KONSERNIN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Aspo Oyj:n palkitsemisvaliokunta valmistelee konsernin johtoryhmän palkitsemista koskevat asiat hallitukselle. Aspo Oyj:n hallitus päättää konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä osakepalkkio- ja tulospalkkiojärjestelmän perusteet. Osakeperusteisissa palkkiojärjestelmissä osakkeiden, optioiden tai niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen perustuu yhtiökokouksen tai sen valtuuttamana yhtiön hallituksen päätökseen.

Aspo-konsernin johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen kuuluvista osakepalkkiojärjestelmästä sekä johdon eläke-eduista.

Konsernin johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmästä ja  pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä voi lukea täältä.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen vuonna 2021

Konsernin johtoryhmälle maksettiin vuonna 2021 palkkana, palkkioina ja luontoisetuina yhteensä 1 502 816  euroa, josta vuodelta 2020 maksettavien tulospalkkioiden osuus oli 186 756 euroa ja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osuus 51 761 euroa. Konsernin toimitusjohtajan palkkiot eivät sisälly edellä mainittuihin palkkioihin.

Osakepalkkiojärjestelmään 2018–2020 perustuen ei vuonna 2021 (ansaintajakso 2020) maksettu osakepalkkioita, koska Aspon hallituksen hyväksymät tulospalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit eivät täyttyneet.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020

Konsernin johtoryhmälle maksettiin vuonna 2020 palkkana, palkkioina ja luontoisetuina yhteensä 1 216 878 euroa, josta vuodelta 2019 maksettavien tulospalkkioiden osuus oli 115 286 euroa, vuonna 2020 julkaistun sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän osuus 1 053 882 euroa ja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osuus 64 685 euroa. Konsernin toimitusjohtajan palkkiot eivät sisälly edellä mainittuihin palkkioihin.

Osakepalkkiojärjestelmään 2018–2020 perustuen ei vuonna 2020 (ansaintajakso 2019) maksettu osakepalkkioita, koska Aspon hallituksen hyväksymät tulospalkkiojärjestelmän kriteerit eivät täyttyneet.


Päivitetty: 05.10.2022