Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti 7.4.2016 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

 

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA 2018

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimetty 31.8.2018 osakasluettelon mukaan


  • Roberto Lencioni (puheenjohtaja), Vehmaksen suku
  • Veronica Timgren, Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab
  • Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
  • Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

 

Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg toimii toimikunnan asiantuntijana. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. 

Nimitystoimikunnan raportti 2018
Nimitystoimikunnan raportti 2017


Päivitetty: 26.02.2019