Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

   Julkaistu 02.11.2022

   Aspo Oyj                 
   Osavuosikatsaus             
   2.11.2022 klo 9.30

   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

   Vahva tulostaso jatkui: Kolmannen neljänneksenvertailukelpoinen liikevoitto 13,0 miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi 8 %


   Suluissa on esitetty vuoden 2021 vastaavan ajanjakson luvut.

   Heinäsyyskuu 2022, koko konserni

   • Aspon liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 160,1 Me (148,0).
   • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,0 Me (11,0) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 8,1 % (7,4).
   • ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,7 Me (7,1), Telkon 3,7 Me (5,9) ja Leipurin 0,6 Me (0,6).
   • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -0,7 Me.
   • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 12,5 Me (10,8). Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 7,9 % (7,5).
   • ESL Shippingin liikevoitto oli 9,7 Me (7,1), Telkon 4,2 Me (5,9) ja Leipurin-segmentin -0,5 Me (0,6).
   • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,30 euroa (0,16).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 11,4 Me (11,1). Vapaa rahavirta oli -9,7 Me (7,2).

    

   Tammi–syyskuu 2022, koko konserni

   • Aspon liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 488,0 Me (423,2).
   • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 44,0 Me (28,5) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 9,0 % (6,7).
   • ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,8 Me (17,0), Telkon 19,5 Me (16,0) ja Leipurin 2,2 Me (1,2).
   • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -8,0 Me.
   • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 37,6 Me (28,2). Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 7,8 % (6,8).
   • ESL Shippingin liikevoitto oli 27,9 Me (17,0), Telkon 15,0 Me (16,0) ja Leipurin -0,5 Me (1,2).
   • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,82 euroa (0,59).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 45,7 Me (33,3). Vapaa rahavirta oli 17,9 Me (23,4).


   Ohjeistus vuodelle 2022, annettu 17. lokakuuta 2022

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 52–57 miljoonaa euroa (42,4 Me) vuonna 2022.

    

   Avainluvut          
     7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
              
   Liikevaihto, koko konserni, Me 160,1 148,0 488,0 423,2 586,4
   Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 157,8 144,6 479,6 413,3 573,3
              
   ESL Shipping, liikevoitto, Me 9,7 7,1 27,9 17,0 26,8
   Telko, liikevoitto, Me 4,2 5,9 15,0 16,0 20,4
   Leipurin, liikevoitto, Me -0,5 0,6 -0,5 1,2 -2,4
   Muu toiminta, liikevoitto, Me -0,9 -2,8 -4,8 -6,0 -7,9
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me 12,5 10,8 37,6 28,2 36,9
   Liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista 7,9 7,5 7,8 6,8 6,4
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me -0,2 -3,2 -1,6 -3,1 -3,0
   Liikevoitto, koko konserni, Me 12,3 7,6 36,0 25,1 33,9
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,7 -3,4 -8,0 -3,4 -8,5
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me 13,0 11,0 44,0 28,5 42,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 8,1 7,4 9,0 6,7 7,2
              
   Voitto ennen veroja, Me 10,4 9,8 30,6 25,3 33,0
   Katsauskauden voitto, Me 9,4 5,4 26,1 19,6 25,3
   Jatkuvien toimintojen tulos, Me 9,6 8,6 27,8 22,7 28,3
   Lopetettujen toimintojen tulos, Me -0,2 -3,2 -1,7 -3,1 -3,0
   Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,30 0,16 0,82 0,59 0,76
   Jatkuvien toimintojen EPS, euroa 0,30 0,26 0,87 0,69 0,86
   Lopetettujen toimintojen EPS, euroa 0,00 -0,10 -0,05 -0,10 -0,10
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 11,4 11,1 45,7 33,3 44,0
   Vapaa rahavirta, Me -9,7 7,2 17,9 23,4 27,5
   Oman pääoman tuotto (ROE), %     23,7 22,0 20,8
   Omavaraisuusaste, %     35,8 31,8 32,0
   Nettovelkaantumisaste, %     97,6 130,9 129,4
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa     5,24 3,97 4,14

    

   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2022 kolmatta neljännestä:

   Aspon vahva tulostaso jatkui kolmannella neljänneksellä. ESL Shippingin jälleen ennätystasolle kohonnut neljännes sekä Telkon vakaa tuloksentekokyky nostivat vuosineljänneksen vertailukelpoisen liikevoiton 13,0 miljoonaan euroon. Itämarkkinoilla tapahtuneesta myynnin odotetusta laskusta huolimatta liikevaihtomme kasvoi 8 % ja oli 160,1 miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme säilyi vahvana ja oli 8,1 %, mikä jälleen ylitti 8 prosentin tavoitetason. Tämä on kaiken kaikkiaan erinomaista jatkoa taloudellisesti menestyksekkäälle vuodelle.

   Olemme jatkaneet strategiamme toteuttamista tehokkaasti. Kilpailuviranomaiset hyväksyivät kolmannella neljänneksellä Leipurin-segmentin merkittävän yritysoston, jolla se hankki omistukseensa ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakelija Kobian, ja yritysten integraatio on jo käynnissä. Kobia on sisältynyt Aspo-konsernin taloudelliseen raportointiin syyskuusta 2022 alkaen. Rakenteellisilla muutoksilla on negatiivinen vaikutus Leipurin vuoden 2022 taloudellisiin lukuihin, mutta olen varma, että uudistetun strategian myötä yrityksen suunta on oikea.

   Syyskuussa Telko ilmoitti vahvistavansa muovien jakeluliiketoimintaansa ostamalla norjalaisen Johan Steenksin, joka toimii teknisten muoviraaka-aineiden ja muovien lisäaineiden jakelijana ja jolla on vakiintunut asiakaskunta paikallisilla markkinoilla. Tämä on selkeä osoitus Telkon kyvystä toteuttaa kiihdytetyn kasvun strategiaansa.

   Vuosineljänneksellä ESL Shipping vahvisti käynnistävänsä pitkäaikaisen, energiatehokkaita sähköhybridialuksia koskevan pooling-yhteistyön sijoittajaryhmän kanssa, joka koostuu institutionaalisista ja yksityisistä sijoittajista. Tuleva Green Coaster -pooli vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua, parantaa kannattavuutta ja pääoman tuottoa sekä sopii saumattomasti Aspon uudistettuun strategiaan.

   Lokakuun 17. päivänä ilmoitimme, että Telko on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä Telko OOO:n osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Tämä on merkittävä askel, ja olen tyytyväinen, että olemme löytäneet uuden omistajan Telkon toiminnoille Venäjällä. Yritysmyynti vapauttaa aikaa ja resursseja lisäkasvun hakemiseen läntisiltä markkinoilta strategiamme mukaisesti. Aikaisemmin ilmoittamamme mukaisesti Telkon vertailukelpoinen liikevoitto Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli kolmannella neljänneksellä lähellä nollaa. Näin ollen Telkon kolmannen neljänneksen tulokset antavat jo osviittaa yrityksen tulevasta tulostasosta suunnitellun Venäjältä ja Valko-Venäjältä poistumisen jälkeen. Aspon taloudellisessa raportoinnissa Telkon Venäjän liiketoiminta luokitellaan myytävänä olevaksi liiketoiminnaksi sopimuksen allekirjoituskuukaudesta alkaen.  

   Erityisesti ESL Shippingin erinomaisen tuloksen ansiosta päivitimme koko vuotta 2022 koskevaa ohjeistustamme 17.10.2022. Arvioimme nyt, että Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuodelle 2022 on 52–57 miljoonaa euroa, mikä ylittää selvästi viime vuonna saavutetun 42,4 miljoonan euron tason. Samalla arvio Ukrainan sotaan ja Venäjän-toimintojen lopettamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista sekä muista vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä on tarkentunut. Ilmoitetun mukaisesti uusi arvio vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien kokonaismäärästä on noin -25 miljoonaa euroa. Arvio sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavat, vuoden 2022 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä raportoidut erät -8,0 miljoonaa euroa.

   Tulostasomme on ollut vakaa koko vuoden, ja suhtaudumme luottavaisesti lähiajan näkymiimme. Makrotaloudellisesti vallitsee yhä epävarmuutta, ja perusta tulevalle vuodelle on huomattavan erilainen kuin vuosi sitten. Tästä huolimatta asemamme vuoden 2022 viimeistä neljännestä ja jatkoa silmällä pitäen on erinomainen meneillään olevien huomattavien rakenteellisten muutosten ansiosta, joita ovat valituilta itämarkkinoilta poistuminen ja läntisissä maissa tehtävät yritysostot. Jatkamme tulevina vuosina strategiamme toteuttamista, ja tavoittelemme sekä orgaanista että yritysostoilla tapahtuvaa kasvua etenkin läntisillä markkinoilla.

    

   ASPO-KONSERNI

   Taloudellinen tulos ja tavoitteet

   Aspo julkisti 1.12.2021 uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

   • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa
   • Liikevoitto 8 %
   • Oman pääoman tuotto yli 20 %
   • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

   Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %.

   Hyvä tulostaso jatkui vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Aspon liikevaihto koko konsernin tasolla kasvoi 8 % kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 8,1 % (7,4) ja ylitti jälleen asetetun 8,0 %:n tavoitetason. Oman pääoman tuotto pysyi korkeana ja oli 23,7 % (22,0). Nettovelkaantumisaste oli 97,6 % (129,4).

    

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen, jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tulos

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoisesta liikevoitosta on vähennetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joiden katsotaan olevan olennaisia, harvinaisia ja normaalista liiketoiminnasta poikkeavia. Näihin eriin lukeutuvat muun muassa arvonalentumistappiot, laivojen myyntivoitot ja Ukrainan sodasta aiheutuneet taloudelliset tappiot.

