL Shippingin hallituksen puheenjohtaja,
   +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com

   Mikki Koskinen, ESL Shippingin toimitusjohtaja,
   +358 50 351 7791, mikki.koskinen@eslshipping.com


   Jakelu:         
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi


   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

   ESL Shipping on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Yhtiön tärkeimpiä asiakkaita ovat terästeollisuus, energiantuottajat sekä kemianteollisuus ESL Shipping varmistaa teollisuuden ja energiantuotannon raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin sääolosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

   Aiheet: ESL Shipping