aspo-telko-helsinki-2021

Henkilöstö

Aspo pyrkii kaikin tavoin edistämään työntekijöidensä ammatillista kehittymistä sekä luomaan kannustavaa työilmapiiriä. Johtaminen perustuu avoimeen viestintään, joka tukee sitoutumista ja tavoitteiden sisäistämistä sekä kannustaa hyviin suorituksiin.

Säännölliset kehityskeskustelut ovat henkilöstöjohtamisen keskeinen väline. Koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen investoidaan kaikilla organisaatiotasoilla. Koulutusohjelmat räätälöidään eri liiketoimintaryhmien tarpeiden mukaisesti.

Työhyvinvoinnista huolehditaan järjestämällä mahdollisimman hyvät fyysiset ja henkiset työolosuhteet. Henkilöstön palkitsemiseksi on käytössä erilaisia kannustinmalleja. Palkitsemisjärjestelmät on sidottu kunkin liiketoimintayksikön taloudellisen tuloksen saavuttamiseen.

Lue lisää vastuullisuusraportistamme!


Päivitetty: 07.06.2024

Aspon henkilöstö segmenteittäin 03/2024