   Joulukuussa 2021 Aspo ilmoitti Kauko-liiketoimintasegmentin määrittelystä Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuoliseksi. Kauko-liiketoimintasegmentti on luokiteltu IFRS:n mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos raportoidaan erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Tuloslaskelman vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa.

    

   Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni        
              
     7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
     Me Me Me Me Me
   Liikevaihto, koko konserni 160,1 148,0 488,0 423,2 586,4
   Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 157,8 144,6 479,6 413,3 573,3
   Liikevaihto, lopetetut toiminnot 2,3 3,4 8,4 9,9 13,1
   Liikevoitto, koko konserni 12,3 7,6 36,0 25,1 33,9
   Liikevoitto-%, koko konserni 7,7 5,1 7,4 5,9 5,8
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -0,7 -3,4 -8,0 -3,4 -8,5
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 13,0 11,0 44,0 28,5 42,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 8,1 7,4 9,0 6,7 7,2

    

   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni        
     7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping, liikevoitto 9,7 7,1 27,9 17,0 26,8
   Telko, liikevoitto 4,2 5,9 15,0 16,0 20,4
   Leipurin, liikevoitto -0,5 0,6 -0,5 1,2 -2,4
   Muu toiminta, liikevoitto -0,9 -2,8 -4,8 -6,0 -7,9
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista yhteensä 12,5 10,8 37,6 28,2 36,9
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista -0,2 -3,2 -1,6 -3,1 -3,0
   Liikevoitto, koko konserni 12,3 7,6 36,0 25,1 33,9
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät*) -0,7 -3,4 -8,0 -3,4 -8,5
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 13,0 11,0 44,0 28,5 42,4

    

   *) Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yhteensä -0,7 miljoonaa euroa, sisältävät Leipurin-segmentin Kobia-yritysostoon sekä Venäjältä vetäytymiseen liittyvät kustannukset, yhteensä -1,1 miljoonaa euroa. Telko-segmentissä 0,5 miljoonan euron positiivinen erä liittyy luottotappiovarauksen purkuun Ukrainassa. Lisäksi Muissa toiminnoissa kirjattiin -0,1 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.

   Vuoden 2022 toisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yhteensä -2,4 miljoonaa euroa, sisälsivät Venäjään liittyvien toimintojen uudelleenjärjestelyn -0,2 miljoonaa euroa ESL Shipping-segmentissä, -0,4 miljoonaa euroa Telkossa, ja -0,1 miljoonaa euroa Leipurin-segmentissä, sekä Vulganuksen myynnin vaikutuksen -0,4 miljoonaa euroa Leipurin-segmentissä ja Kaukon liikearvon arvonalentumistappion -1,3 miljoonan euroa, joka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.

   Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,9 miljoonaa euroa sisälsivät ESL Shippingin Espa-proomun myyntivoiton 1,5 miljoonaa euroa ja ESL Shippingin kirjaamia Ukrainan sodasta aiheutuneita kustannuksia noin -0,2 miljoonaa euroa, Telkon varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -2,6 miljoonaa euroa ja Telkon Ukrainan-myyntisaamisten luottotappiovarauksen -2,0 miljoonaa euroa, Leipurin varaston tuhoutumisesta aiheutuneet menetykset Ukrainassa -0,7 miljoonaa euroa ja Leipurin Ukrainan-myyntisaamisten luottotappiovarauksen -0,2 miljoonaa euroa sekä muut Leipurin Venäjän liiketoiminnan sopeuttamiskustannukset -0,2 miljoonaa euroa. Muun toiminnan liiketulos sisälsi Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnetyn osakepalkkion -0,5 miljoonaa euroa.

   Vuoden 2021 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,5 miljoonaa euroa sisälsivät vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjatut Leipurin liikearvon arvonalentumistappion -4,3 miljoonaa euroa ja Telkon Rauman terminaalin käyttöomaisuuteen kirjatun arvonalentumistappion ja ennallistamisvarauksen yhteensä -0,8 miljoonaa euroa sekä kolmannella neljänneksellä Kaukon liikearvosta kirjatun arvonalentumistappion -3,4 miljoonaa euroa, joka raportoidaan osana lopetettujen toimintojen tulosta.


   Vastuullisuus

   Vastuullisuus on olennainen tekijä, joka ohjaa Aspon johtamisjärjestelmää ja erityisesti yhtiön investointeja. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Vastuullisuussitoumusten tueksi Aspo julkisti joulukuussa 2021 uudet konsernin ja liiketoimintojen ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) oli 0,44 ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Varustamoalan vihreän siirtymän mukaisesti ESL Shipping tekee läheistä ja pitkäaikaista yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa päämääränään tarjota fossiilivapaata merikuljetusta avainasiakkailleen tulevaisuudessa.

   Kuluneiden 12 kuukauden aikana päästöintensiteetti parani edelleen liikevaihdon kasvun ja operatiivisen tehokkuuden ansiosta ja oli 0,34 (12/2021: 0,42). Toinen keskeinen tavoite on turvallisuuden parantaminen, ja kuluneiden 12 kuukauden aikana TRIF-tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency) oli 7,8 (12/2021: 8,8), kun vuoden 2022 tavoite on 7,0. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että työssä sattuvia tapaturmia ei tapahtuisi.

    

   Toimintaympäristö ja Ukrainan sodan vaikutukset Aspon liiketoimintaan

   Aspon toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti vuoden 2022 aikana Venäjän Ukrainaan suuntautuneen aseellisen hyökkäyksen takia. Hyökkäys on aiheuttanut markkinoilla huomattavaa epävarmuutta, hintainflaatiota, erityisesti energian hintojen nousua sekä hintojen ja vaihtokurssien merkittävää volatiliteettia. Markkinoilla esiintyy myös logistiikkavirtojen häiriöitä ja tiettyjen tuotteiden heikkoa saatavuutta.

   Sodan aiheuttama liiketoiminnan väliaikainen keskeytyminen Ukrainassa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä. Sota heikentää merkittävästi toimintaedellytyksiä itämarkkinoilla operatiivisten haasteiden ja sääntelyn takia, ja etenkin arvovalintojen seurauksena.

   ESL Shippingin kaikki liiketoiminnot Venäjällä on keskeytetty ja vapautunut laivakapasiteetti on siirretty muille liikennöintialueille. Kuten lokakuun 17. päivänä ilmoitimme, Aspo-konsernin tytäryhtiö Telko on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä Telko OOO:n osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Telko poistuu myös Valko-Venäjän markkinoilta. Tämä prosessi on edelleen käynnissä. Leipurin on päättänyt lopettaa toimintansa Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa. Prosessi etenee suunnitellusti ja toteutuksen aikataulusta ja tavoista annetaan lisää tietoja ajallaan. Telkon ja Leipurin yhdistetty liikevaihto näissä maissa oli noin 16 % Aspo-konsernin liikevaihdosta vuonna 2021.

   Leipurin liikevaihto Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2021, ollen 23 prosenttia Leipurin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021 ja 4 prosenttia Aspo-konsernin liikevaihdosta. Telkon liikevaihto Venäjällä ja Valko-Venäjällä oli 69,9 miljoonaa euroa vuonna 2021, ollen 26 prosenttia Telkon kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021 ja 12 prosenttia Aspo-konsernin liikevaihdosta.

   Kansainväliset pakotteet ja Venäjän lainsäädännölliset toimet estävät tavarankuljetukset ja maksujen siirrot, mikä vähentää Venäjän-toimintojemme liikevaihtoa ja kannattavuutta. Toimintaympäristön ennakoidaan muuttuvan vielä kuvattua haastavammaksi eikä tilanteen nopeaa helpottumista ole näköpiirissä.

   Venäjällä sijaitsevien konserniyritysten oma pääoma on 25,1 miljoonaa euroa, joka on 15,3 prosenttia Aspo-konsernin omasta pääomasta yhteensä. Aspon omaisuuserät Venäjällä koostuvat pääosin rahavaroista, varastosta ja myyntisaamisista. Aspo-konsernin yritysten työntekijöiden määrä Venäjällä laskee, ja syyskuun lopussa työntekijöitä oli 114 (12/2021: 193).

   Korkojen ja inflaation nousu sekä heikentyvät yleiset taloudelliset ennusteet ovat vaikuttaneet kuluttajien ostotottumuksiin muun muassa siten, että kuluttajat ovat siirtyneet kalliimmista halvempiin tuotteisiin.

   Koronaviruspandemia on uutisoinnissa jäänyt Venäjän hyökkäyksen varjoon, mutta se vaikuttaa edelleen Aspon toimintaympäristöön. Esimerkiksi pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa Aspon liiketoimintoihin hidastaen kaupankäyntiä ja tilauskannan purkautumista. Tartuntojen riski on edelleen otettava huomioon päivittäisissä toiminnoissa ja erityisesti ESL Shippingin alusten miehityksessä.

    

   Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot        
                
     7-9/2022 7-9/2021 Osuuden 1-9/2022 1-9/2021 Osuuden
         muutos     muutos
     Me Me % Me Me %
   Suomi 57,0 44,6 5,3 165,8 129,8 3,2
   Skandinavia 38,1 24,8 7,0 99,0 77,2 2,0
   Baltia 16,4 13,4 1,1 49,6 38,8 1,0
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 24,6 39,6 -11,8 96,6 111,3 -6,8
   Muut maat 21,7 22,2 -1,6 68,6 56,2 0,7
   Yhteensä 157,8 144,6   479,6 413,3  

    

   Konsernin päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia, Baltia ja itämarkkinat, eli Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina. Itäisten markkinoiden suhteellinen osuus liikevaihdosta jatkoi laskuaan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä pääasiassa johtuen Ukrainan sodasta sekä päätöksistä supistaa Venäjän toimintoja ja poistua suunnitellusti markkinoilta. Myönteistä kehitystä on ollut erityisesti Telkon myynnin piristyminen Ukrainassa viime kuukausien aikana, vaikkakaan myynti ei edelleenkään ole edellisvuoden tasolla. Aiemmin julkistetun strategian mukaisesti yhtiön kasvuinvestoinnit kohdennetaan tulevaisuudessa länsimarkkinoille.

