Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

   Julkaistu 16.01.2020

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   16.1.2020 klo 9.00

   Aspon nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

   Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 7.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

   Hallituksen kokoonpano

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry ja Tatu Vehmas sekä uudeksi jäseneksi Heikki Westerlund.

   Heikki Westerlund on Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja sekä Tikkurila Oyj:n, Kemppi Oy:n ja Duuri Oy:n hallituksen jäsen. Aiemmin hän toimi pitkään Capman Oyj:n toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana, ja hän on ollut uransa aikana mukana lukuisissa yritysjärjestelyissä sekä yritysten kehittämisessä.

   Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan eli olisivat seuraavat:

   - hallituksen jäsen 2 700 euroa / kuukausi
   - varapuheenjohtaja 4 050 euroa / kuukausi
   - puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi

   Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 700 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 050 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   Nimitystoimikunnan työjärjestys

   Nimitystoimikunta ehdottaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen 4. pykälä muuttamista seuraavasti. Työjärjestyksen kohta ”valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisasioista” ehdotetaan muutettavan muotoon ”valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset palkitsemispolitiikasta hallituksen palkitsemisen osalta ja hallituksen jäsenten muista palkitsemisasioista”.

   Nimitystoimikunnan kokoonpano

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 30.8.2019 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku); Veronica Timgren (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Reima Rytsölä (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

   ASPO OYJ

   Aki Ojanen
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Lencioni Roberto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, työ puh. +358 30 600 3423, roberto.lencioni@gard.no

   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin ja Telko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.