Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo aloittaa omien osakkeiden hankinnan

   Julkaistu 08.03.2023

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   8.3.2023 klo 16.00

    

   Aspo aloittaa omien osakkeiden hankinnan

    

   Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 6.4.2022 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan avainhenkilöiden osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 9.3.2023 ja päätetään kun koko osakemäärä on ostettu, mutta viimeistään 31.3.2023.

   Hankittava määrä on enintään 100 000 osaketta ja osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään noin 1,0 miljoonaa euroa. Yhtiön omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

   Aspo Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta siten, että hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta. Aspo Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 31 419 779 ja yhtiöllä on hallussaan 62 250 kappaletta omia osakkeitaan.


   Aspo Oyj

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Talousjohtaja Arto Meitsalo, +358 40 5511 422, arto.meitsalo@aspo.com

   JAKELU:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 950 ammattilaista.