strategia

PALKITSEMINEN

Aspo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan keskeisenä tarkoituksena on tukea yhtiön liiketoimintastrategian toteutumista. Palkitsemisen tavoitteena on erityisesti varmistaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan henkilöstön sitouttaminen yhtiöön. Palkitsemisen tavoite on myös tukea Aspo Oyj:n taloudellista menestystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja olla yhtenevä osakkeenomistajien etujen kanssa.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista koskeva palkitsemispolitiikka noudattaa osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin ja Arvopaperimarkkinayhdistys Ry:n vuonna 2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin suosituksia. Palkitsemispolitiikassa kuvataan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista koskevat päätöksentekomenettelyt ja periaatteet, ja se esitetään yhtiökokoukselle joka neljäs vuosi tai aina silloin, kun politiikkaan tehdään olennaisia muutoksia.

Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti Aspon palkitsemispolitiikan 4.5.2020.

Aspo Oyj:n Palkitsemispolitiikka, julkaistu 9.4.2020


Päivitetty: 29.07.2021