Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Valitulle tilintarkastajalle kuuluu myös sisäisen valvonnan arviointi ja tarkastus. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja vastaa tarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Hallituksen jäsenille toimitetaan tilintarkastajan antamat välitarkastuskertomukset.

Aspon tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. EY-ketjuun kuuluville yhteisöille Suomessa ja ulkomailla maksettiin vuonna 2017 palkkioita Aspo-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä noin 246 000 euroa. Muita palveluja ostettiin lisäksi noin 87 000 eurolla. 


Päivitetty: 10.04.2018