TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Valitulle tilintarkastajalle kuuluu myös sisäisen valvonnan arviointi ja tarkastus. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja vastaa tarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Hallituksen jäsenille toimitetaan tilintarkastajan antamat välitarkastuskertomukset.

Vuoden 2021 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Jukka Vattulainen. Deloitte Oy:lle kuuluville yhteisöille Suomessa ja ulkomailla maksettiin vuonna 2021 palkkioita Aspo-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä noin 330 000 euroa. Lisäksi Deloitte Oyj:ltä ostettiin muita palveluita noin 125 000 eurolla.

Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus löytyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2021 lopusta.


Päivitetty: 06.10.2022