    

   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin tammi–syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 45,7 miljoonaa euroa (33,3). Käyttöpääoman muutoksen vaikutus katsauskauden rahavirtaan oli -5,8 miljoonaa euroa (-12,6). Käyttöpääoman lisäys on pääasiassa peräisin ESL Shipping -segmentistä ja sitä kompensoi osittain Telko-segmentin parantunut käyttöpääoma. Edelleen myytävien Green Coaster -alusten ennakkomaksut ovat yksi syy ESL Shippingin varastosaldon lisäykseen. Vapaa rahavirta oli tammi–syyskuussa 17,9 miljoonaa euroa (23,4). Investointien määrä -15,2 (-11,1) miljoonaa euroa sisälsi pääasiassa ESL Shipping -segmentin alukset ja Green Coaster -ennakkomaksut. Lisäksi vapaa rahavirta sisältää -15,6 miljoonaa euroa Kobia ja Mentum -yritysostoihin käytettyä rahavirtaa sekä yhteensä 3,0 miljoonaa euroa Espan ja Vulganuksen myynnistä saatua rahavirtaa.

    

     9/2022 9/2021 12/2021
     Me Me Me
   Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 204,0 186,1 185,1
   Rahavarat 43,7 23,7 17,7
   Korollinen nettovelka 160,3 162,4 167,4

    

   Korollinen nettovelka laski 160,3 miljoonaan euroon (12/2021: 167,4) ja nettovelkaantumisaste laski 97,6 %:iin (9/2021: 130,9, 12/2021: 129,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 35,8 % (9/2021: 31,8, 12/2021: 32,0). Tase vahvistui parantuneen kannattavuuden ja kesäkuussa liikkeeseen lasketun uuden hybridilainan ansiosta.

   Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -7,0 miljoonaa euroa (-2,9). Valuuttakurssimuutokset, erityisesti Venäjän ruplan vahvistuminen, lisäsivät rahoituskuluja -4,0 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 1,8 % (1,6).

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 43,7 miljoonaa euroa (12/2021: 17,7). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40,0 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä (9/2021: 5, 12/2021: 5).

   Kuluneella neljänneksellä Aspo jatkoi korollisten lainojen maturiteettirakenteen pidentämistä. Syyskuussa AtoBatC Shipping allekirjoitti 32,2 miljoonan euron lainasopimuksen Svenska Skeppshypotekin kanssa. Lainan maturiteetti on 15 vuotta. Yhdessä Pohjoismaiden investointipankin kanssa kesäkuussa allekirjoitetun kymmenvuotisen, 20 miljoonan euron lainasopimuksen kanssa näillä lainoilla rahoitetaan ESL Shippingin investointi kuuden uuden, erittäin energiatehokkaan 5 350 tonnin (dwt) sähköhybridialuksen sarjaan. Hanke julkistettiin syyskuussa 2021. Lisäksi Aspo uudelleenjärjesteli vuonna 2023 erääntymässä olleen 20 miljoonan euron kahdenvälisen valmiusluottolimiitin uudella sopimuksella, joka erääntyy vuonna 2025. Lainasopimukseen sisältyy myös kaksi yhden vuoden jatko-optiota.

   Aspo laski kesäkuussa liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

    

   Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

   Aspo ja sen yritykset altistuvat lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille, joita ovat muiden muassa seuraavat riskit.

   Venäjän sota Ukrainassa aiheuttaa merkittävää geopoliittista epävarmuutta. Se vaikuttaa yleiseen taloudelliseen ympäristöön, esimerkiksi inflaatioon, korkotasoihin ja energian hintoihin sekä raaka-aineiden hintoihin. Venäjään liittyvät epävarmuustekijät voivat myös sisältää infrastruktuuriin liittyviä häiriöitä, kuten kyberhäiriötilanteita tai tietojärjestelmien häiriöitä.

   Käynnissä oleva prosessi vetäytyä Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta muuttaa konsernin rakennetta huomattavasti ja tulee pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan Aspon liiketoimintojen ansaintamalliin. On olemassa riskejä, että markkinoilta vetäytymiset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia tai tappioita ja varojen kotiuttaminen tai vetäytyminen ei onnistu osittain tai kokonaisuudessaan. On myös mahdollista, että markkinoilta vetäytymisiin ei saada tarvittavia viranomaishyväksyntöjä tai että ne vaarantuvat tai epäonnistuvat jostain muusta syystä.

   Taloudellinen aktiviteetti ja vallitseva geopoliittinen epävarmuus ovat aiheuttaneet monien raaka-aineiden, komponenttien ja logistiikkapalvelujen hintojen nopean nousun. Aspo saattaa tilapäisesti hyötyä hintojen noususta, mutta samalla myös ostettavien raaka-aineiden tai vuokrakapasiteetin, kuten vuokra-alusten, hinnat nousevat. Riskejä kasvattavat myös logistiikkavirtojen häiriöt, varaosien, komponenttien ja raaka-aineiden toimitusaikojen pidentymiset ja mahdolliset nopeat hinnanmuutokset.

   Kansainvälisesti on asetettu pakotteita ja vastapakotteita, joilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia Aspon liiketoimintoihin. Geopoliittiset jännitteet voivat eskaloitua ja aiheuttaa suoraa vahinkoa liiketoiminnalle, vaarantaa maksusuorituksia ja jopa aiheuttaa liiketoimintojen keskeytymisen.

   Uudistetun strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii yritysostoilla kasvattamaan tasaista tuloksentekokykyään. Strategian toteuttaminen voi johtaa väliaikaiseen tase- ja pääomarakenteen heikkenemiseen tilanteissa, joissa yrityshankinnat vaativat taloudellisia investointeja ja siten voivat heikentää vakavaraisuutta.

   Koronaviruksen vaikutus Aspon liiketoimintaan on ollut rajallinen konsernitasolla, vaikka se on Leipurin-segmentin toiminnassa ollutkin merkittävä. Koronaviruksen nykyiset ja mahdolliset uudet muunnokset ja niiden nopea leviäminen voivat aiheuttaa liiketoiminnassa keskeytyksiä ja taloudellisia tappioita muun muassa globaalien logistiikkaketjujen keskeytysten takia.

   Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen ja tietoon, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi toteumat saattavat poiketa esitetyistä arvioista.

    

   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping

   ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin kuljetukset perustuvat pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden päättyessä varustamon tonnisto koostui yhteensä 47 aluksesta kantavuudeltaan 451 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 23 on kokonaan omistettuja (75,3 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2,3 %) ja loput 22 alusta (22,4 %) ovat aikarahdattuja. ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluna suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

     7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 65,0 47,3 37 182,1 136,7 33
   Liikevoitto, Me 9,7 7,1 37 27,9 17,0 64
   Liikevoitto-% 14,9 15,0   15,3 12,4  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me       1,1    
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 9,7 7,1 37 26,8 17,0 58
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 14,9 15,0   14,7 12,4     Vuoden 2022 kolmas neljännes oli liiketulokseltaan ESL Shippingin historian vahvin kolmas neljännes. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen nähden 37 % ja oli 65,0 miljoonaa euroa (47,3). Vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 37 prosenttia ennätykselliseen 9,7 (7,1) miljoonaan euroon. Kolmannella neljänneksellä ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

   Vahvan tuloksen taustalla oli varustamon kumppanuusstrategia sekä koko henkilöstön tehokas operatiivinen toiminta. Kolmannella neljänneksellä saavutettu liikevoittoprosentti 14,9 % (15,0) oli erinomainen, erityisesti kun otetaan huomioon vaatimattomammat markkinaolosuhteet sekä historiallinen rahtikuljetusten lopettaminen Venäjältä Ukrainan sodan takia ja sodan vuoksi asetetut pakotteet. Liikevoiton tavoitetaso 14,0 % ylitettiin jälleen.

   Kolmannella neljänneksellä alusten polttoaineena käytettävien dieselin ja erityisesti nesteytetyn maakaasun hinnat olivat merkittävästi korkeammat kuin vertailukaudella. Tämänhetkinen erittäin korkeiden polttoainelisien taso kasvatti liikevaihtoa edelleen ja alensi suhteellisen kannattavuuden mittarina käytettyä liikevoittoprosenttia.

   Kolmannella neljänneksellä varustamon kuljettamien lastien määrä aleni hieman vertailukauteen nähden ja oli 3,8 miljoonaa tonnia (3,9). Volyymin kehityksen taustalla olivat pääasiassa raaka-ainetoimitusten siirtäminen pois Venäjältä, mikä edelleen pidensi kuljetusmatkoja, ja tiettyjen isompien sopimusliikennesatamien merkittävä ruuhkautuminen. ESL Shippingillä ei ole enää rahtitoimintojen kuljetusvelvoitteita Venäjän satamista tai Venäjään läheisesti liittyville asiakkaille ja rahdille.

