hallitus

HALLITUS

Aspo Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Jäsenistä ja heidän lukumäärästään päättää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Aspo Oyj:n hallitus on  7.4.2010 perustanut tarkastusvaliokunnan ja 9.4.2019 palkitsemisvaliokunnan. Lisää valiokunnista voi lukea täältä.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Aspo Oyj:n hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jonka mukaisesti hallituksen käsiteltäviä asioita ovat mm:

  • Aspo-konsernin strategiset linjaukset ja toimialastrategiat
  • konsernirakenne 
  • yhtiökokoukselle esitettävät asiat
  • osavuosikatsaukset ja konsernitilinpäätökset
  • konsernin toimintasuunnitelmat, budjetit ja investoinnit
  • liiketoiminnan laajennukset tai supistukset, yritys- ja liiketoimintakaupat
  • konsernin riskienhallinta-, vakuutus- ja rahoituspolitiikka
  • konsernin ympäristöpolitiikka
  • johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
  • toimitusjohtajan nimittäminen

Hallitus tekee vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan.

Aspon hallituksen jäsenten enemmistö on riippumattomia yhtiöstä sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta säännöllisesti. 


Päivitetty: 29.07.2021