   ESL Shippingin kaikkien laivaluokkien kannattavuus säilyi vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Sopimusliikenteessä tonnimailien kysyntä säilyi vahvana läpi koko katsauskauden hieman alhaisempien volyymien realisoitumisesta huolimatta ja spot-markkinoiden rahdit olivat tyydyttävällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä sekä laivaluokissa. Kauden loppua kohden spot-markkinoiden hinnoissa tapahtui laskua ja kysynnässä alkoi näkyä merkkejä hidastumisesta. Tästä selvänä poikkeuksena oli energiateollisuus, jossa kysyntä jatkui vahvana.

   Kolmannella neljänneksellä ESL Shipping saavutti merkittävän strategisen ja rakenteellisen välitavoitteen, kun se perusti pitkäaikaisen, energiatehokkaita sähköhybridialuksia koskevan Green Coaster -poolin yhteistyössä sijoittajaryhmän kanssa, joka koostuu institutionaalisista ja yksityisistä sijoittajista. Pooling-rakenne on kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytetty alusten omistukseen ja operointiin liittyvä malli. Tuleva Green Coaster -pooli vauhdittaa ESL Shippingin liiketoiminnan kasvua, kannattavuutta ja pääoman tuottoa. Pooli muodostaa myös ensimmäisen vaiheen varustamon uudessa vähähiilisyyteen perustuvassa kasvustrategiassa, jossa hyödynnetään sijoittajarahoitusta ja pooling-rakennetta.

   Toteutetun pooling-rakenteen ansiosta ESL Shippingin tytäryhtiö AtoBatC Shipping vahvisti optionsa ja tilasi viisi lisäalusta intialaiselta Chowgule & Company Private Limited -varustamolta, jolta AtoBatC on aiemmin tilannut seitsemän identtistä sähköhybridialusta. Joka toinen alus kahdentoista uuden sukupolven sähköhybridialuksen sarjassa myydään sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti ESL Shippingin oman investoinnin kokonaismäärä on kuusi alusta ja noin 70 miljoonaa euroa.

   Uusista aluksista kolme ensimmäistä on jo rakenteilla, ja ensimmäisen aluksen luovutus on määrä tapahtua vuoden 2023 syyskaudella. Viimeisen aluksen suunniteltu luovutus tapahtuu vuoden 2026 toisella neljänneksellä. AtoBatC Shipping toimii perustettavan poolin managerina ja kaikki poolin alukset sijoitetaan osaksi varustamon olemassa olevaa ja kasvavaa sopimusliikennettä. Sijoittajayhtiölle tarjotaan alusten rakentamiseen ja huoltoon liittyvät kokonaispalvelut avaimet käteen -periaatteella.

   ESL Shippingin pitkän tähtäimen ympäristötyön painopistealueina ovat ilmaan ja mereen joutuvien päästöjen minimointi. Varustamon tavoitteena on puolittaa kuljetussuoritetta kohden syntyvät hiilidioksidipäästöt vuosikymmenen loppuun mennessä. Yhdessä avainasiakkaan kanssa toteutettuihin toimenpiteisiin kuuluu aluksen nopeuden optimoiminen Virtual Arrival -menetelmällä. Menetelmän avulla päästöjä on vähennetty sitä käyttäneillä matkoilla keskimäärin 24 % kuluneiden kahdentoista kuukauden aikana. Keskusteluja on käynnissä menetelmän laajentamisesta muille kauppalinjoille ja muille asiakkaille.

   Nykyisen kaluston määräaikaistelakoinnit jatkuivat 63 (116) telakointipäivällä kolmannella neljänneksellä.

   ESL Shippingin tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi huomattavasti 33 %:lla vertailukauteen nähden ja oli 182,1 miljoonaa euroa (136,7). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi ja oli 26,8 miljoonaa euroa (17,0) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 14,7 % (12,4).

    

   ESL Shippingin näkymät 2022

   Yleinen makrotaloudellinen epävarmuus lisääntyy ESL Shippingin pääasiallisella maantieteellisellä markkina-alueella. Pääasiassa Ukrainan sodasta johtuvien toimitusrajoitusten aiheuttamat korkeat energian hinnat kiihdyttävät inflaatiota, mikä lisää kysyntään ja hinnoitteluun kohdistuvaa painetta myös varustamon pääasiakkaille. Kuten tavallista, pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetista on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin, jotka tukevat edelleen ESL Shippingin toimintaa jatkossa. Varustamon investoinnit energiatehokkaisiin aluksiin myös vahvistavat sen markkina-asemaa edelleen, sillä energiakustannukset ovat jatkossakin toimitusketjun tehokkuuteen eniten vaikuttava tekijä.

   Spot-markkinoiden kysyntä ja hintataso yrityksen päämarkkina-alueella Pohjois-Euroopassa ovat laskeneet vuoden 2022 ensimmäisen puolivuotiskauden erittäin korkealta tasolta mutta ovat edelleen tyydyttävällä tasolla kaikissa aluskategorioissa. ESL Shippingin pääasiakkaiden tuotantovolyymien ja välttämättömien raaka-aineiden saatavuuden ennustetaan yleisesti säilyvän nykyisellä tasolla. Energiatoimitusten kysynnän odotetaan jatkuvan korkeana. Metalliteollisuuden asiakkaat ovat kuitenkin ilmoittaneet huoltokatkoista, korkeista energianhinnoista ja asiakaskysynnän laskusta johtuvista tuotantorajoituksista, jotka vaikuttavat sopimuskuljetusten määriin jo vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

   Venäläisten raaka-aineiden toimitusten tyrehdyttyä tietyt varustamon merkittävät sopimusasiakkaat joutuivat hakemaan osalle tarvitsemistaan tuotantopanoksista uusia toimittajia uusilta maantieteellisiltä alueilta. Tämän odotetaan pidentävän kuljetusmatkoja ja lisäävän merikuljetusten tonnimailikysyntää erityisesti ESL Shippingin suuremmille aluksille. Energiahiilen osuuden tonnimaileissa odotetaan tilapäisesti kasvavan pääasiassa pitkien kuljetusetäisyyksien takia.

   Aikarahtausalusten vuokralle antajien odotukset eivät vielä vastaa markkinoiden realiteetteja, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta sopivan tonniston saatavuudessa.

   Toimenpiteet henkilöstön terveysturvallisuuden varmistamiseksi jatkuvat koronaviruksen alkaessa levitä uudelleen.

   Energianhintojen nousun vaikutusta ESL Shippingin kustannuksiin kompensoidaan tehokkaasti pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla. Varustamo lisää maltillisesti alusten polttoainevarastotasoja loppuvuoden mahdollisia toimitusvajeita silmällä pitäen.

   Neljännellä neljänneksellä telakoidaan yksi suurempi alusyksikkö yhteensä noin 10 päivän ajaksi suunnittelematonta huoltoa varten. Yhteensä telakointipäiviä tulee olemaan noin 120 (229). Kaikki ESL Shippingin omistamat alukset on nyt varustettu uusien ympäristömääräysten mukaisilla painolastivesien käsittelylaitteilla.


   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Sen kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

     7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 60,5 69,6 -13 208,2 195,2 7
   Liikevoitto, Me 4,2 5,9 -29 15,0 16,0 -6
   Liikevoitto-% 6,9 8,5   7,2 8,2  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,5     -4,5    
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 3,7 5,9 -37 19,5 16,0 22
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 6,1 8,5   9,4 8,2  


   Kolmannella neljänneksellä Telkon liikevaihto laski 13 prosenttia 60,5 miljoonaan euroon (69,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto laski 3,7 miljoonaan euroon (5,9). Telkon vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 6,1 % (8,5). Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavaa 0,5 miljoonan euron erää, joka liittyy Ukrainan myyntisaamisten luottotappiovarauksen purkuun. Telkon kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto laski 4,2 miljoonaan euroon (5,9). Telko Venäjän ja Valko-Venäjän vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä lähes nolla, ja kolmannen neljänneksen absoluuttisen voiton taso antaakin viitteitä tulostasosta Telkon suunnitellun Venäjältä ja Valko-Venäjältä poistumisen jälkeen lukuun ottamatta sen aiheuttamia tappioita.

   Telkon liikevaihto laski huomattavasti kolmannella neljänneksellä, kun myynti Venäjällä väheni EU-viennin loppumisen ja pakotteiden alaisten tuotteiden poistumisen takia. Telkon myynnin kasvu Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan ulkopuolella jatkui. Telko on viime vuosina johdonmukaisesti vähentänyt hyödykkeiden ja lisännyt erikoistuotteiden osuutta, minkä ansiosta sen sietokyky hintojen heilahteluille on parempi kuin aiemmin.

   Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 20 % ja oli 30,5 miljoonaa euroa (38,1). Laskun pääasiallinen aiheuttaja oli Telkon kutistuva Venäjän-liiketoiminta. Telkon Euroopan-markkinoilla muovipolymeerien kysyntä säilyi yleisesti ottaen normaalilla tasolla. Tuotteiden saatavuus on parantunut vaikkakaan ei vielä kokonaan palannut normaaliksi. Etenkin volyymimuovien hintatasot laskivat huomattavasti, kun taas teknisten muovien hintatasot ovat edelleen kehittyneet positiivisesti. Kaiken kaikkiaan hinnat ovat edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla.

   Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski 22 % ja oli 17,3 miljoonaa euroa (22,2) vähentyneen Venäjän-myynnin takia. Kaiken kaikkiaan hintatasot laskivat neljänneksen aikana mutta tasaantuivat neljänneksen loppua kohden. Kasvavilla energiakustannuksilla ja muilla tuotantokustannuksilla oli hintojen lisälaskua estävä vaikutus. Yleisesti ottaen kysyntä on heikentynyt läntisillä markkinoilla hieman. Lisäksi joissakin asiakassegmenteissä kysyntä on laskenut Venäjän-viennille asetettujen rajoitusten takia, mikä vaikutti erityisesti Suomeen ja Latviaan. Kemikaalien myynnin elpyminen Ukrainassa jatkui ja saavutti syyskuussa 60–70 %:n tason edellisvuoden tasoihin verrattuna.

   Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 37 % ja oli 12,7 miljoonaa euroa (9,3). Merkittävimmät tekijät kasvun taustalla olivat korkea hintataso sekä Mentum AS -yritysosto vuoden 2021 lopulla. Erityisesti teollisuuden voiteluaineiden suuri kysyntä kasvatti myyntivolyymeita, kun taas autoteollisuudessa tulos oli heikompi. Raaka-aineiden, kuljetusten ja tuotteiden valmistuksen kustannukset nousivat huomattavasti.

   Telkon liikevaihto kasvoi 7 % tammi–syyskuussa ja oli 208,2 miljoonaa euroa (195,2). Telkon vertailukelpoinen liikevoitto katsauskaudella oli 19,5 miljoonaa euroa (16,0) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 9,4 % (8,2). Telkon liikevoitto oli 15,0 miljoonaa euroa (16,0) tammi–syyskuussa 2022 ja raportoitu liikevoittoprosentti oli 7,2 % (8,2).

    

   Telkon näkymät 2022

   Telkon liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden neljännellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon pääasiassa Venäjällä edelleen laskevan myynnin takia. Länsimarkkinoilla myynnin odotetaan säilyvän suhteellisen vakaalla tasolla, mutta kysynnässä ja hintatasossa tapahtuvien nopeiden muutosten riski on edelleen olemassa. Tämänhetkisessä liiketoimintaympäristössä markkina on arvaamaton ja nopeat muutokset ovat mahdollisia, vaikka niitä ei nyt olisikaan näköpiirissä.

   Lokakuussa Telko allekirjoitti sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä Telko OOO:n osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Kaupan toteutuminen edellyttää Venäjän viranomaisten hyväksyntää. Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-toiminnoilla ei ole merkittävää vaikutusta Telkon vertailukelpoiseen liikevoittoon neljännellä neljänneksellä.

   Aspo ilmoitti syyskuun 28. päivänä hankkivansa norjalaisen Johan Steenks AS:n. Kauppa saatiin päätökseen 3. lokakuuta. Johan Steenks on teknisten muoviraaka-aineiden ja muovien lisäaineiden jakelija, jolla on vakiintunut asiakaskunta Norjan markkinoilla sekä lukuisia tunnettuja päämiehiä. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa. Yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Telkon liikevaihtoon tai tulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä.

   Telko odottaa volyymi- ja teknisten muovien hintojen tasaantuvan Euroopan jo korkeiden energian hintojen vuoksi. Yleisesti ottaen markkinoiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana viimeisellä neljänneksellä.

   Kemikaaleissa energiakustannukset pitävät tuotantokustannukset ja hintatasot suhteellisen korkeina eikä hintojen odoteta laskevan lisää. Euroopassa kysynnän ja hintatasojen odotetaan säilyvän vakaina, ja elpymisen Ukrainassa odotetaan jatkuvan. Vahvan kasvun odotetaan jatkuvan myös Keski-Aasiassa. Useiden asiakassegmenttien kysyntä vähenee Suomessa ja Baltiassa Venäjälle suuntautuneen viennin loppumisen vuoksi.

   Voiteluaineissa hintojen odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina vuoden loppua kohden. Raakaöljyn hinnat ovat tasaantuneet ja jopa laskeneet joillakin markkinoilla, mutta valmisvoiteluaineiden hinnat voivat nousta hieman valmistuksen korkeampien energiakustannusten sekä yleisen inflaation takia. Teollisissa voiteluaineissa kysyntä voi kärsiä metallinvalmistussektorin laskeneesta tuotannosta, joka johtuu energian korkeasta hintatasosta. Kuluttajien ostovoimaa mukaileva ajoneuvojen voiteluaineiden kysyntä voi heiketä tulevien kuukausien aikana. Pitkät toimitusajat aiheuttavat edelleen haasteita.

   Strategiansa mukaisesti Telko pyrkii orgaanisen kasvun ohella kiihdyttämään kasvuaan yritysostoilla strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

    

   Leipurin

   Leipurin toimii osana elintarvikeketjua hankkien raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaen niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii yhdeksässä maassa, jotka on ryhmitelty neljään tulosvastuulliseen liiketoimintayksikköön: Suomi, Ruotsi, Itä ja Baltia. Leipurin palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita raaka-aineiden lisäksi tukemalla tuotekehitystä ja uutuustuotteiden reseptiikkaa. Leipurin-segmentin muita tuotekategorioita ovat erilaiset tarvikkeet ja koneet samoille asiakassegmenteille. Leipurin-segmentin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia.

   Aspo tiedotti 22.4.2022, että Leipurin vetäytyy Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista. Neuvottelut mahdollisten ostajien kanssa ovat meneillään.

     7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 32,3 27,7 17 89,3 81,4 10
   Liikevoitto, Me -0,5 0,6 -183 -0,5 1,2 -142
   Liikevoitto-% -1,5 2,2   -0,6 1,5  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -1,1     -2,7    
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 0,6 0,6 0 2,2 1,2 83
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 1,9 2,2   2,5 1,5  
   Vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta, Me 0,6 0,8 -25 3,0 1,5 100
   Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman Vulganusta -% 1,9 3,0   3,5 2,0  

   Leipurin toimintoihin vaikuttivat edelleen itämarkkinoiden rajoitukset Ukrainan sodan vuoksi ja globaalien raaka-ainemarkkinoiden voimakas hintainflaatio sekä raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät haasteet.

   Leipurin kokonaisliikevaihto kasvoi 17 % ja oli 32,3 miljoonaa euroa (27,7) kolmannella neljänneksellä, vertailuvuoden luku sisälsi 1,4 miljoonaa euroa lopetettujen ja myytyjen liiketoimintojen liikevaihtoa. Suomen liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 12,3 miljoonaa euroa (10,7). Baltian liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 9,4 miljoonaa euroa (8,0). Idän liiketoimintayksikön liikevaihto laski 18 % vain paikallista hankintaa sisältävän supistetun tuotevalikoiman vuoksi ja oli 6,2 miljoonaa euroa (7,6). Ruotsista tuli uusi liiketoimintayksikkö 1. syyskuuta tapahtuneen Kobia AB:n hankinnan johdosta, ja sen osuus Leipurin kolmannen neljänneksen liikevaihdosta oli 4,4 miljoonaa euroa. Myynti leipomoille kasvoi 18 % kolmannella neljänneksellä ja oli 22,5 miljoonaa euroa (19,0). Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 23 % ja oli 3,7 miljoonaa euroa (3,0).

   Leipurin kolmannen neljänneksen myyntiin vaikutti huomattavasti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu globaaleilla markkinoilla. Kilogrammoina mitatussa myynnissä esiintyi laskua Suomessa ja Baltian maissa, kun taas Idän osalta myynti laski noin puoleen edellisvuoden tasosta. Elinkustannusten nousu jatkui voimakkaana sekä Suomessa että Baltiassa, mikä vahvisti kuluttajakysynnän muutosta kohti edullisempia tuotteita. Volyymeihin Suomessa ja Ruotsissa vaikutti myös lisääntynyt kansainvälinen matkustus lomakuukausina. Volyymin negatiivisesta trendistä huolimatta katteen positiivinen kehitys jatkui.

   Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (0,6) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 1,9 % (2,2). Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 1,9 % (3,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -1,1 miljoonaa euroa ja sisälsivät Kobia AB:n hankinnan kulut sekä Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Kazakstanista vetäytymisen kustannuksia. Leipurin kolmannen neljänneksen liikevoitto oli -0,5 miljoonaa euroa (0,6). Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti -0,4 miljoonan euron varaston käyvän arvon kohdistuksen purku, joka kirjattiin Kobia-yritysostosta.

   Leipurin sai päätökseen ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakelija Kobia AB:n koko osakekannan hankinnan ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Kobia AB muodostaa Leipurin uuden Ruotsin liiketoimintayksikön ja sisältyy Aspo-konsernin tilinpäätökseen 1.9.2022 alkaen. Vuonna 2021 Kobian liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti noin 3 %. Yritysosto vahvistaa Leipurin asemaa Itämeren alueen johtavana toimijana. Uuden yksikön myötä toimittajilla on tarvittava väylä alueen markkinoille. Leipomo- ja elintarviketeollisuuden asiakkaat hyötyvät globaalien raaka-ainemarkkinoiden vahvasta kumppanista.

   Tammi–syyskuussa Leipurin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 89,3 miljoonaa euroa (81,4). Vertailukauden liikevaihtoon vaikutti merkittävä konemyynti Venäjälle, mutta raaka-ainemyynnin kasvu katsauskaudella oli erittäin vahvaa vuodentakaiseen nähden. Liikevaihto Suomen liiketoimintayksikössä kasvoi 18 % ja oli 34,3 miljoonaa euroa (29,1). Baltian liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 26,8 miljoonaa euroa (22,1). Idän liiketoimintayksikön liikevaihto laski 10 % ja oli 19,4 miljoonaa euroa (21,6). Myynti leipomoille kasvoi 13 % tammi–syyskuussa ja oli 59,3 miljoonaa euroa (52,5). Myynti elintarviketeollisuudelle kasvoi 22 % ja oli 10,0 miljoonaa euroa (8,2). Myynnin euromääräiseen kasvuun vaikutti huomattavasti raaka-aineiden hintojen voimakas nousu globaaleilla markkinoilla. Kilogrammoina mitatut volyymit olivat Suomessa ja Baltiassa kokonaisuutena korkeammat kuin pandemiaa edeltävät tasot vuonna 2019.

   Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa 2022 oli 2,2 miljoonaa euroa (1,2) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,5 % (1,5). Vulganuksen liikevaihto oli 4,3 miljoonaa euroa (3,3) ja liikevoitto -0,8 miljoonaa euroa (-0,3). Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto ilman Vulganusta oli 3,0 miljoonaa euroa (1,5) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,5 % (2,0).

   Vulganus myytiin 30.6.2022. Myynnistä aiheutunut tappio ja siihen liittyvät kulut, yhteensä -0,4 miljoonaa euroa raportoidaan Leipurin-segmentin liiketoiminnan muissa kuluissa.

   Vuoden 2021 toisella neljänneksellä käynnistetty tulosjohtamisen ohjelma kehittää organisaation kyvykkyyttä tiedolla johtamiseen ja auttaa erityisesti parantamaan taloudellista suorituskykyä. Ohjelmassa sekä keskitytään valittuihin kasvuklustereihin että toimintojen tehokkuuden parantamiseen. Ohjelman toteutus näkyi erityisesti Suomen ja Baltian hyvässä tuloskehityksessä.

   Heli Arantola irtisanoutui kesäkuussa siirtyäkseen toisen yrityksen palvelukseen. Arantola jätti tehtävänsä Leipurin toimitusjohtajana syyskuun lopussa. Leipurin uudeksi toimitusjohtajaksi ja Aspo-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 25.10. Miska Kuusela (s. 1969). Kuusela aloittaa tehtävässään 2.1.2023. Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson toimii Leipurin vt. toimitusjohtajana Kuuselan aloittamiseen saakka.

    

   Leipurin näkymät 2022

   Sota Ukrainassa ja päätös vetäytyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin liiketoiminnoista vaikuttavat Leipurin liikevaihtoon ja tulokseen merkittävästi. Leipurin liikevaihto Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Kazakstanissa oli 26,3 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä vastasi 23 prosenttia Leipurin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021.

   Laajeneminen Ruotsiin Kobia AB:n hankinnan myötä lisää Leipurin vuosittaista liikevaihtoa noin 50 miljoonalla eurolla ja luo huomattavia synergiaetuja tuotevalikoiman kehityksessä, toimitusketjussa ja hankinnassa. Lisäksi se erityisesti mahdollistaa kumppaneiden palvelemisen laajemmalla maantieteellisellä alueella.

   Inflaatiolla ja erityisesti kohonneilla energian hinnoilla on negatiivinen vaikutus kalliimpien tuotteiden kysyntään, ja ne saattavat aiheuttaa kannattavuushaasteita leipomosegmentin asiakkaille. Ostovoiman heikkeneminen voi vaikuttaa negatiivisesti artesaanileipomoiden kysyntään, kun kuluttajat suuntaavat ostoksensa edullisempiin tuotteisiin.

   Kasvutrendin odotetaan jatkuvan pääraaka-aineluokkien hinnoissa, vaikkakin katsauskauden erittäin nopea inflaatio tasaantunee jonkin verran.

   Näistä haasteista huolimatta Leipurin katsoo, että segmentin markkina tarjoaa pitemmällä aikavälillä erittäin vakaan ympäristön ja myös orgaanisen kasvun mahdollisuuksia valituissa markkinasegmenteissä.

   Ukrainan sodan ja koronaviruspandemian vaikutukset maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin ja tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen sekä yleisesti toimitusaikoihin jatkuvat.

   Maksuhäiriöiden ja saatavien hallinta on onnistunut toistaiseksi hyvin. Kannattavuushaasteet lisäävät sekä maksuhäiriöiden että konkurssien riskiä asiakas- ja toimittajakentässä.

    

   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä joitakin muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. Kolmannella neljänneksellä Muun toiminnan liikevoitto oli -0,9 miljoonaa euroa (-2.8), joka sisältää -0,1 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia uudelleenjärjestelyyn liittyviä eriä. Näin vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (-2,8). Tammi–syyskuussa liikevoitto oli -4,8 miljoonaa euroa (-6,0), sisältäen -0,6 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyvät Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnettyyn osakeperusteiseen lisäpalkkioon. Näin vertailukelpoinen liikevoitto oli -4,2 miljoonaa euroa (-6,0). Vertailukaudella kustannukset kasvoivat korkeampien henkilöstökulujen takia sekä yksittäisten lyhytaikaisten projektien takia. Henkilöstökulujen kasvu vertailukaudella aiheutui pääosin toimitusjohtajan vaihdosta, johon liittyviä kuluja ei raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.


   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan näin askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

   Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessia.

   Osakepääoma ja osakkeet

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.9.2022 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 62 250 osaketta eli 0,2 % osakepääomasta.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa perusteollisuus.

   Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–syyskuussa 2022 yhteensä 3 637 260 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 24,0 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 11,6 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 11,80 euroa ja alin 6,09 euroa. Keskikurssi oli 8,00 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 7,37 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 231,1 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 618 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 1 136 743 osaketta eli 3,61 % osakekannasta.

   Palkitseminen

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

   Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2022–2024. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

   Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2023   

   Aspon hallitus päätti 11.2.2021 jatkaa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää perustamalla osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2021–2023. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

   Osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerinä ollut EPS-tavoite täyttyi täysin tilikaudella 2021. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella luovutettiin maaliskuussa 2022 osakepalkkiona yhteensä 89 400 kappaletta yhtiön omia osakkeita ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen.

   Osakepalkkiojärjestelmä 2020

   Kesäkuussa 2022 Aspon hallitus myönsi Osakepalkkiojärjestelmä 2020:n perusteella Aspon toimitusjohtaja Rolf Janssonille 10 000 Aspon osaketta ja niitä vastaavan määrän rahaa verojen maksamiseen. Tapahtuma noudattaa toimitusjohtajan johtajasopimuksen ehtoja, ja sopimuksen mukaisesti Jansson hankki samanaikaisesti 10 000 osaketta markkinoilta omalla kustannuksellaan.

    

   Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Osinko

   Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 19.4.2022.

   Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,22 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 2.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingon jaosta ja/tai pääomanpalautuksesta, joka maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Tapio Kolunsarka. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion. Lisäksi hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Tapio Kolunsaran, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy ilmoitti, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.4.2022, valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.4.2022, valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

   Aspo Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

    

   TALOUDELLISET TIEDOT

   Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

     7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
     Me Me Me Me Me
   Jatkuvat toiminnot          
   Liikevaihto 157,8 144,6 479,6 413,3 573,3
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1 2,2 0,3 0,5
   Materiaalit ja palvelut -96,4 -89,6 -293,1 -252,1 -349,4
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,4 -13,0 -40,3 -37,7 -50,7
   Poistot ja arvonalentumiset -4,8 -3,8 -13,0 -12,0 -20,8
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä -4,1 -3,3 -12,1 -9,9 -13,7
   Liiketoiminnan muut kulut -27,9 -24,2 -85,7 -73,7 -102,3
   Liikevoitto 12,5 10,8 37,6 28,2 36,9
              
   Rahoitustuotot ja -kulut -2,1 -1,0 -7,0 -2,9 -3,9
              
   Voitto ennen veroja 10,4 9,8 30,6 25,3 33,0
              
   Tuloverot -0,8 -1,2 -2,8 -2,6 -4,7
   Jatkuvien toimintojen tulos 9,6 8,6 27,8 22,7 28,3
              
   Tulos lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) -0,2 -3,2 -1,7 -3,1 -3,0
   Tilikauden voitto 9,4 5,4 26,1 19,6 25,3
              
   Muut laajan tuloksen erät          
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
   Muuntoerot -2,1 0,9 6,0 2,3 2,2
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2,1 0,9 6,0 2,3 2,2
   Laaja tulos 7,3 6,3 32,1 21,9 27,5
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 9,4 5,4 26,1 19,6 25,3
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 7,3 6,3 32,1 21,9 27,5
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa          
   Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu          
   osakekohtainen tulos          
   Jatkuvista toiminnoista 0,30 0,26 0,87 0,69 0,86
   Lopetetuista toiminnoista 0,00 -0,10 -0,05 -0,10 -0,10
   Yhteensä 0,30 0,16 0,82 0,59 0,76

    

   Aspo-konsernin lyhennetty tase

     9/2022 9/2021 12/2021
   Varat Me Me Me
          
   Aineettomat hyödykkeet 47,4 51,4 45,9
   Aineelliset hyödykkeet 181,0 167,5 168,9
   Vuokratut hyödykkeet 20,4 19,4 20,7
   Muut pitkäaikaiset varat 1,8 1,7 1,7
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 250,6 240,0 237,2
          
   Vaihto-omaisuus 79,3 51,6 68,6
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 83,4 78,3 74,4
   Rahavarat 43,7 23,7 17,7
     206,4 153,6 160,7
   Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 3,0   8,4
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 209,4 153,6 169,1
          
   Varat yhteensä 460,0 393,6 406,3
          
          
   Oma pääoma ja velat      
          
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 142,2 102,1 107,4
   Oma pääoma yhteensä 164,2 124,1 129,4
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 156,7 116,4 142,4
   Vuokrasopimusvelat 5,5 6,8 6,9
   Muut velat 7,9 4,3 5,7
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 170,1 127,5 155,0
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 25,9 49,8 21,4
   Vuokrasopimusvelat 15,5 13,1 14,4
   Ostovelat ja muut velat 82,2 79,1 79,3
     123,6 142,0 115,1
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 2,1   6,8
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 125,7 142,0 121,9
          
   Oma pääoma ja velat yhteensä 460,0 393,6 406,3

    

   Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

     1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
     Me Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto, koko konserni 36,0 25,1 33,9
   Oikaisut liikevoittoon 25,6 26,5 39,6
   Käyttöpääoman muutos -5,8 -12,6 -22,0
   Maksetut korot -6,8 -3,0 -4,4
   Saadut korot 0,6 0,2 0,4
   Maksetut tuloverot -3,9 -2,9 -3,5
   Liiketoiminnan rahavirta 45,7 33,3 44,0
          
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
   Investoinnit -15,2 -11,1 -16,9
   Investointituki   1,0 1,0
   Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 1,8 0,2 0,3
   Liiketoimintojen hankinnat -15,6   -1,1
   Liiketoimintojen myynnit 1,2    
   Saadut osingot     0,2
   Investointien rahavirta -27,8 -9,9 -16,5
          
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
   Lainojen nostot 29,6   37,0
   Lainojen takaisinmaksut -8,3 -9,6 -47,5
   Yritystodistusten nettomuutos -5,0 -6,0 -6,0
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -12,3 -10,0 -13,8
   Hybridi-instrumentin takaisinmaksu -20,0    
   Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku 30,0    
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot -1,8 -1,7 -1,8
   Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta -0,3    
   Maksetut osingot -7,2 -5,6 -10,9
   Rahoituksen rahavirta 4,7 -32,9 -43,0
          
          
   Rahavarojen muutos 22,6 -9,5 -15,5
   Rahavarat vuoden alussa 17,7 32,3 32,3
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus 3,4 0,9 0,9
   Rahavarat kauden lopussa 43,7 23,7 17,7

    

   Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

   Muut rahastot

   Hybridi

   Muunto-erot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2022 22,0 16,5 20,0 -24,8 95,7 129,4
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         26,1 26,1
   Muuntoerot       6,0   6,0
   Laaja tulos yhteensä       6,0 26,1 32,1
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -7,2 -7,2
   Hybridi-instrumentti     10,0     10,0
   Hybridi-instrumentin korot ja         -0,8 -0,8
   liikkkeeseenlaskukulut            
   Omien osakkeiden myynti         0,3 0,3
   Osakepalkitseminen         0,4 0,4
   Liiketoimet omistajien     10,0   -7,3 2,7
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.9.2022 22,0 16,5 30,0 -18,8 114,5 164,2
                
                
   Oma pääoma 1.1.2021 22,0 16,5 20,0 -26,9 81,9 113,5
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         19,6 19,6
   Muuntoerot       2,3   2,3
   Laaja tulos yhteensä       2,3 19,6 21,9
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -10,9 -10,9
   Hybridi-instrumentin korot         -1,3 -1,3
   Osakepalkitseminen         0,9 0,9
   Liiketoimet omistajien         -11,3 -11,3
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.9.2021 22,0 16,5 20,0 -24,6 90,2 124,1

    

   Laadintaperiaatteet

   Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2021 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2021. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2021 -julkaisun sivulla 71.

    

   Henkilöstö

   Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 936 (12/2021: 944), josta lopetettujen toimintojen osuus oli 23 (22).

    

   Segmenttitiedot

   Aspon raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin.

    

   Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin voittoon ennen veroja  
                
                
   1-9/2022            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   27,9 15,0 -0,5 -4,8 37,6
   Nettorahoituskulut       -7,0 -7,0
   Voitto ennen veroja         30,6
                
                
   1-9/2021            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   17,0 16,0 1,2 -6,0 28,2
   Nettorahoituskulut       -2,9 -2,9
   Voitto ennen veroja         25,3

    

   Investoinnit segmenteittäin        
                
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserniyhteensä

   Me      
   Investoinnit 1-9/2022 14,3 0,7 0,1   15,1
   Investoinnit 1-9/2021 9,6 0,4 0,1   10,1

    

   Green Coaster -investointisitoumus

   ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

   Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vahvistettiin, että ESL Shipping perustaa Green Coaster -poolin. Tämän johdosta AtoBatC Shipping vahvisti optionsa ja tilasi viisi lisäalusta intialaiselta Chowgule & Company Private Limited -varustamolta, jolta AtoBatC on aiemmin tilannut seitsemän identtistä sähköhybridialusta. Joka toinen alus 12 uuden sukupolven sähköhybridialusten sarjassa myydään sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle.

   Niiden alusten osalta, jotka tullaan myymään edelleen, on ennakkomaksut kirjattu vaihto-omaisuuteen. Katsauskauden lopussa vaihto-omaisuus sisältää 4,5 miljoonaa euroa Green Coaster -ennakkomaksuja.

   ESL Shippingin oman investoinnin kokonaismäärä on kuusi alusta ja noin 70 miljoonaa euroa.

    

   Segmenttien varat ja velat          
                  
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Myytävänäolevat

   Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Varat 31.12.2021 215,8 106,6 54,7 8,4 20,8 406,3
   Varat 30.9.2022 235,7 96,9 76,3 3,0 48,1 460,0
                  
   Velat 31.12.2021 31,5 47,9 15,4 6,8 175,3 276,9
   Velat 30.9.2022 36,9 42,4 20,7 2,1 193,7 295,8

    

   Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

   Telkon liikevaihtoerittely              
                  
     7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-% 1-12/2021
     Me Me   Me Me   Me
   Liiketoiminta-alue:              
      Muoviliiketoiminta 30,5 38,1 -19,9 107,3 107,0 0,3 146,7
      Kemikaaliliiketoiminta 17,3 22,2 -22,1 64,4 60,2 7,0 83,6
      Voiteluaineliiketoiminta 12,7 9,3 36,6 36,5 28,0 30,4 38,5
   Telko yhteensä 60,5 69,6 -13,1 208,2 195,2 6,7 268,8

    

   Leipurin liikevaihtoerittely              
     7-9/2022 7-9/2021 Muutos-% 1-9/2022 1-9/2021 Muutos-% 1-12/2021
     Me Me   Me Me   Me
   Liiketoimintayksiköt:              
   Suomi 12,3 10,7 15,0 34,4 29,1 18,2 40,4
      Ruotsi 4,4     4,4      
      Baltia 9,4 8,0 17,5 26,8 22,1 21,3 30,6
      Itä 6,2 7,6 -18,4 19,4 21,6 -10,2 30,7
   Yhteensä 32,3 26,3 22,8 85,0 72,8 16,8 101,7
   josta:              
      Leipomot 22,5 19,0 18,4 59,3 52,5 13,0 73,2
      Elintarviketeollisuus 3,7 3,0 23,3 10,0 8,2 22,0 11,0
      Vähittäiskauppa,             foodservice ja muut 6,1 4,3 41,9 15,7 12,1 29,8 17,4
                  
   Machinery trading Russia   1,1 -100,0   5,3 -100,0 7,3
   Vulganus   0,3 -100,0 4,3 3,3 30,3 4,1
   Leipurin yhteensä 32,3 27,7 16,6 89,3 81,4 9,7 113,1

    

   Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan        
              
     7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 1,0 0,7 2,9 2,7 3,6
   Tuloutus ajan kuluessa 64,0 46,6 179,2 134,0 187,8
     65,0 47,3 182,1 136,7 191,4
              
   Telko          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 60,4 69,6 207,9 195,0 268,5
   Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,0 0,3 0,2 0,3
     60,5 69,6 208,2 195,2 268,8
              
   Leipurin          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 32,3 26,5 86,0 77,8 107,5
   Tuloutus ajan kuluessa 0,0 1,2 3,3 3,6 5,6
     32,3 27,7 89,3 81,4 113,1
              
   Yhteensä          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 93,7 96,8 296,8 275,5 379,6
   Tuloutus ajan kuluessa 64,1 47,8 182,8 137,8 193,7
     157,8 144,6 479,6 413,3 573,3

    

   Liikevaihto markkina-alueittain          
              
     7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Suomi 32,8 21,3 88,9 64,1 84,3
   Skandinavia 18,3 11,2 46,6 36,7 54,1
   Baltia 0,4 0,5 2,3 1,2 3,5
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 0,0 0,8 1,3 1,9 2,5
   Muut maat 13,5 13,5 43,0 32,8 47,0
     65,0 47,3 182,1 136,7 191,4
              
   Telko          
   Suomi 12,0 12,1 39,8 35,2 47,6
   Skandinavia 15,4 13,0 47,6 38,3 52,4
   Baltia 6,6 4,8 20,6 15,4 20,4
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 18,5 31,2 75,9 83,3 117,3
   Muut maat 8,0 8,5 24,3 23,0 31,1
     60,5 69,6 208,2 195,2 268,8
              
   Leipurin          
   Suomi 12,2 11,2 37,1 30,5 43,3
   Skandinavia 4,4 0,6 4,8 2,2 2,9
   Baltia 9,4 8,1 26,7 22,2 30,9
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 6,1 7,6 19,4 26,1 35,4
   Muut maat 0,2 0,2 1,3 0,4 0,6
     32,3 27,7 89,3 81,4 113,1
              
   Yhteensä          
   Suomi 57,0 44,6 165,8 129,8 175,2
   Skandinavia 38,1 24,8 99,0 77,2 109,4
   Baltia 16,4 13,4 49,6 38,8 54,8
   Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 24,6 39,6 96,6 111,3 155,2
   Muut maat 21,7 22,2 68,6 56,2 78,7
     157,8 144,6 479,6 413,3 573,3

    

   Kobia AB:n hankinta

   Leipurin osti ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakelija Kobia AB:n koko osakekannan 1. syyskuuta 2022 ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Yritysosto laajentaa Leipurin toimintaa maantieteellisesti Pohjois-Euroopan markkinoilla. Vuonna 2021 Kobian liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti noin 3 %. Kobia AB -yrityskauppa sisälsi myös Kobian omistamat kiinteistöt. Aspo kartoittaa aktiivisesti mahdollisuuksia kiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen. Markkinatilanne vaikuttaa olennaisesti mahdolliseen transaktioon.

   Alustava hankintahinta on 15,6 miljoonaa euroa, ja se suoritetaan kokonaisuudessaan käteisvaroina. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Kiinteistöihin tehtiin 9,0 miljoonan euron käyvän arvon kohdistus, asiakassuhteisiin perustuviin aineettomiin hyödykkeisiin tehtiin 0,6 miljoonan euron käyvän arvon kohdistus, ja vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,5 miljoonaa euroa. Käyvän arvon oikaisuista aiheutunut laskennallinen verovelka oli 2,1 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen katsottiin vastaavan niiden käypää arvoa. Yritysostosta aiheutui liikearvoa 0,4 miljoonaa euroa. Hankinnan kulut, noin miljoona euroa, on kirjattu Leipurin-segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin.

    

   Kobia AB:n alustava hankintamenolaskelma  
     9/2022
     Me
   Luovutettu vastike  
   Käteisvaroina maksettava 15,6
   Kokonaishankintameno 15,6
      
   Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot  
   Aineettomat hyödykkeet 1,0
   Aineelliset hyödykkeet 12,9
   Vuokratut hyödykkeet 0,3
   Vaihto-omaisuus 4,8
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,0
   Varat yhteensä 24,0
      
   Korolliset velat 1,2
   Ostovelat ja muut velat 5,3
   Laskennallinen verovelka 2,2
   Velat yhteensä 8,7
      
   Nettovarallisuus 15,3
      
   Liikearvo 0,4

    

   Lopetetut toiminnot ja muut myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävänä olevien erien ryhmät

   Kauko-liiketoimintasegmentti ja Leipurin-segmenttiin kuuluva Vulganus Oy määriteltiin joulukuussa 2021 Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi. Vulganus myytiin 30.6.2022 KÖNIG Maschinen GmbH:lle, joka on johtava itävaltalainen leipomokoneiden valmistaja. Vulganuksen tulos, mukaan lukien myynnistä aiheutunut -0,4 miljoonan euron tappio, raportoidaan osana Leipurin-segmentin lukuja ja Aspo-konsernin jatkuvia toimintoja.

   Kauko-liiketoimintasegmentti on luokiteltu konsernin raportoinnissa IFRS 5 -standardin mukaiseksi lopetetuksi toiminnoksi, ja sen tulos ja tase raportoidaan erillään Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen luvuista. Laajan tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan samaa esitystapaa. Taseessa Kauko-liiketoimintasegmentin varat ja velat raportoidaan Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät -rivillä ja velat Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat -rivillä. Tase-erien raportointi erillisillä riveillä alkaa luokitteluhetkellä, mistä syystä syyskuu 2021 vertailulukuja ei ole oikaistu.

    

   Tulos lopetetuista toiminnoista          
     7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
     Me Me Me Me Me
   Liikevaihto 2,3 3,4 8,4 9,9 13,1
   Materiaalit ja palvelut -1,8 -2,5 -6,3 -7,3 -9,6
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -0,3 -0,4 -1,3 -1,3 -1,7
   Poistot ja arvonalentumiset 0,0 -3,5 -1,3 -3,5 -3,5
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1
   Liiketoiminnan muut kulut -0,4 -0,2 -1,1 -0,8 -1,2
   Liikevoitto -0,2 -3,2 -1,6 -3,1 -3,0
   Voitto ennen veroja -0,2 -3,2 -1,6 -3,1 -3,0
   Tuloverot     -0,1    
   Tulos -0,2 -3,2 -1,7 -3,1 -3,0

    

   Lopetettujen toimintojen tulos sisältää Kauko-liiketoimintasegmentin tuotot ja kulut siltä osin kuin katsotaan, että ne siirtyisivät Aspo-konsernin ulkopuolelle myynnin yhteydessä. Täten lopetettujen toimintojen tulos ei sisällä kaikkia Kauko-liiketoimintasegmentille kohdistettuja Aspo-konsernin sisäisiä hallintoveloituksia. Tästä syystä lopetettujen toimintojen tulos kolmannella neljänneksellä on 0,2 miljoonaa euroa (0,2) parempi kuin Kauko-liiketoimintasegmentin tulos. Kaukon liikearvoon kirjattiin -1,3 miljoonan euron arvonalentumistappio kesäkuussa 2022. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Kaukon liikearvoon kirjattiin -3,4 miljoonan euron alaskirjaus. Kauko-liiketoimintasegmentissä ei ole liikearvoa jäljellä.

    

   Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat        
           9/2022 12/2021
           Me Me
   Lopetettujen toimintojen varat       3,0 5,5
   Muut myytävänä olevat varat         2,9
   Myytävänä olevat varat yhteensä       3,0 8,4
              
   Lopetettujen toimintojen velat       2,1 4,9
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat     1,9
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä 2,1 6,8

    

   Lopetettujen toimintojen varat ja velat sisältävät Kauko-liiketoimintasegmentin luvut. Muut myytävänä olevat erät vuoden 2021 lopussa ovat Vulganus Oy:n varoja ja velkoja. Luokittelu sisältää Kauko-liiketoimintasegmentille ja Vulganus Oy:lle kuuluvan osuuden Aspo-konsernin varoista ja veloista, eivätkä ne sisällä konsernissa eliminoituja sisäisiä eriä. Varat ja velat on arvostettu niiden kirjanpitoarvoon. Kaukon ja Vulganuksen poistojen kirjaaminen on lopetettu 1.12.2021, kun luokittelu myytävänä olevaksi tapahtui.

    

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat        
         1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
         Me Me Me
   Liiketoiminnan nettorahavirta     -0,4 0,3 0,4
   Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   0,0 0,0 0,0
   Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   -1,6 -1,6 -1,6
   Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos -2,0 -1,3 -1,2

    

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Kauko-liiketoimintasegmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista.

    

   Rajoitetut rahavarat

   Aspo-konsernilla on Venäjällä 14,0 miljoonan euron rahavarat, joiden käyttö on Venäjän hallituksen tiukasti rajoittamaa ja pankkien kontrolloimaa. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä osinkoja ja kaupallisia suorituksia on edelleen kyetty maksamaan. Lisäksi myytävien idän liiketoimintojen myyntihintojen arvioidaan tietojemme mukaan olevan siirrettävissä myynnin yhteydessä. On kuitenkin olemassa riski, että rahavarasaldot Venäjällä eivät ole jatkossa kokonaan konsernin käytettävissä, jonka vuoksi niitä on pidettävä rajoitettuina rahavaroina IAS 7 -standardin mukaan.

    

   Osavuosikatsauskauden jälkeiset tapahtumat

   Telko ilmoitti 29.9. hankkivansa Johan Steenksin, joka on norjalainen teknisten muoviraaka-aineiden ja muovien lisäaineiden jakelija. Kauppa saatiin päätökseen 3. lokakuuta.

   Lokakuun 17. päivänä Telko allekirjoitti sitovan esisopimuksen, jonka mukaisesti se myy Venäjän tytäryhtiönsä Telko OOO:n osakekannan GK Himik -nimiselle venäläiselle teolliselle toimijalle. Myyntihinta on noin 9,5 miljoonaa euroa. Kaupan päättäminen edellyttää Venäjän viranomaisten hyväksyntää. Oikeudet Telkon nimeen ja tavaramerkkeihin eivät sisälly kauppaan. Aspo arvioi, että kaupan myötä kirjataan noin 9 miljoonan euron kokonaiskustannus, joka sisältää yrityksen nettovarallisuuden alaskirjauksen, Telkon liikearvon arvonalentumistappion sekä myyntiin liittyvät kulut. Lisäksi Venäjän ruplan tämänhetkisen arvon perusteella kirjattaisiin noin 3 miljoonaa euroa muuntoeroista johtuvana kuluna, mikä ei vähennä konsernin omaa pääomaa.

   Lokakuun 17. päivänä Aspo nosti koko vuodelle 2022 annettua taloudellista ohjeistustaan erityisesti ESL Shippingin odotettua paremmasta kehityksestä ja loppuvuoden näkymistä johtuen. Aspon uusi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 on: Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 52–57 miljoonaa euroa (42,4 Me) vuonna 2022. Vanha ohjeistus vuodelle 2022, joka annettiin 14.6.2022, oli: Aspo-konsernin vuoden 2022 vertailukelpoinen liikevoitto paranee vertailukaudesta (42,4 Me).

   Leipurin uudeksi toimitusjohtajaksi ja Aspo-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 25.10. Miska Kuusela (s. 1969). Kuusela aloittaa tehtävässään 2.1.2023. Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson toimii Leipurin vt. toimitusjohtajana Kuuselan aloittamiseen saakka.

   1.1.2022 Aspo tiedotti, että se on myynyt Kauko-liiketoimintansa Signal Partners Oy:lle.

    

   Helsingissä 2.11.2022

   Aspo Oyj
   Hallitus

    

   Tiedotustilaisuus

   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään keskiviikkona 2.11.2022 kello 14.00 FLIKin Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

   Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

   Tiedotustilaisuus on englanninkielinen ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q3_2022. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse rekisteröitymällä oheisen linkin kautta https://call.vsy.io/access-7794. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.   Helsingissä 2.11.2022


   Aspo Oyj


   Rolf Jansson
     Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, 040 060 0264, sähköposti rolf.jansson@aspo.com


   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 900 ammattilaista.

    

   Liite